Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 25034/8-10-2015 πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων στις 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.      Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Θηβαίων και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκπόνηση ερευνητικού έργου : «Έξυπνες εφαρμογές για Βιώσιμη και αποτελεσματική κινητικότητα σε περιφερειακές πόλεις, η περίπτωση της Θήβας (σχετ. η υπ’αριθ. 325/2015 απόφαση Οικ.Επ.).

2.      Λήψη απόφασης για την επανατοποθέτηση του Μνημείου Πεσόντων Θηβαίων στο χώρο κατάθεσης στεφάνων πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Θηβών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 92/2015 Απόφαση Επ.Π.Ζωής) (απόλυτη πλειοψηφία).

3.      Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου στο ρέμα “Χρυσορρόα” στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας και έγκριση έκθεσης εκτίμησης της αξίας του ακινήτου αυτού. (απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 του συνόλου).

4.      Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης Β2 Σταδίου «ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών (ήδη Δ.Ε. Πλαταιών Δ.Θηβαίων» ως και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και γνωμοδότηση επ΄ αυτών. (σχετ. η υπ’ αριθ. 93/2015 Απόφαση Επ.Π.Ζ.)

5.      Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ Δ.Θηβαίων και της εταιρείας Νικόλαος Φιλίππου και ΣΙΑ ΕΕ. (σχετ. η υπ’ αριθ. 324/2015 απόφαση της Οικ.Επιτροπής).

6.      Αποδοχή 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.

7.      Αποδοχή της 3ης Τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 05 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Στερεά Ελλάδα» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».

8.      Έγκριση παράτασης εργασιών για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας» του ενταγμένου στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» έργου με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» με κωδικό MIS:434215.

9.      Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου των Δημάρχων».

10.  Ανάκληση της υπ' αρ. 303/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας για την απευθείας εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο «ΑΝΑΛΗΨΗ».

11.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου τένις στο Δ.Δ Ξηρονομής».

12.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.350,00 € εκλογικής αποζημίωσης για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουνίου 2015 (B’ δόση).

13.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.080,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – Κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν.2130/93».

14.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 46.330,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Τέλη Διαφήμισης» (χρημ. εντολή 34108/15).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο