Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση για την 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 23039/25-7-2014 πρόσκληση για την 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις  30  ΙΟΥΛΙΟΥ του 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο.  Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ.3 Ελευσίνα – Θήβα - Λιβαδειά στο τμήμα από διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως Κόμβο». (Θέμα από αναβολή).

2ο. Διόρθωση–συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων της υπ΄ αριθ. 118/2014 απόφασης που αφορά τη διενέργεια της εμποροπανηγυρης στη Δ.Κ. Θήβας για το έτος 2014.

3ο. Λήψη απόφασης για μετατόπιση του περιπτέρου της Ερμιόνης Μπαρώνα χας Νικολάου που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα στη Θήβα στη διασταύρωση των οδών Επαμεινώνδα και Ετεοκλέους (σχετ. 64/2014 αποφ. Ε.Π.Ζ.)

4ο. ‘Εγκριση της έκθεσης εκτέλεσης προυπολογισμού α΄τριμήνου 2014 του Δήμου Θηβαίων.

5ο. 3η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων–Τεχνικού Προγράμματος 2014.

6ο. Έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης προυπολογισμού β΄τριμήνου του έτους 2014 και πρόταση για την αναμόρφωσή του.

7ο. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο νεκροταφείο «Ανάληψη» και παραχώρηση της χρήσης αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας νέας εκμίσθωσης.
8ο. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για την επέκταση ταχυδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου.  
9ο. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 188/14 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Θηβαίων.
10ο. Λήψη απόφασης για την  απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Θηβαίων στην κατηγορία «Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων».
11ο. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Θηβαίων στην κατηγορία «Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται τοποθετήσεις, επισκευές και ρυθμίσεις ταχογράφων και διαφόρων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων.
12ο. Έγκριση για διαγραφή από τον υπ΄αριθ. 422/2013 Χ.Κ. ποσού 80,00 € στο όνομα Ζησοπούλου Ευαγγελία του Ανδ. για παράβαση Κ.Ο.Κ.
13ο. Έγκριση για τη διαγραφή ποσού 2.161,04 από τον υπ΄ αριθ. 541/2012 Χ.Κ. στο όνομα της Κουμπαράκη Θεολογία του Παύλου που αφορά ειδικό τέλος 0.5 % και ποσού 518,65 € για εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους από τον 542/2012 Χ.Κ.
14ο. Λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση ή όχι του πιλοτικού προγράμματος ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων της εταιρείας RECYCOM (Σχετ. η 67/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
15ο. Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.641,20 KW της εταιρείας ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. στη θέση «ΜΠΙΤΑΚΟΣ» του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας (σχετ. η 68/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
16ο. Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW της εταιρείας ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «ΠΕΥΚΙΑΣ» του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας (Σχετ. η 69/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
17ο. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην ανανέωση και τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω τροποποίησης και εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας και συσκευασίας ειδών διατροφής της εταιρίας «ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (Σχετ. η 70/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
18ο. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της εταιρείας «ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» η οποία ζητά χώρο εντός ορίων της πόλης της Θήβας για την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. (σχετ. η 73/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
19ο. Έγκριση της 53/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Θ. για έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στην από την 1551/2-7-2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
20ο. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Μουρικίου στην ενορία του Αγ. Αθανασίου Μουρικίου.
21ο. Έγκριση για την παραχώρηση της χρήσης δύο αιθουσών, ενός γραφείου και δύο WC του σχολείου «Γυμνάσιο και Λ.Τ. Δομβραίνας» στο Δημοτικό Σχολείο Δομβραίνας λόγω της αναβάθμισης του σε 6θέσιο.
22ο. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αγ. Σωτήρας».
23ο. Αποδοχή ποσού 119.335,27 € από ΥΠ.ΕΣ που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 (χρημ. Εντολή 27024/2014).
24ο. Αποδοχή ποσού 22.447,40 € από ΥΠ.ΕΣ που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα 5/5/2014 έως και 1/7/2014 (χρημ. Εντολή 6053/2014).
25ο. Αποδοχή ποσού 39.500,00 € από ΥΠ.ΕΣ που αφορά 7η εντολή ΣΑΤΑ 2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (χρημ. Εντολή 27931/2014).
26ο. Αποδοχή ποσού 71.800,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (χρηματική εντολή 25334/2014).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο