ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ, ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 2015

To μόνο ενημερωμένο blog για τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ είναι το thiva nikolas blogspot
ΘΗΒΑ-ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ-ΘΗΒΑ
6.00
6.00
7.00 expres
7.00
8.00
8.00
9.00
9.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.15
20.00&21.00
ΘΗΒΑ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΘΗΒΑ
7.45
6.20
11.30
9.15
13.55
15.00
14.30

20.30

ΘΗΒΑ-ΒΑΓΙΑ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΘΕΣΠΙΕΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ
7.45
6.30
10.00
7.10
11.30
7.30
12.30
8.30
13.55
9.20
14.30
10.10
16.00
12.20
17.30
15.15
20.30
16.30

19.15
ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΘΗΒΑ
8.00
9.30
10.00
11.30
ΘΗΒΑ-ΣΑΡΑΝΤΙ
ΣΑΡΑΝΤΙ-ΘΗΒΑ
13.55
6.30  & 9.15, 11.30 (θερινή περίοδο)

18.30
ΘΗΒΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΘΗΒΑ
10.00 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
6.40
12.30 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
9.30
13.55 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
11.45
17.30
18.40
ΘΗΒΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ
11.30
7.00
12.30

14.30
15.10
20.30

ΘΗΒΑ-ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΠΛΑΤΑΙΕΣ-ΘΗΒΑ
10.30
7.15
14.10
10.50
20.00

ΘΗΒΑ-ΕΛΕΩΝ-ΑΡΜΑ
ΑΡΜΑ-ΕΛΕΩΝ-ΘΗΒΑ
12.55
8.15
14.10

ΘΗΒΑ-ΛΕΥΚΤΡΑ-ΚΑΠΑΡΕΛΙ
ΚΑΠΑΡΕΛΙ-ΛΕΥΚΤΡΑ-ΘΗΒΑ
11.15
7.30
14.10
11.30
16.00
16.20
20.00

ΘΗΒΑ-ΕΡΥΘΡΕΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ-ΘΗΒΑ
7.15
7.30
10.30
9.00
14.10
11.15
20.00
13.15
ΘΗΒΑ-ΝΙΧΩΡΑΚΙ-ΑΣΩΠΙΑ
ΑΣΩΠΙΑ-ΝΙΧΩΡΑΚΙ-ΘΗΒΑ
06.00
7.30
12.15
8.30
14.15
13.20

15.30
ΘΗΒΑ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ ΘΗΒΑ
08.00
09.30
10.00
11.30


Δρομολόγια Σαββάτου

ΘΗΒΑ-ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ-ΘΗΒΑ
7.00
7.00
8.00
9.00
9.00
11.00
11.00
13.00
13.00
15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
19.00
19.00
20.15
21.00


ΘΗΒΑ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΘΗΒΑ


12.30
9.15
14.30
15.00
20.30

ΘΗΒΑ-ΒΑΓΙΑ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΘΕΣΠΙΕΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ


10.30
7.30
12.30

13.55
9.20
14.30
10.10

12.20
17.30
15.15
20.30


19.15
ΘΗΒΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΘΗΒΑ
10.30 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
6.40
12.30 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
9.30
13.55 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
11.45
17.30
18.40
ΘΗΒΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ
12.30
9.00
14.30
15.10
20.30

ΘΗΒΑ-ΣΑΡΑΝΤΙ
ΣΑΡΑΝΤΙ-ΘΗΒΑ
13.55
6.30 & 9.15, 11.30 (θερινή περίοδο)

18.30
ΘΗΒΑ-ΛΕΥΚΤΡΑ-ΚΑΠΑΡΕΛΙ
ΚΑΠΑΡΕΛΙ-ΛΕΥΚΤΡΑ-ΘΗΒΑ
11.15
8.00
14.10
11.30
ΘΗΒΑ-ΝΙΧΩΡΑΚΙ-ΑΣΩΠΙΑ
ΑΣΩΠΙΑ-ΝΙΧΩΡΑΚΙ-ΘΗΒΑ
6.00
8.30
14.15
15.30
ΘΗΒΑ-ΕΡΥΘΡΕΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ-ΘΗΒΑ
14.10
9.00
ΘΗΒΑ-ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΠΛΑΤΑΙΕΣ-ΘΗΒΑ
14.10
8.45
Δρομολόγια Κυριακής
 
ΘΗΒΑ-ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ-ΘΗΒΑ
7.00
7.00
9.00
9.00
11.00
11.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.15
21.00
ΘΗΒΑ-ΒΑΓΙΑ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΘΕΣΠΙΕΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ
10.30
12.20
13.55
15.15
16.00
16.00
20.30
19.15
ΘΗΒΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΘΗΒΑ
10.30 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
11.45
13.55 (μέχρι Σαράντι την θερινή περίοδο)
18.40


ΘΗΒΑ-ΣΑΡΑΝΤΙ
ΣΑΡΑΝΤΙ ΘΗΒΑ
10.30 (θερινή περίοδο)
11.30 (θερινή περίοδο)
13.55
18.30
ΘΗΒΑ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΘΗΒΑ
20.30
15.00
ΘΗΒΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ
20.30
15.10
ΘΗΒΑ-ΝΙΧΩΡΑΚΙ-ΑΣΩΠΙΑ

14.30


 ΤΗΛ.ΚΤΕΛ.ΘΗΒΑΣ. 22620-27511-12Προβολή ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.