Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ερωτηματικά για την αφαίρεση αμιάντου από το πρώην δημοτικό σχολείο Ερυθρών

Καταγγελία του Θ. Πανολιάσκου  για αυθαιρεσίες του Γ. Δρίκου
- “Η απομάκρυνση έγινε από  πιστοποιημένη εταιρεία’’ η απάντηση του δημάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Πριν από μερικές μέρες η εφημερίδα Θριάσιο έλαβε μια ανακοίνωση από τον υποψήφιο δήμαρχο Μάνδρας- Ειδυλλίας, Αθ. Πανολιάσκο, η οποία αναφερόταν στον τρόπο αφαίρεσης και μετακίνησης αμιάντου από σχολείο στις Ερυθρές.Στην επιστολή αυτή – μεταξύ άλλων – ανέφερε πως οι εργασίες ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται χωρίς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς την ψήφιση συγκεκριμένης μελέτης, και χωρίς γνώση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών.

Παράλληλα, ποτέ δεν παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδιασμός για την αφαίρεση και απομάκρυνση του αμίαντου από πιστοποιημένη εταιρεία.  Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ακόμα ότι δεν υπάρχει -μετά απο διερεύνηση του θέματος – καμία απόδειξη ότι η αποξήλωση του επικίνδυνου υλικού έγινε από ειδικό συνεργείο πιστοποιημένης εταιρείας με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος.

 Σε ερώτηση που έθεσε η εφημερίδα στον δήμαρχο Μάνδρας - Ειδυλλίας , Γ. Δρίκο, σχετικά με το ζήτημα ανέφερε τα εξής :

 “Η απομάκρυνση έγινε από την πιστοποιημένη εταιρεία POLYECO η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας”.

 Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχει σχέση με αμίαντο που είναι αποδεδειγμένα μια καρκινογόνα ουσία, θυμίζουμε εδώ πως η απομάκρυνση πλακών αμιάντου απο το Θριάσιο Νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε με πλήρη αποκλεισμό των χώρων του νοσοκομείου από τους πολίτες και με βάση τις φωτογραφίες που έχουμε στα χέρια μας και δημοσιεύουμε, αναρωτιόμαστε εάν και σε αυτην την περίπτωση τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας .

 Παρακάτω δημοσιεύουμε το έγγραφο που εστάλη από τον δημοτικό σύμβουλο και υποψήφιο δήμαρχο Αθ. Πανολιάσκο προς την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στις 27.2.2014.

     “‘’ΘΕΜΑ: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ
    ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
    ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
    Δ.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
    ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
    Κύριε Δήμαρχε,
    Ιδιαίτερη ανησυχία έχει δημιουργηθεί σε μας και στους κατοίκους της Δ.Κ. Ερυθρών, σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες αφαίρεσης και απομάκρυνσης της παλαιάς στέ- γης του πρώην Δημοτικού σχολείου, που πραγματοποιήθηκε χθες, στις 26-02-2014.  Η στέγη αυτή αποτελείτο από ελενίτ (αμίαντο), τοποθετημένο σε ξύλινα δοκάρια.  Κατόπιν ενημέρωσής από κατοίκους της Δ.Κ. Ερυ- θρών ότι στο συγκεκριμένο κτίριο εκτελούσε κάποιο συνεργείο εργασίες, μετέβησαν στο χώρο άτομα της Παράταξής μας, όπου συνάντησαν τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε θέματα των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. ΤΣΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ. Σε ερωτήσεις που του έθεσαν, απά- ντησε ότι έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και συγκεκριμένα: Τεχνική μελέτη, άδεια οικοδομικών εργασιών περιορισμένης κλίμακας, ενημέρωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας, αποξήλωσης και μεταφοράς του αμιάντου. Δεν γνώριζε μόνο τον τόπο τελικού προορισμού αυτού. Εμείς, ως Δημοτικοί σύμβουλοι, ουδεμία ενημέρωση είχαμε για εκτέλεση εργασιών στο κτίριο αυτό, πέραν του ότι στις 14-09-2011 σε συνεδρίαση του Δ.Σ., αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία με την αριθμ. -219- απόφαση, η  αποδοχή “παροχής αρω- γής, δωρεάς σε είδος, υπό τη μορφή προμήθειας ανα- γκαίου εξοπλισμού, υλικών και την εκτέλεση έργων υποδομής καθώς και την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών προμηθειών και εκτέλεσης έργων αδαπάνως από και προς την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» με όλες τις δεσμεύσεις που αναφέρονται σε αυτήν.  Γνωρίζουμε όμως, ότι ουδεμία μελέτη περιγραφής έργου ή εργασιών εισήλθε στο Δ.Σ. για συζήτηση και ψήφιση.  Παρακαλούμε, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, όπως άμεσα ενημερωθούμε:  Κάτω από ποιες απαιτούμενες σύννομες διαδικασίες ξεκίνησαν να εκτελούνται εργασίες στο κτίριο αυτό; Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο Δήμος για την προστασία των εργαζομένων που απασχολήθη- καν στη συγκεκριμένη εργασία;  Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και το περι- βάλλον;  Με ποια διαδικασία έγινε η αποξήλωση και απομάκρυνση τω υλικών αυτών;  Η απομάκρυνση των υλικών αμιάντου από τη στέγη του
    παλαιού σχολείου ανατέθηκε σε πιστοποιημένη εταιρεία; Αν ναι, σε ποια; (πρόκειται για την υγεία των δημοτών με την αφαίρεση ενός πολύ επικίνδυνου υλικού, που είναι γνωστό πλέον και στον πιο αδαή, ότι χρειάζε- ται ειδικός τρόπος απομάκρυνσης, μεταφοράς και καταστροφής). Τα υλικά αμιάντου που έχουν ήδη απομακρυνθεί από το χώρο, πού έχουν εναποτεθεί; Αν πρόκειται να εκτελεστούν άλλες εργασίες και ποιές είναι αυτές; Αν υφίσταται άδεια των οικοδομικών εργασιών και ποιος ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής; Αν υφίσταται Τεχνική μελέτη και ποια η έγκριση αυτής; Ποια Αστυνομική Αρχή έχει ενημερωθεί και με ποιο έγγραφο; Δεδομένου ότι, ο αμίαντος αποτελεί ένα από τα πλέον καρκινογόνα υλικά, και ευθύνεται για σοβαρές ασθένειες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα αν έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία (Π.Δ. 70α/1988, ΚΥΑ 8243/1113/91) και όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στις μεθόδους ασφαλούς διαχείρισης και απομάκρυνσης αμιάντου για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.’’
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
    ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Α.Π. 4331/27-02-2014)
    ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
    ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ,
    Κ.Λ.Π.)
    ΚΟΙΝ/ΣΗ:
    ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
    ΣΕΥΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΣΕΠΕ – ΚΕΠΕΚ – ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
    ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π.804/28-02-2014) (Ικάρου 20 & Εθνικής
    Αντιστάσεως, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗ)thriassio.gr

kriekoukil.gr

viotiashop

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο