Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Οι Βιγλάτορες προσέφεραν και συνεπικουρούν !!

Στην Αρχαία Προϊστορική και Ιστορική περίοδο, σε πολλά παράκτια αλλά και νησιωτικά υψώματα της Ελλάδος, είχαν κτιστεί πύργοι, από τους οποίους ήταν ορατά, ένα μεγάλο τμήμα του ορίζοντα. Στη Βυζαντινή περίοδο, πολλοί από τους παλαιούς πύργους, είχαν επισκευασθεί, νέοι είχαν οικοδομηθεί και πήραν την ονομασία, «βίγλες». Το έργο των αρχαίων φρυκτώρων, ανέλαβαν οι βιγλάτορες. Αυτοί, είχαν ηλικία 17-50 χρονών και ήταν εκπαιδευμένοι στη χρήση των όπλων. Υπεύθυνοι για τη φρούρηση και την ασφάλεια των συνόρων, από κάθε επιδρομέα. Ως υπερασπιστές και εξαιτίας της αποστολής των, δεν ΕΠΑΙΤΟΥΣΑΝ την προσοχή και τη φροντίδα της πολιτείας. Τα ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΝ και τα ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ, ως αντίτιμο για την υποθήκη του αίματος και της ζωής των.

Σήμερα, η εκπροσώπηση αυτών, είναι οι ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Αυτές που :
- ΑΝΟΗΤΩΣ επί 40ετίας, προσδιορίσθηκαν ως «αντιπαραγωγικός θεσμός δημοσιουπαλληλικού δυναμικού»
- Είναι συνυφασμένες με την επιβίωση του Λαού, Χώρας, Κράτους και Έθνους που υπερασπίζεται.
- Όσο ισχυρότερες είναι, τόσο δυνατότερη γίνεται η Φωνή του Έθνους, στις Διεθνείς Σχέσεις.
Αποτελούν μέρος του κοινωνικού συνόλου, αλλά Εκλεκτό και Μοναδικό.
- Εκλεκτό, διότι στοχεύουν στην ολότητα του Λαού, στο Έθνος και στη Πατρίδα, των οποίων και Υπερασπίζεται, σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα και λειτουργήματα, που στοχεύουν σε τμήμα του Λαού, π.χ. δάσκαλοι στους μαθητές, ιατροί στους ασθενείς κ.λ.π.
- Μοναδικό, διότι προορίζεται για εξυπηρέτηση ολόκληρου του Έθνους, με κάθε τρόπο, ακόμα και με θυσία ζωής, σε αντίθεση των προαναφερομένων παραδειγμάτων.
Οι ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ως μέρος του κοινωνικού συνόλου δια της ψήφου :
Στο Εσωτερικό προσέφεραν τη Δυνατότητα
- Κάτω από την Ελληνική Σημαία, να ενωθούν Δυνάμεις για Πολιτική Σταθερότητα, που ΔΕΝ έχουν ενοχές παρελθόντος.
- Να δοθεί ΤΕΛΟΣ στον Εθνικό Διχασμό, που εκφράζεται πολιτικά, επί 40 και πλέον χρόνια στη Πατρίδα.
- Όρισαν, Εκπρόσωπο και Εγγυητή, για τη Διακυβέρνηση της Χώρας. ( Από έγκριτο δημοσιογράφο δημοσιοποιήθηκε κατά λέξη : « ο Καμμένος είχε φθορές αλλά τις αντικατέστησε λόγω φροντίδας στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το κουβέντιαζα μαζί του πριν ένα μήνα. Όσες φθορές είχε λόγω συγκυβέρνησης, τις αντικατέστησε από τη φροντίδα που έδειξε στις ένοπλες δυνάμεις ………»
Στο Εξωτερικό και ειδικά για την Ευρώπη, συνεπικουρούν στο Μήνυμα :
- Η Διαπραγμάτευση άρχισε στις 25 Ιανουαρίου 2015 και ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
- Η «πολιτική ρωγμή» της Ευρώπης, ξεκίνησε από την Ελλάδα και θα επεκταθεί, ξεκινώντας από τις χώρες του Νότου.

Ευάγγελος Αθανασιάδης
Συνταγματάρχης ε.α.
evangath@gmail.com


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο