Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ για το ζήτημα της νομιμότητας της σύστασης του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ακύρωσε τρεις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, και συγκεκριμένα τις με αριθμούς 357, 358 και 359/2015 αποφάσεις, που αφορούν:
Η 1η (357/2015) την παραχώρηση κατά χρήση προς τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, των ακινήτων επί των οποίων υφίστανται οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Λαμίας, των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Λαμίας, καθώς και του κινητού εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κυριότητας του Δήμου Λαμιέων, με την αιτιολογία ότι η υπόσταση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, πάσχει νομιμότητας.
Η 2η (358/2015) την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με την αιτιολογία ότι η υπόσταση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, πάσχει νομιμότητας.

Η 3η (359/2015) την τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, τρέχοντος έτους για την κάλυψη μέσα από το αποθεματικό της επιπλέον δαπάνης που προκαλείται από την ετήσια εισφορά του έτους 2015 του Δήμου προς τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, με την αιτιολογία ότι η υπόσταση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, πάσχει νομιμότητας.
Ειδικότερα, στην αιτιολογία αναφέρεται ότι: "Επειδή στο αριθμ. 20083/14-9-2015 έγγραφό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκηςη του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ότι ... Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία (περιφ. Φορέας διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ) δεν προήλθε από μετατροπή του νπδδ με την επωνυμία Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", όπως ρητά επιβάλλει η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012, αλλά πρόκειται για συσταθείσα εξυπαρχής ανώνυμη εταιρεία με βάση το ν. 2190/1920, με εισφορά μετοχικού κεφαλαίου από τους Δήμους- μετόχους της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 4071/2012 θα έπρεπε, προκειμένου να υπάρξει μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρεία, αφενός να έχουν συγχωνευθεί όλοι οι υπό συγχώνευση φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αφετέρου να έχει προηγηθεί αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων, στα οποία θα υπεισέρχετο η ανώνυμη εταιρεία ως καθολικός διάδοχος του Περιφερειακού συνδέσμου...

Η ακύρωση αυτών των αποφάσεων, έχει ουσιαστικές συνέπειες για όλους του δήμους που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην Ανώνυμη εταιρεία, και φυσικά της Θήβας, που έχει λάβει ανάλογες αποφάσεις.
Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμαρχος Θηβαίων, όταν ετέθη το θέμα από συμβούλους της αντιπολίτευσης, προσπάθησε να υποβαθμίσει το ζήτημα και έδωσε ένα πακέτο κειμένων χωρίς να διανείμει και τις ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις. Έτσι, η προσπάθεια της ΔΕΠΟΔΑΘ να στήσει εσπευσμένα μια ανώνυμη εταιρεία, χωρίς ουσιαστική συζήτηση για την ουσία της διαχείρισης των απορριμμάτων, για να φύγει ο έλεγχος και οι αποφάσεις από τα δημοτικά συμβούλια και να μεταφερθεί σε ένα κλειστό ανεξέλεγκτο κλαμπ με τη συνεργασία του κ. Σταυρογιάννη και άλλων δημάρχων, φαίνεται ότι πάσχει. Το νομικό ζήτημα είναι ανοικτό, και αποδεικνύει την ανυπομονησία κάποιων να μεταφέρουν τη διαχείριση των απορριμμάτων στους ιδιώτες, χωρίς να τηρήσουν ούτε τα προσχήματα. Όμως το πολιτικό ζήτημα έγκειται στην οργάνωση της διαχείρισης των απορριμμάτων, προς όφελος της κοινωνίας και όχι προς όφελος των εργολάβων.
Είναι κάτι περισσότερο από εμφανές ότι απαιτείται αμέσως χωρίς καθυστέρηση η συζήτηση στο δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, του θέματος αυτού και η πλήρης ενημέρωση των πολιτών για όλες τις πτυχές του.

Θανάσης ΣκούμαςΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο