Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
   
 ΠΡΟΣ:  Α) Τη Δήμαρχο Λεβαδέων     
            
                   Πούλου Γιώτα

              Β)Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων


 1. Φορτώσης Αθανάσιος
 2. Νταντούμη Ιωάννα                                                 
 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης                 
 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος          
 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης      
 6. Τόλιας Δημήτριος                    
 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
 8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας       
 9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
 10. Τζουβάρας Νικόλαος
 11. Σαλαπατάρας Στυλιανός
 12. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
 13. Κυπραίος Χρήστος                                
 14. Γεωργαντά Ελισάβετ
 15. Καρβούνης Σωτήριος
 16. Καράτζαλης Δημήτριος
 17. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
 18. Αλεστάς Αθανάσιος
 19. Παπαθανασίου Χρήστος
 20. Καπλάνης Κωνσταντίνος
 21. Ρούσσαρης Αριστείδης
 22. Μητάς Αλέξανδρος
 23. Γκικόπουλος Σπυρίδων
 24. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
 25. Δελής Παναγιώτης
 26. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
 27. Αρκουμάνης Πέτρος
 28. Μπράλιος Νικόλαος
 29. Αίσωπος Κωνσταντίνος
 30. Ζιώγας Γεώργιος
 31. Σκλάβος Γεώργιος
 32. Παπαϊωάννου Λουκάς
 33. Θεοδώρου Θεόδωρος                             

Γ) Τους Πρόεδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:

1..Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγ.Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγ. Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγ. Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγ. Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμαίϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη - και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
           Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 1. Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων βάσει του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (Δημ.Δικαίου) κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Λεβαδέων.
 3. Έγκριση της υπ αριθμ.6/2017 Απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με θέμα “Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (ΙΔΑΧ).
 4. Έγκριση “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ” Δήμου Λεβαδέων
 5. ΈγκρισηΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ” Δήμου Λεβαδέων
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς -Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ-ΟΑΣΕ. Α.Α.Ε.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΓΕΩΤΡΗΣΗ , ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”
 9. Έγκριση της υπ αριθμ.4/2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
 10. Έγκριση της υπ αριθμ. 5/2017  επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο:“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
 11. Συγκρότηση Eπιτροπών i)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 , ii)Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων  του Δήμου Λεβαδέων (Απ. Υπ.Πρ.ΚΥΒ. οικ.3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ -349 Β΄) , iii) εκτίμησηs της καταλληλότητας των προς αγορά , μίσθωση υπό του Δήμου πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους και iv)για την διενέργεια δημοπρασιών που διενεργούνται σύμφωνα  με το Π.Δ/μα 270/81 για το έτος 2017.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους  2017
 13. Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης, Σχολικού  Κλήρου  που βρίσκεται στη θέση "Μπαύρια"  της Τοπικής  Κοινότητας Χαιρώνειας, Δήμου  Λεβαδέων.
 14. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου, στη θέση “ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου Δήμου Λεβαδέων.
 15. Περί λύσης μισθωτικής σύμβασης, ακινήτου (αγροκτήματος), ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας»  και έγκριση για την  εκ νέου εκμίσθωση του .
 16. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.
 17. Κατάπτωση  εγγυητικής επιστολής   του μισθωτή του Μαριδάκη Αθανάσιου του               Αντωνίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων
 18. Λήψη απόφασης-διατύπωση πρότασης σχετικά με τον καθορισμό των εδρών ΤΑΧΙ από την Περιφερειακή Αρχή , στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4070/2012
 19. Καθορισμός αριθμού  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 20. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων “Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2016”.   

                                                                        

                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                      
                                                      Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)
,

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο