Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  (Άρθρο 65, 67 N.3852/10 & 96 παρ.1 του Ν.3463/06 )».


            Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων,  στις    1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2015  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης


    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                       

                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΠ Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ  01-07-2015  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
                                                   ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :   15972
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ( Άρθρο 65 & 67  Ν. 3852/10)
1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδύσεων - Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

3. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτου και λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά του στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας (απόλυτη πλειοψηφία).

4. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας ακινήτου στο ρέμα Χρυσορρόα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας.

5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2015 απόφασης της Επ.Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Εστίας και καθορισμού τριών θέσεων στάθμευσης λεωφορείων επί της οδού Γληνού (απόλυτη πλειοψηφία).

6. Έγκριση της πρότασης της ΠΕΔ/ΣΕ για την άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, λόγω της ένταξής της στο στόχο 2.

7. Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» με κωδικό  MIS:434215 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

8. Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου Θηβαίων.

9. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Κατσέλη Δημήτριο του Γεωργίου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου Θηβών.

10. Εξέταση αίτησης του κ. Νικολάου Ξυνού για διακοπή μίσθωσης καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά.

11. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στη Δημοτική Αγορά.

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για τις δημοπρασίες μισθώσεων-εκμισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με το π.δ. 270/81.


13. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων και  των νομικών προσώπων ΔΟΘ, ΔΗΚΕΘ  & ΔΕΥΑΘ .

 14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων.

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια μειωτών πίεσης και άλλων εξαρτημάτων μετατροπής του δικτύου ύδρευσης στα Βάγια.
Πίνακας Αποδεκτών :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ  κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
***********************

       Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ.
Προέδρους – Εκπροσώπους  Δημ. - Τοπ. Κοινοτήτων
1.       Γεωργακόπουλο Γεώργιο
2.       Γιαννίκα Δημήτριο
3.       Δρένιο Σωτήριο
4.       Καμούτση Αναστάσιο
5.       Κατσάρα Βασίλειο
6.       Κίτσο Σπυρίδωνα
7.       Κοντού Ιουλία
8.       Κουτσοδήμο Δημήτριο
9.       Μητσάκη Γεώργιο
10.   Παπαδημητρίου Ιωάννη
11.   Στάικο Αλέκο
12.   Στρατέλο Νικόλαο
13.   Σκαλή Γεώργιο
14.   Τούτουζα Δημήτριο
15.   Τσαραμπάρη Παναγιώτη
16.   Τσίτρα  Χαράλαμπο
17.   Τυρηνόπουλο Κων/νο
18.   Χαρέμη Κων/νο
19.   Χατζησταμάτη Ανδρέα
20.   Χαλβατζή Σταμάτη
21.   Βενιζέλο Κων/νο
22.   Κιούση Θωμά
23.   Μακρή Αλεξάνδρα
24.   Μέξη Παναγιώτη
25.   Παπαβασιλείου Γρηγόριο
26.   Τριάντη Κων/να
27.   Κόρδατζη Ιωάννη
28.   Ραχούτη Ιωάννη
29.   Σκούμα Αθανάσιο
30.   Τουλουμάκο Αντώνιο
31.   Παπαναστασίου Παναγιώτη
32.   Κατσέλη Γεώργιο
1.     Σαμιώτη Παναγιώτη - Δ.Κ. Θήβας
2.     Παπαλουκά Ευάγγελο - Δ.Κ. Βαγίων
3.     Κοκοντίνη Χρήστο  - Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
4.     Κιούση Γεώργιο – Τ.Κ. Δομβραίνας
5.     Κατσέλη Δέσποινα – Τ.Κ. Ελεώνος
6.     Σιαπάτη Στέργιο – Τ.Κ. Ελλοπίας
7.     Σάλτα Χρήστο – Εκπ. Τ.Κ. Θίσβης
8.     Ζερικιώτη Παναγιώτη – Τ.Κ. Καπαρελίου
9.     Τσαραμπάρη Χαράλαμπο –Τ.Κ. Λεύκτρων
10.  Καγκάδη-Τριανταφύλλου Ιουλία- Τ.Κ. Λουτουφίου
11.   Γιάννενα Γεράσιμο – Τ.Κ. Μελισσοχωρίου
12.   Πέτρου Δημήτριο – Τ.Κ. Μουρικίου
13.   Κατσέλη Αλκιβιάδη- Τ.Κ. Νεοχωρακίου
14.   Κεφαλά Ευστάθιο – Τ.Κ. Ξηρονομής
15.   Φίλη Αλέξανδρο – Τ.Κ. Πλαταιών
16.   Βάθη Δημήτριο – Τ.Κ. Υπάτου
17.   Κατσίβελο Σεραφείμ – Τ.Κ. Χωστίων


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο