Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

Οι νεφροπαθείς στα κρεματόρια της ΕΠΥ που στήνουν η κα Σαρτζετάκη και ο κ. Σίνης

Πάει περίπου ένας και πλέον  χρόνος από τη λήξη της συμφωνίας ΠΛΑΙΣΙΟ του 2010, (Συμφωνία μέσω της οποίας της για 2 έτη μετά την συμβασιοποίηση, 2012-2014, γίνονταν οι προμήθειες φίλτρων αιμοκάθαρσης από τα νοσοκομεία μέσω επιμέρους διαγωνιστικών  διαδικασιών –Call offs-. Ειδικά μάλιστα όταν ταcall offs   γίνονταν  με την μετά από συζήτηση της Διοίκησης της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της τότε Διοίκησης της ΕΠΥ αποδεκτή τροποποίηση των γενικών προδιαγραφών – τροποποίηση απόλυτα απαραίτητη -  επιτυγχάνονταν και προμήθειες  των καταλληλότερων κατά περίπτωση φίλτρων για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς ).  

Στη συνέχεια, η  πλήρης ανεπάρκεια της νέας Διοίκησης της ΕΠΥ δεν κατόρθωσε να φέρει σε πέρας μια νέα κεντρική διαγωνιστική διαδικασία η οποία να στοχεύει στην  προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης με κριτήρια την ποιότητα, τηδυνατότητα επιλογής από το θεράποντα ιατρό των καταλληλότερων κατά περίπτωση φίλτρων για τον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή και φυσικά με τη συμφερότερη τιμή.

Μέχρι πρότινος, το επιχείρημα της Διοίκησης της ΕΠΥ για την μη κεντρική διαγωνιστική διαδικασία ήταν η μη υπογραφή των προδιαγραφών από τη συσταθείσα από τη προηγούμενη Διοίκηση της ΕΠΥ επιτροπή προδιαγραφών (επιτροπή αποτελούμενη από εξειδικευμένους επιστήμονες περί την αιμοκάθαρση), γεγονός ότι πιο αναληθές μιας και μετά από διερεύνηση διαπιστώσαμε ότι οι προδιαγραφές αυτές είχαν ήδη υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής προδιαγραφών σχεδόν απόνους και  έτους.

Το παράδοξο στην όλη ιστορία είναι ότι πληροφορηθήκαμε ότι την προπαραμονή των Χριστουγέννων θυμήθηκε η ΕΠΥ να κοινοποιήσει απόσπασμα πρακτικού με αριθμό 66 των από 11/11/2015 και 16/11/2015  συνεδριάσεων της και στο οποίο αναφέρεται η απόρριψη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης (έγγραφο υπογραφόμενο από την πρόεδρο της ΕΠΥ, κ. Π-Α.Σαρτζετάκη.

Η επιχειρηματολογία της απόρριψης των τεχνικών προδιαγραφών είναι σε γενικές γραμμές η μη υπογραφή τους εντός τακτού χρονικού διαστήματος (αναληθέστατο), η μη εκπόνηση του ΕΚΑΠΤΥ τεχνικών προδιαγραφών για το συγκεκριμένο είδος (όταν γνωρίζουμε ότι το ΕΚΑΠΤΥ αντιπροσωπεύεται με διαπιστευμένο υπάλληλο του στην επιτροπή προδιαγραφών και ότι ενέκρινε τις προτεινόμενες προδιαγραφές), αλλά ειδικότερα γιατί κατά την άποψη του παντογνώστη ΔΣ της ΕΠΥ (συμβούλιο που στη πλειοψηφία αποτελείται από νομικούς, ειδικούς φαίνεται στην τεχνολογία φίλτρων αιμοκάθαρσης) δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες, δεν συνάδουν με τις παραδεκτές διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαλέγονται με πρότυπα τις παραδοχές της επιστήμης, την εμπειρία και τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις………..

Θα είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε ως ασθενείς που η επιβίωσή μας εξαρτάται από την αιμοκάθαρση (αναπόσπαστο και σημαντικό στοιχείο για την επιτέλεση της οποίας είναι το φίλτρο αιμοκάθαρσης) την επιστημονική και απόλυτα αιτιολογημένη άποψη της Διοίκησης της ΕΠΥ περί των προδιαγραφών που πρεσβεύει και που με βάση αυτών θα εξασφαλίζονται μετά από μία διαγωνιστική διαδικασία οι προμήθειες κατάλληλων και επαρκώς ποιοτικών φίλτρων για κάθε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή. 


Φυσικά, το μόνο παράδοξο δεν είναι η επιστροφή των τεχνικών προδιαγραφών από το ΔΣ της ΕΠΥ για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αλλά και οι δύο ανακοινώσεις (υπογράφονται από τον κ. Κ. Σίνη,  αντιπρόεδρο της ΕΠΥ)  με αριθμ. πρωτ. 4845/09.12.2015 και 4980/16.12.2015 που έχουν αναρτηθεί).  Μέσω αυτών  : α) ζητείται από τους φορείς που θα προκηρύξουν διαγωνισμούς για την προμήθεια οποιουδήποτε αναλώσιμου υλικού (άρα και φίλτρων αιμοκάθαρσης) να ακολουθούν την πρωτότυπη διαδικασία και να ζητούν από τις εταιρείες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προϊόντα να αναρτούν οι ίδιες προδιαγραφές στα Αγγλικά και στα Ελληνικά στον ιστότοπο της ΕΠΥ και στη συνέχεια να συγκεντρώνονται οι προδιαγραφές αυτές και να δίνονται σε μια επιτροπή που έχοντας και τις δικές της προδιαγραφές κατά νου να συγκεράζουν τις προτάσεις και να δίνουν τις τελικές προδιαγραφές και β) αφετέρου επισημαίνεται ότι στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα αναρτάται η χαμηλότερη τιμή που επιτυγχάνεται ή με οποιοδήποτε διαδικασία  προμήθεια ενός υλικού από κάποιο φορέα.. 

Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στην ΕΠΥ να λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τιμών με τον τρόπο που αυτή θέλει. Εκείνο όμως που διαισθανόμαστε είναι ότι από τη στιγμή η τιμή του παρατηρητηρίου λειτουργεί ως κανόνας για την ανώτατη τιμή προσφοράς ενός υλικού, το επακόλουθο της  άμεσης αλλαγής  της  μέγιστης τιμής προμήθειας ενός υλικού στο Παρατηρητήριο ,μετά από  μια φτηνή προσφορά  του υλικού αυτού σε κάποιο φορέα, θα δυσχεραίνει ή θα καθιστά αδύνατη  την μετέπειτα  προμήθειά του ιδίου υλικού από ένα  άλλο φορέα, ανεξάρτητα αν αυτό διατίθεται με τη συμφερότερη τιμή

Με την απόφαση αυτή   της ΕΠΥ (άμεση αλλαγή του Παρατηρητηρίου Τιμών με μόνο κριτήριο  την φθηνότερη τιμή προμήθειας του υλικού ) καταργείται κάθε έννοια προδιαγραφής και ποιότητας των φίλτρων αιμοκάθαρσης και για την προμήθεια τους αρκεί να διαθέτουν  ένα CE MARK και τη φθηνότερη τιμή (δηλαδή πλήρης Κινεζοποίηση, Ινδοποίηση, Μαλαισιοποίηση, Αιγυπτιοποίηση,Τουρκοποίηση κ.α., αφού προϊόντα με φθηνότατες τιμές και αμφιβόλου ποιότητας – λόγω έλλειψης ποιοτικού ελέγχου - προέρχονται από τέτοιες και μόνο χώρες).   

Το τελευταίο μετά βεβαιότητας θα οδηγήσει σε ταξικοποίηση της παροχής υγείας(αφού κάτι καταλληλότερο και ποιοτικότερο προϊόν θα μπορεί να το λαμβάνει ο ασφαλισμένος μόνο με επιπλέον συμμετοχή του και άρα αυτός που θα έχει την οικονομική δυνατότητα θα απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα χρήσης ενός καταλληλότερου και ποιοτικώς καλύτερου υλικού, ενώ οι μη έχοντες θα είναι ασθενείς ενός άλλου θεού). 

Αντιλαμβάνεστε ότι το τελευταίο  δε μπορεί να γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση.  Φανταστείτε να προσφέρει κάποιος σε μια διαγωνιστική διαδικασία ένα είδος υλικού( π.χ φίλτρου αιμοκάθαρσης) που  θέλει να το ξεφορτωθεί από την αποθήκη του  σε τιμή κάτω του κόστους, τι θα γίνει κατόπιν με την αλλαγή της τιμής του παρατηρητηρίου για το είδος αυτό; Δεν θα υπάρξει πιθανώς καμία μετέπειτα προσφορά για το υλικό αυτό ακόμα και αν είναι απόλυτα αναγκαίο (στην περίπτωση  φίλτρο αιμοκάθαρσης) και άρα αφενός  δε θα μπορεί να γίνει η προμήθεια του από τον δημόσιο τομέα (με ότι αυτό σημαίνει)   και αφετέρου η χρήση του στον ιδιωτικό τομέα θα επιτυγχάνεται  με συμμετοχή/επιβάρυνση του ασφαλισμένου για την πέραν της τιμής του Παρατηρητηρίου αξία του υλικού. .  

Ήδη το πρόβλημα με την υποχρεωτική προμήθεια υλικών με βάσει την φθηνότερη τιμή  (τιμή Παρατηρητηρίου ) προέκυψε στο Αττικό Νοσοκομείο με την προμήθεια συρίγγων και βελονών και σήκωσαν τα χέρια ψηλά.  Αφήστε που σε άλλα νοσοκομεία η προμήθεια του αντίστοιχου είδους με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή οδήγησε στο να αγοράζονται βελόνες που δε διαθέτουν ανοικτό  αυλό και όταν τρυπιέται ο ασθενής  δεν μπορεί να γίνει αιμοληψία ή χορήγηση φαρμάκου με αποτέλεσμα να τρυπιέται πάλι και πάλι ή να αγοράζονται κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης που κατά την τοποθέτηση τους υπάρχουν προβλήματα με τους οδηγούς ( σύρματα ) ή λυγίζουν και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν δύο και τρείς καθετήρες μερικές φορές μέχρι την τελική  τοποθέτηση τους εκθέτοντας σε κίνδυνο επιπλοκών τους ασθενείς και φυσικά ανεβάζοντας σημαντικά  το κόστος κ.α 

Παρά τις επισημάνσεις μάλιστα των γιατρών για τα προβλήματα από την χρήση τέτοιων μη ποιοτικών υλικών, οι αγκυλώσεις και τα κωλύματα της ΕΠΥ αλλά  και οι απειλές που  δυστυχώς εκτοξεύονται από αυτήν ,όταν ερωτάται , προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τα γραφεία προμηθειών αυτών για τυχόν επιπτώσεις που θα έχουν σε περίπτωση προμήθειας υλικού με κριτήριο την  συμφερότερη και όχι τη  φθηνότερη τιμή οδηγούν πολλές διοικήσεις στο να ακολουθήσουν απόλυτα τις επιταγές της ΕΠΥ για την προμήθεια των υλικών  παρότι βλέπουν ότι τις περισσότερες φορές αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση λόγω των επιπλοκών και της ανάγκης χρήσης μεγαλύτερου αριθμού υλικών.   .
    

Δυστυχώς για τους νεφροπαθείς της χώρας μας και  για  την περίπτωση προμήθειας των φίλτρων αιμοκάθαρσης που αναφερόμαστε η νέα ηγεσία της ΕΠΥ είτε υπέκυψε, είτε ενέδωσε στα κελεύσματα μιας νέας γενιάς κερδοσκόπων της υγείας που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη . Τα κέρδη αυτά προκύπτουν επειδή οι εν λόγω  κερδοσκόποι αξιοποιούν  ή  και επιβάλλουν  το κενό  απόλυτου καθορισμού ποιοτικών τεχνικών προδιαγραφών για το υλικό αυτό (όπως και πολλά άλλα) και   οδηγούν έτσι σε αγορά του υλικού  με μοναδικό κριτήριο  τη φθηνότερη τιμή. Οι ίδιοι βέβαια  παρότι προσφέρουν σχετικά φθηνότερα των συνήθων τιμών υλικά(στην  περίπτωση   φίλτρα αιμοκάθαρσης) λόγω της αγοράς των σε πολύ φθηνότερες τιμές εξαιτίας  της προέλευσης τους από χώρες με έλλειψη ποιοτικού ελέγχου και υψηλή τεχνογνωσία εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη .
      
Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι της ΕΠΥ είναι τόσο ανίκανοι να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος με την προμήθεια υλικών με μόνο κριτήριο τη φθηνότερη τιμή  ή  είναι τόσο αδιάφοροι, εκτός αν συνειδητά η επιλογή τους ή τα κελεύσματα των εντολέων της είναι   η ταξική υγεία για τους λίγους. Μας κάνει πράγματι ιδιαίτερη εντύπωση  η ευκολία με την οποία η Πρόεδρος της ΕΠΥ κ. Σαρτζετάκη και ο αντιπρόεδρος της κ. Σίνης απέρριψαν την εισήγηση για τις τεχνικές προδιαγραφές των φίλτρων αιμοκάθαρσης (προδιαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν για το νέο κεντρικό διαγωνισμό και  που συνέταξε η αρμόδια επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από επιφανείς  Έλληνες επιστήμονες) και ταυτόχρονα κάνουν δεκτές τις προδιαγραφές που προτείνουν οι ίδιες οι εταιρείες που προμηθεύουν  φίλτρα!!!!!!!!!!!  

και πολλές  μάλιστα από κάθε απίθανη περιοχή του πλανήτη μας  όπου δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα ελέγχου ή επαλήθευσης των αναγραφόμενων στοιχείων.  Οι ίδιες εταιρείες και τα φίλτρα τους  που προωθούν έμμεσα τα στελέχη της ΕΠΥ δεν υπάρχουν καν στα νοσοκομεία των χωρών της Ευρώπης ,τα συστήματα προμηθειών των οποίων υποστηρίζεται ότι  θέλουμε να ακολουθήσουμε.
     

Η περίεργη στάση της ΕΠΥ για το θέμα των φίλτρων έρχεται σε καταφανή αντίθεση με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για το νέο σύστημα προμηθειών και για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης,  όπως αυτή εκφράστηκε από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Πολάκη στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στην Ελληνική Βουλή,  αναφέροντας χαρακτηριστικά «κανένα υλικό στα νοσοκομεία χωρίς τεχνικές ποιοτικές προδιαγραφές γιατί δεν είναι μόνο η φθήνια αλλά και η ποιότητα του υλικού» (https://www.youtube.com/watch?v=t-Iep57vywQ, από 14.40΄).
   

Είτε λοιπόν η ηγεσία της ΕΠΥ ακολουθεί δική της πολιτική για ίδιο όφελος, είτε ο Υπουργός είπε ψέματα στον Ελληνικό λαό.

   
Επειδή θεωρούμε ότι ο κ. Πολάκης δεν ψεύδεται, ζητούμε από την ηγεσία του Υπουργείου να λάβει θέση και να δώσει επιτέλους λύση  στην προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης με   ποιοτικά κριτήρια και προδιαγραφές που τα  εξασφαλίζουν    και βέβαια με τη συμφερότερη και όχι φθηνότερη  τιμή . Αν η ακολουθούμενη διαδικασία της ΕΠΥ δεν μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να αναζητήσει άλλες λύσεις λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απόψεις  των επαϊόντων  και όχι των εταιριών προμηθειών. Τα ποιοτικώς σωστό και καταλληλότερο κατά περίπτωση  φίλτρο αιμοκάθαρσης είναι θέμα ζωής και θανάτου χιλιάδων συμπολιτών μας που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση μέρα παρά μέρα.  

ygeiapress


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο