Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ανάγκη για ομαλή μετάβαση του Οργανισμού Κωπαΐδας στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την επόμενη αρδευτική περίοδο, αναφέρει ο Γιάννης Σταθάς

Εκτός  προθεσμίας η κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας όπως ορίζει ο Ν. 4250/2014. Ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών για την ομαλή μετάβαση του Οργανισμού Κωπαΐδας στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την επόμενη αρδευτική περίοδο.
Βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4250/2014 καταργείται  ο Οργανισμός Κωπαΐδας (ΝΠΔΔ) και από 30/9/2014 οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με την παρ 1β το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφασή του ως τις 31-8-2014 θα έπρεπε να ορίσει τον τρόπο άσκησης των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων και κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική ενάσκηση του επιχειρησιακού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 και συγκεκριμένα την παρ. 2β θα έπρεπε ως τις 26-4-2014 με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να συγκροτηθεί 3μελής επιτροπή, έργο της οποίας θα ήταν η καταγραφή των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπαΐδας, καθώς επίσης η απογραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων. Η έκθεση καταγραφής – απογραφής έπρεπε να υποβληθεί  έως τις 31-7-2014 στο ΥΠΑΑΤ για έκδοση ΚΥΑ με Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε το σχετικό έγγραφο  μόλις στις 23-7-2014 με την αριθμ. 29193 απόφασή του -η οποία σημειωτέον στην Π.Ε. Βοιωτίας κοινοποιήθηκε στις 31-7-14-  οπότε και συγκρότησε την τριμελή επιτροπή. Σε κανένα έγγραφο δεν έχει προβλεφθεί αλλαγή των ημερομηνιών και τακτών προθεσμιών που προβλέπονται στο Ν. 4250/2014, δεδομένου ότι το άρθρο 19 παρ.2 ορίζει ότι το έργο των σχετικών επιτροπών ολοκληρώνεται σε διάστημα 3 μηνών από την σύσταση της επιτροπής. Με βάση λοιπόν το άρθρο 19 παρ.2 το έργο της επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί στις 23/10/2014, ημερομηνία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. Το έργο της επιτροπής είναι τεράστιο γιατί δεν υπάρχει πρόσφατη καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Κωπαΐδας. Υπάρχουν σκόρπιες καταστάσεις που καταγράφουν διάφορες εγκαταστάσεις, χωράφια, αποθήκες, φυλάκια, σπίτια, αντλιοστάσια κ.λ.π. που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του Κωπαΐδικού Πεδίου.
Επίσης, στην κεντρική αποθήκη υπάρχουν περίπου 8000 καρτέλες υλικών από την 1/1/13 -όταν και συνταξιοδοτήθηκε ο αποθηκάριος- οι οποίες δεν έχουν ενημερωθεί για τα υλικά που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1β το μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού Κωπαΐδας τίθεται σε διαθεσιμότητα. Από τους 8 εργαζομένους του Οργανισμού εξαιρούνται οι 3 που είναι ΑΜΕΑ (Ν.4172/13 άρθρο 90 παρ.2). Ωστόσο ανακύπτουν ερωτήματα για το πώς και από που θα γίνει η πληρωμή των εργαζομένων που θα βγουν σε διαθεσιμότητα για το διάστημα των 8 μηνών, από τη στιγμή που δεν υπάγονται και δεν πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, αλλά μισθοδοτούνται από ιδίους πόρους του Οργανισμού Κωπαΐδας. Διότι ο Οργανισμός έχει δικό του προϋπολογισμό και δεν ανήκει στις υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ.7 για μεταφορά πιστώσεων.
Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι με τον Νόμο «Καλλικράτη» καταργήθηκαν οι Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων των Περιφερειών και το προσωπικό των Δ/νσεων Αγρ.Οικ και Κτηνιατρικής είναι πλέον ελάχιστο. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση του προσωπικού του Οργανισμού Κωπαΐδας και η μεταφορά του στη διάδοχη Υπηρεσία λόγω της εμπειρίας και της εξειδίκευσης σε όλα τα θέματα του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως άρδευσης, διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας έργων στο Κωπαϊδικό Πεδίο.
Επίσης, υπάρχουν εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν άμεσα για να υπάρξει και κατά την επόμενη αρδευτική περίοδο  ομαλή άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου,  όπως:
-Σύνταξη προγράμματος καλλιεργειών  έτους 2015 έγκριση αυτού και αποστολή στους Δήμους και Τ.Κ. του Κωπαϊδικού Πεδίου.
- Σταδιακό άνοιγμα φραγμάτων και δέσεων, διοχέτευση υδάτων μέσω κεντρικών καναλιών στη λίμνη Υλίκη για την αποστράγγιση του Κωπαϊδικού Πεδίου.
-Χωματουργικές εργασίες καθαρισμού σουδών, καναλιών κλπ, για την αντιπλημμυρική προστασία των κλήρων κατά τους χειμερινούς μήνες. Μάζεμα μαδεριών, μοτέρ, καλωδίων, μετασχηματιστών, πινάκων κλπ και μεταφορά στο κεντρικό συνεργείο του Οργανισμού για φύλαξη, και τέλος σφράγισμα των 40 αντλιοστασίων που είναι διάσπαρτα στο Κωπαϊδικό Πεδίο.
Επίσης, διοικητικά πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:
-Χρέωση οικ/κων καρτελών (περίπου 20.000) κληρούχων καλλιεργητών ανάλογα με τις καταμετρήσεις καλλιέργειας.
-Από 1 Οκτωβρίου αρχίζει η εισπρακτική περίοδος έως το τέλος Φεβρουαρίου.
-Καθημερινή φύλαξη των αντλιοστασίων Μ.Τ. (Μόρνος–Υλίκη) και των κεντρικών εγκαταστάσεων.
Τέλος, δεν έχει ξεκαθαρίσει με ποιο τρόπο θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως και οι οφειλές που έχουν οι κληρούχοι στον Οργανισμό.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
-Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την διασφάλιση της ομαλής μετάβασης, ορθής καταγραφής και απογραφής της περιουσίας του Οργανισμού Κωπαΐδας και την εξασφάλιση εύλογης παράτασης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ομαλή μετάβαση του Οργανισμού στη νέα Υπηρεσία λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων;
-Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε το προσωπικό που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα να μεταφερθεί στη διάδοχη Υπηρεσία της Π.Ε. Βοιωτίας και να διασφαλιστεί η ομαλή άρδευση του Κωπαΐδικού Πεδίου από την νέα Υπηρεσία;
- Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να λυθούν τα χρόνια προβλήματα τόσο των υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπαΐδας όσο και των κληρούχων προς τον Οργανισμό;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο