Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 9ης ΠΑΝΕΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Φο.Δ.Σ.Α 18, 19 & 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή η 9η Πανελλήνια Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α στις 18, 19 & 20 Ιουνίου 2015 στη Χερσόνησο Κρήτης.
Η 9η Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α, τον Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας, την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Στην Σύνοδο παραβρέθηκαν, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ κος Γιάννης Τσιρώνης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κος Γεώργιος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Αποβλήτων κος Ευάγγελος Καπετάνιος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ κος Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχοι, Πρόεδροι και στελέχη των Φο.Δ.Σ.Α και πλήθος αιρετών από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων και των συστημάτων διαχείρισης καθώς και εκπρόσωποι των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες Σουηδία, Γερμανία & Ιταλία, οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία και τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων Φο.Δ.Σ.Α των χωρών τους.
Το θέμα της Συνόδου «Διαχείριση απορριμμάτων - Κυκλική οικονομία Φο.Δ.Σ.Α και κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», αναπτύχθηκε από πλήθος εισηγητών.
Ειδικότερη αναφορά και κεντρικό θέμα της Συνόδου αποτέλεσε το πρόσφατο σχέδιο του ΕΣΔΑ και το νέο πλαίσιο που εισάγει στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Τα συμπεράσματα της Συνόδου είναι τα παρακάτω :  
- Το νέο ΕΣΔΑ χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο και φιλόδοξο.
- Θα πρέπει να υπάρξει ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης  κατάστασης, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ΕΣΔΑ & των αναθεωρημένων ΠΕ.Σ.Δ.Α.
- Το νέο ΕΣΔΑ χρειάζεται να λάβει υπόψη τη κρίσιμη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα καθώς και την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής.
- Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το νέο ΕΣΔΑ, θα πρέπει να εξειδικευτεί ανά Περιφέρεια, προκειμένου να αποτελέσει ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, μέσω της αναθεώρησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α και των Τοπικών σχεδίων δράσης των Δήμων.
- Η διασφάλιση των πόρων προς τους Δήμους και τους Φο.Δ.Σ.Α θεωρείται βασική προϋπόθεση, προκειμένου να υπάρξει επιτυχής εφαρμογή του νέου σχεδίου.
- Το ίδιο ισχύει και για την αποδέσμευση του περιορισμού της πρόσληψης προσωπικού σε όλο το φάσμα διαχείρισης των απορριμμάτων και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (αποκομιδή, λειτουργίες έργων κ.α).
- Η τυχόν αναθεώρηση του ΣΕΣ και οι αιρεσιμότητες να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.
- Να προχωρήσει η υλοποίηση των  ήδη δρομολογημένων και ώριμων έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.
- Επιβάλλεται η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, του κλεισίματος των ενεργών ΧΑΔΑ, των κορεσμένων ΧΥΤΑ, μέχρι της ολοκλήρωσης και εφαρμογής του νέου σχεδίου.
- Να εκχωρηθούν οι απαιτούμενες αρμοδιότητες προς τους Φο.Δ.Σ.Α, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των λοιπών κατηγοριών στερεών αποβλήτων.
- Να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο των Φο.Δ.Σ.Α, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2010.
- Όσον αφορά τη νομική μορφή των Φο.Δ.Σ.Α, αυτή η επιλογή, να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού (Δήμων), μέσα από τα υπάρχοντα εργαλεία, τα οποία η ίδια η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει (Κ.Δ.Κ).
- Οι καλές πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να στηριχθούν.
- Προτείνουμε, για την επιτυχή ολοκλήρωση τόσο του ΕΣΔΑ όσο και των ΠΕ.Σ.Δ.Α αλλά και των Τοπικών Σχεδίων δράσης των Δήμων καθώς και της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου των Φο.Δ.Σ.Α, να συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας από τα συναρμόδια Υπουργεία, τη ΚΕΔΕ και το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α, προκειμένου άμεσα και μέσα από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να οριστικοποιηθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων,  ενεργειών και νομοθετικών ρυθμίσεων.
Το παρόν ψήφισμα να σταλεί σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, την ΚΕΔΕ, τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα ΜΜΕ.

Χερσόνησος 20 Ιουνίου 2015

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ. Φο.Δι.Σ.Α)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της 9ης Πανελλήνιας Σύνοδο του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α, που πραγματοποιήθηκε στις 18, 19 & 20 Ιουνίου 2015, στη Χερσόνησο Κρήτης, διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α.

Η σύνθεση και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
- Κάρδαρης Θοδωρής, Πρόεδρος, από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, με αναπληρωματικό του τον Μυλωνά Παναγιώτη.
- Μαυρίδης Δημοσθένης, Αντιπρόεδρος, από την ΔΙΑΔΥΜΑ,  (Δυτικής Μακεδονίας),  με αναπληρωματικό του τον Τσιόπτσια Κωνσταντίνο.
- Τζινευράκης Μιχαήλ, Γενικός Γραμματέας, από τη ΔΕΔΙΣΑ (Χανιά), με αναπληρωματικό του τον Πατεράκη Κωνσταντίνο.
- Νικολάου Σπυρίδων, Ταμίας, από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ (Θήβα), με αναπληρωματικό του τον Τσοκανή Χαράλαμπο
- Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, Μέλος, από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου-Ιωάννινα.
- Παπαστεργίου Δημήτρης, Μέλος, από την ΠΑΔΥΘ (Τρίκαλα-Καρδίτσα), με αναπληρωματικούς του τους Αλεξάκο Φώτη & Πλιάσσα Ορέστη.
- Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος, από τον Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας (Χερσόνησος), με αναπληρωματικό του τον Παπαδάκη Γεώργιο.

Η σύνθεση της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει ως εξής:
- Παραδεισανός Αδάμ, από τον ΕΣΔΑΚ (Ηράκλειο Κρήτης), με αναπληρωματικό του τον Στυλιανίδη Νικόλαο.
- Ευσταθίου Ανδρέα, από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας (Ναύπακτος), με αναπληρωματικό του την  Σμπούκη Αγγελική.
- Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας, με αναπληρωματικό του τον Φωτόπουλο Χρήστο.

Συντονιστής του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α ορίσθηκε ο Τσοκανής Χαράλαμπος από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ.


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο