Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αντί της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του Δήμου και των πολιτών, πολιτική προσχώρηση στις επιδιώξεις της ΒΙΠΕ.

Η δημοτική αρχή Θήβας, προετοίμασε από αρκετό καιρό, σε συνεργασία με τη ΒΙΠΕ Θίσβης, την Περιφερειακή Αρχή Στερεάς Ελλάδας και με τη συναίνεση της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Θηβαίων, έναν απαράδεκτο «συμβιβασμό» σε βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών και του Δήμου Θηβαίων επί των κοινοχρήστων πραγμάτων του δρόμου και της παραλίας Αγγελή στον όρμο της Νούσας Θίσβης. Όλα αυτά, με πρόσχημα τα «νέα δεδομένα», που κατά τη δημοτική αρχή είναι η απάντηση του ΓΓ Βιομηχανίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη.  

Η δημοτική αρχή, μεθόδευσε την προετοιμασία αυτή, υπό το εφεύρημα να εκφράσει τη γνώμη της η «ευρύτερη τοπική κοινωνία», παρακάμπτοντας τις αποφάσεις των πολιτών της Θίσβης, που έχουν ληφθεί με ευρείες λαίκές συνελεύσεις τους το 2015 και 2016. Με τον τρόπο αυτό η δημοτική αρχή επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις πλειοψηφίες της στα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Θίσβης, με σκοπό να μην εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση 266/2015 του δημοτικού συμβουλίου Θήβας. Με αυτήν, ήδη από τις 2/9/2015 εντελλόταν ο δήμαρχος να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να παύσει ο παράνομος αποκλεισμός της οδού και της παραλίας από τη  ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ. Αυτή όμως η απόφαση, ήταν το πρόβλημα για τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, που επεδίωκε την κατάργησή της. Ο δήμαρχος, ήδη στις 29.07.2016, σε αντίθεση και κατά παράβαση της παραπάνω απόφασης, χωρίς νομιμοποίηση του δημοτικού συμβουλίου, συνυπέγραψε με τον Πρόεδρο της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, κοινό κείμενο- συμφωνητικό με το οποίο ουσιαστικά αποδεχόταν, την παραίτηση του Δήμου από το δρόμο για την παραλία Αγγελή του όρμου της Νούσας, με δημιουργία δρόμου προς άλλη παραλιακή θέση εκτός της Νούσας..  
Για την υλοποίηση αυτής της προσυμφωνημένης απόφασης μεταξύ Δημάρχου Θήβας και ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, μεθοδεύθηκε συνάντηση στις 16-09-2016 των τοπικών συμβουλίων της δημοτικής ενότητας Θίσβης, με προσυντεταγμένο κείμενο και στη συνέχεια, λήφθηκαν 4 παρόμοιες αποφασεις των 3 τοπικών συμβουλίων Δομβραίνας, Ελλοπίας και Ξηρονομής και του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Θίσβης, παρά την αντίθετη άποψη δύο λαϊκών συνελεύσεων των πολιτών της Θίσβης. Το τοπικό Συμβούλιο Χωστίων, επέλεξε να εκδώσει απόφαση με την οποία αποζητούσε και την πρόσβαση των πολιτών και την ασφάλεια διακίνησης των φορτηγών της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ, αλλά συμβιβαστικά. Όμως, καμία τοπική κοινότητα, πλην της Θίσβης, δεν έχει σχετική τοπική αρμοδιότητα.  
Στο δημοτικό συμβούλιο της 31-10-2016, παρευρέθηκαν δύο αντπεριφερειάρχες, οι κ. Ταγκαλέγκας και κ. Παπαθωμά και ο κ. Ψυχογιός, μέλος τους Δ.Σ. της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ και περιφερειακός σύμβουλος, που δεν μπόρεσαν να κρύψουν την υπέρ της ΒΙΠΕ τοποθέτηση τους. Και βέβαια, δεν μπόρεσαν να απαντήσουν στα πιεστικά ερωτήματα για το ρόλο τους στην διευκόλυνση που παρείχε και παρέχει η περιφερειακή αρχή στον αποκλεισμό του δρόμου και της παραλίας . Ενδιαφέρουσα, υπήρξε η τοποθέτηση του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, που υποστήριξε τη νομική άποψη ότι ο δρόμος ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο, αλλά κάτοχος είναι η ΒΙΠΕ, επικαλούμενος σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε κάθε περίπτωση αυτή η άποψη επιβεβαίωσε την θέση ότι ο Δήμος είναι κύριος στον επίμαχο δρόμο αλλά και την ευθύνη του Δήμου για την μη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του!.   
Ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε αρχικά, τη «συμβιβαστική επίλυση» του θέματος, αποκλείοντας τη δικαστική οδό, με διάνοιξη οδού προς τη «Ντράσσα». Ακριβώς δηλαδή, ό,τι είχε προσυμφωνηθεί από τις 29.07.2016 με τη ΒΙΠΕ. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα ότι με τον αποκλεισμό των δικαστικών ενεργειών, υπάρχει παραίτηση από τα δικαιώματα του Δήμου και αντίστοιχες ευθύνες. Ο δήμαρχος τελικά αναδιπλώθηκε εν μέρει, αφαιρώντας τον αποκλεισμό των δικαστικών ενεργειών. Η παράταξη του κ. Χαλβατζή, ουσιαστικά δεν διαφοροποιήθηκε από τη θέση του δημάρχου υπερασπιζόμενη το «συμβιβασμό».
Η εξέλιξη, με την τροποποίηση της εισήγησης, δεν ήταν η προσυμφωνημένη και δημιούργησε τριβές μεταξύ δημοτικής αρχής και ηγεσίας της ΒΙΠΕ, που ήταν εμφανέστατη. Ενώ και -η λόγω της δική μας στάσης- μη συμμετοχή των αναρμόδιων κοινοτήτων στη λήψη της απόφασης ενίσχυσε αυτές τις τριβές, Η ΒΙΠΕ ζητούσε με ιταμό τρόπο, μετά τη λήψη της απόφασης να περιλαμβάνεται ρητά στην απόφαση η αναστολή της 266/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την παρέμβαση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας να λέέι, ότι αυτό είναι αυτονόητο!, προκαλώντας τη δική μας αντίδραση, ότι δεν μπορεί η ΒΙΠΕ να μας υποδεικνύει τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η πλειοψηφία, η παράταξη του κ. Χαλβατζή, και ο κ. Κατσέλης ψήφισαν την εισήγηση του Δημάρχου. Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης απουσίαζαν και τοποθετήθηκε ο τοπικός σύμβουλος Ελλοπίας της παράταξης., κ. Λ. Κολιγιάννης, εναντίον της πρότασης του δημάρχου, όπως αρνητική θέση είχε λάβει και στο συμβούλιο της τοπ. κοινότητας Ελλοπίας. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το κοινό κείμενο των τοπικών συμβουλίων που φέρεται να έχει συνταχθεί στις 16-09-2016, είχε ήδη διανεμηθεί στον ίδιο κάποιες ημέρες πριν τη συνάντηση. Η δική μας πρόταση, ήταν να εφαρμοσθεί και με άμεσες δικαστικές ενέργειες η απόφαση 266/2015 του δημοτικού συμβουλίου γιατί δεν υπάρχουν νέα δεδομένα, αλλά πολιτική συνευθύνη εκχώρησης των δημοσίων πραγμάτων από κυβέρνηση, Δήμο και Περιφέρεια.   
Αποκαλύφθηκε λοιπόν πλήρως ότι η πρόθεση της ΒΙΠΕ, είναι ο απόλυτος αποκλεισμός των πολιτών από τον Όρμο της Νούσας. Γι’ αυτό και προτάθηκε η δημιουργία δρόμου και παραλίας σε μια άλλη θέση, την «Ντράσσα» εκτός της Νούσας! Η παρουσία και σαφής τοποθέτηση των κατοίκων της Θίσβης και η άρνηση τους να αποδεχθούν τη «συμβιβαστική λύση», και την «επιτροπή», όπως και η καίρια τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κορινθιακού η ΑΛΚΥΩΝ, ουδόλως πτόησε τη δημοτική αρχή και τη μείζονα μειοψηφία, να προχωρήσουν στην απόφαση αυτή.
Είναι αυτονόητο, ότι η χρήση και απόλαυση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Και βέβαια, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόκληση προβλημάτων στην εργασία των εργαζομένων στη ΒΙΠΕ και περιορισμό της νόμιμης λειτουργίας της εγκατεστημένης βιομηχανίας. Όπως δεν συνιστούσε μέχρι τον αποκλεισμό των κοινοχρήστων πραγμάτων στις 1-9-2015. Είναι μόνο πρόφαση για την υφαρπαγή της δημόσιας γης από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και αποκρύπτουν την πρόθεση της βιομηχανίας να δημιουργήσει εκεί επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων και μόνιμο αποκλεισμό της κοινοχρησίας. Η απαράδεκτη απάντηση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας να αναφέρει ότι ο δρόμος είναι κοινόχρηστος μόνο για τη ΒΙΠΕ!, που συνιστά κυβερνητική εκχώρηση δημοσίων πραγμάτων σε ιδιώτες, που έδωσε και το πρόσχημα στο Δήμαρχο να προχωρήσει τα συμφωνηθέντα με τη ΒΙΠΕ, καταδεικνύει και την  πλήρη συμπόρευση της κυβέρνησης με τα ιδιωτικά συμφέροντα και κάλυψη της, στον παράνομο αποκλεισμό των κοινοχρήστων πραγμάτων και ελέγχεται ως παράνομη πράξη. Η στάση του κυβερνητικού βουλευτή, είναι στάχτη στα μάτια, αφού αρκέστηκε να μας αποστείλει επιστολή, ότι ο ΓΓ Βιομηχανίας επανεξετάζει την απάντηση του, χωρίς να αποσταλεί κάποια αντίστοιχη γραπτή διαβεβαίωση αυτού και χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει τέτοια εξέλιξη!.
Ο δήμαρχος, αρνήθηκε να λάβει υπόψη της, την γνώμη των κατοίκων της Θίσβης και τις δύο λαϊκές συνελεύσεις τους, τη διαμεσολάβηση της συμπαραστάστη του δημότη, που του ζητούσε να εφαρμόσει την 266/2015 απόφαση του Δ.Σ. Θήβας και κυρίως αρνήθηκε για πάνω από ένα έτος να εφαρμόσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Και αν δεν είχαμε αντιδράσει έντονα, θα επέμενε στην παραίτηση του Δήμου από δικαστικές ενέργειες.    
Η υποχώρηση της δημοτικής αρχής και της μείζονος μειοψηφίας στην πλήρη αποδοχή των θέσεων των ιδιωτών και όσα αποκαλυπτικά διαδραματίσθηκαν, στη συνεδρίαση της 31-10-2016 του δημοτικού συμβουλίου, επιβεβαιώνουν την διάσταση της πολιτικής εξουσίας (κυβερνητικής, περιφερειακής και δημοτικής) με τη δημοκρατία και επιβεβαιώνουν την ουσιαστική εκχώρηση των πολιτικών αποφάσεων στους ίδιους τους ιδιώτες.
Πλέον, πόσο απέχει αυτή η πραγματικότητα, από την φράση του Alain Badiou , «ότι οι πολίτες δεν βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πολιτικούς εκπροσώπους κλασσικού δημοκρατικού τύπου αλλά με ένα είδος τοπικής ψευτο-κρατικής κάλυψης των κυρίαρχων διαδικασιών καταλήστευσης»;  
Η αντιστροφή αυτής της κατάστασης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας και για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.  
Θανάσης Σκούμας

       

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο