Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 2948/12-2-2016 πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  17  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


 
 1. Λήψη  απόφασης  για τον προγραμματισμό προσλήψεων δέκα (10) ατόμων διαφόρων κλάδων τακτικού προσωπικού (εγκ. 2395/26-1-2016 του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α.).

 1. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (Κέντρο Πρόληψης Υγείας) στον Δήμο Θηβαίων και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας.

 1. Έγκριση για την ίδρυση 1/θ Δημοτικού Σχολείου στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση της Δ.Ε. Παιδείας).

 1. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προς εξέταση της δημιουργίας μόνιμου φορέα Αρχαίου Δράματος με έδρα τη Θήβα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 176/2015 Α.Δ.Σ.).

 1. Λήψη απόφασης για την αναστολή ισχύος των παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των τελών των λαϊκών αγορών του Δήμου Θηβαίων (θέμα από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 1.858,81 € από χρηματικό κατάλογο που αφορά πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.  4315/2014.

 1. Έγκριση για την δωρεάν παραχώρηση Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς για τη στέγαση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Επαρχίας Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 73/2015 Α.Δ.Κ. Θήβας) (θέμα από αναβολή).

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 σε θέματα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 σε θέματα αρμοδιότητας λοιπών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την παραλαβή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του   Π.Δ. 28/80.

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ, για το 2015.

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης τους θα υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ για το 2015.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια καυσίμων  για τις ανάγκες των  Νομικών Προσώπων του Δήμου Θηβαίων.

 1. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Βελτίωση διαφόρων Δημοτικών οδών 2010».

 1. Τροποποίηση της 382/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την προεκτίμηση αμοιβής για τη «Μελέτη Συμπληρωματικά Κτιρίων Διοίκησης».   

 1. Σύσταση Επιτροπής  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικών Οδών Δήμου Θηβαίων 2012».

 1. Αποδοχή  ποσού 1,082,32 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ Γ’ τρίμηνο 2015 (Xρημ. Εντολή 3114/16).

 1. Αποδοχή  ποσού 46.305,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 1η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) (χρημ. Εντολή 2327/2016).


            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο