Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Θ Ε Μ Α   :  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).


Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 8682/26-04-2016 & 12866/17-6-2016  γνωστοποιήσεων  του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου,  σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 19 ΟΚΤΩΒΤΙΟΥ  2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού στο Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού λειτουργίας του  περί «Δημοτικού Ελέγχου – Επερωτήσεις», για τη συζήτηση των επερωτήσεων που υποβλήθηκαν και οι οποίες επισυνάπτονται στη συνέχεια της πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


«ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ - ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Θήβα 16/5/2016
Θέμα :  Δημοτικός Έλεγχος – Επερωτήσεις
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας


       Σας υποβάλλω τις επερωτήσεις της δημοτικής παράταξης «Δήμος Θηβαίων –Ώρα  Ευθύνης» για την ειδική συνεδρίαση περί «Δημοτικού Ελέγχου –Επερωτήσεις».
 1. Μετά την σημαντική καθυστέρηση που σημειώνεται  στην ολοκλήρωση των εργασιών στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα και με δεδομένη την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου, έως την 31/12/2016 μετά την δική σας εισήγηση και έγκριση, παρά την συνολική αντίθεση της αντιπολίτευσης, προκύπτουν τα πιο κάτω ερωτήματα :


α. Έως 31/12/2015 που έληξε η προθεσμία για την χρηματοδότηση του εκτελούμενου έργου μέσω ΕΣΠΑ,  τι ποσοστό επί του συνόλου βάσει της σύμβασης εκτέλεσης ολοκληρώθηκε, ποιό το αντίστοιχο ποσό που εκταμιεύθηκε, ποιές οι ανεκτέλεστες εργασίες και ποιό το ποσόν που απωλέσθη από την συνολικά προβλεπόμενη χρηματοδότηση του έργου;
β.   Με επίσημο έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας, το οποίο διέρρευσε στον τύπο χωρίς ποτέ να υπάρξει ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από την μελέτη εκτέλεσης, σε σημείο που να καθιστούν αμφίβολη την παραλαβή του, αλλά και τον πιθανό καταλογισμό της χρηματοδότησης του έργου στον Δήμο μας, γεγονός που θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τους δημότες μας. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα αυτό, αν και το ζητήσαμε με προ ημερήσιας διάταξης ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό ζητούμε πλήρη ενημέρωση τόσο εμείς, όσο και οι συμπολίτες μας, για τη αρτιότητα εκτέλεσης του έργου με βάσει την αναφορά της υπηρεσίας και όχι τις αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας.
γ.  Ποτέ μέχρι σήμερα, παρ’ ότι σας ζητήθηκε από όλες τις πλευρές της αντιπολίτευσης, δεν μας έχετε ενημερώσει ως οφείλετε, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις – ρήτρες που προβλέπονται στη σύμβαση ανάθεσης του έργου τόσο για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών, όσο και για την σωστή εκτέλεση της εγκριθείσης μελέτης. Ζητούμε  πλήρη ενημέρωση για τις υπάρχουσες ρήτρες και την διαδικασία ενεργοποίησής τους, για την  προστασία του δημοσίου συμφέροντος.


 1. Στην προεκλογική περίοδο από όλες τις δημοτικές παρατάξεις είχε επισημανθεί το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, εις ότι αφορά στις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας που ανακύπτουν από την λειτουργία του οικισμού των τσιγγάνων. Υπήρξε μάλιστα και δική σας δημόσια δέσμευση την περίοδο εκείνη, για άμεση επίλυση του προβλήματος, με βάσει τις προτάσεις της λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων στο Πυρί. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες έχετε προχωρήσει το τελευταίο διάστημα για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος;


 1. Σε σχέση με την εγκατάσταση ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες) στα όρια του Δήμου μας ζητούμε να μας δοθούν αναλυτικά στοιχεία για: α) τον ακριβή αριθμό και τις τοποθεσίες που έχουν εγκατασταθεί β) τα ακριβή ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί και πως αυτά έχουν διανεμηθεί έως σήμερα, στις  κατά τόπους κοινότητες με βάσει τα προβλεπόμενα στο σχετικό νόμο;


 1. Για λόγους ενημέρωσης αλλά και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας  Ανακύκλωσης των Αστικών Απορριμμάτων που εξυπηρετεί το τμήμα καθαριότητας του Δήμου μας, δώστε μας τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν: α) στις συνολικές ποσότητες κατά συλλεγόμενο είδος και ποσοστό επί του συνόλου των απορριμμάτων τα δύο τελευταία έτη β) ποιά τα έσοδα του Δήμου για το ίδιο διάστημα ;


 1. Στα έσοδα όλων των  οικονομικών απολογισμών από την συγκρότηση του Καλλικρατικού Δήμου,  παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση είσπραξης  στα τέλη ύδρευσης, που εισπράττονται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Το φαινόμενο το έχετε αποδώσει διαχρονικά στους ελλιπείς μηχανισμούς είσπραξης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, στην αδυναμία έγκυρης καταμέτρησης και έκδοσης λογαριασμών καθώς και στην άρνηση ορισμένων να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι απώλεια εσόδων, αδυναμία εκτέλεσης έργων συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών και των δικτύων ύδρευσης καθώς και επιβάρυνση για τους υπόλοιπους συνεπείς δημότες μας. Χωρίς να υιοθετούμε αναφορές περί μεθόδου ελέγχου της εκλογικής βούλησης από την πλευρά σας, θεωρούμε ότι σε ενδεχόμενη προσφυγή οποιουδήποτε θιγόμενου συνδημότη μας θα προκύψουν και ποινικές ευθύνες για τους υπεύθυνους. Για το λόγο αυτό ζητούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για τα σημερινά δεδομένα στο θέμα αυτό, καθώς και για τις διαδικασίες έγκαιρης είσπραξης των τελών ύδρευσης που εφαρμόζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το εν λόγω πρόβλημα;


 1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήσατε την προσωρινή μεταφορά της Λαϊκής, μέχρι να ετοιμαστεί ο προβλεπόμενος χώρος για μόνιμη εγκατάσταση. Έκτοτε έχει παρέλθει περισσότερο από ένα έτος, χωρίς να έχει ξεκινήσει κάποια προετοιμασία διαμόρφωσης του  επιλεγμένου από εσάς χώρου. Γιατί αυτή η σημαντική καθυστέρηση και ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για το θέμα αυτό;


 1. Εν όψει της θερινής περιόδου και με δεδομένες τις ελλείψεις που καταγράφονται σήμερα, ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προγραμματίσει για την σωστή παρουσία και προβολή των παραθεριστικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας, σε θέματα υποδομών (οδών πρόσβασης, διαμόρφωση χώρου παραλίας) και καθαριότητας (κάδοι σκουπιδιών, αποκομιδή, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων);


Για την ουσία της ενημέρωσης και την οικονομία χρόνου της ειδικής συνεδρίασης, σας δηλώνουμε ότι προτιμούμε την έγγραφη απάντηση με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων παραστατικών πριν την συνεδρίαση, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστική ενημέρωση του Δ.Σ. και να δοθεί χρόνος για τυχόν διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων- απαντήσεων, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, από όλους τους συμμετέχοντες Δημοτικούς Συμβούλους.


Για την  Δημοτική Παράταξη  «Δήμος Θηβαίων – Ώρα Ευθύνης»
                                                                               Σταμάτης  Η. Χαλβατζής

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: «Κίνημα πολιτών για την αναγέννηση του Δήμου Θηβαίων»


Σας υποβάλλω τις επερωτήσεις της δημοτικής παράταξης «Κίνημα πολιτών για την αναγέννηση του Δήμου Θηβαίων», για την ειδική συνεδρίαση περί Δημοτικού ελέγχου – επερωτήσεις, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2016 ως ακολούθως:


1) Στη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών υπάρχουν :
Ο αρχαιολογικός χώρος, εκτάσεως περίπου 4.000 στρεμμάτων, χώρος της πόλης – κράτος των αρχαίων και ιστορικών Πλαταιών. Το πεδίο της Μάχης των Πλαταιών που διεξήχθη το 479 πΧ με την οριστική εκδίωξη των Περσών. Ο χώρος που το 371 πΧ πραγματοποιήθηκε  η μάχη των Λεύκτρων, όπου η Σπάρτη ηττήθηκε από τη Θήβα με τη στρατηγική της «Λοξής Φάλαγγος» του Επαμεινώνδα και με τον Ιερό Λόχο της με αρχηγό τον στρατηγό Πελοπίδα.
Το πάρκο του αιωροπτερισμού που στο παρελθόν επί Νομαρχίας του αειμνήστου Ι. Σταμούλη ξεκίνησε και αξιοποιήθηκε ποικιλοτρόπως
Η Ι.Μ. Αγίας Τριάδος
Το Ελατόδασος του Κιθαιρώνος
Οι παραλίες Λιβαδόστρας, Καλαμακίου και Αγίου Βασιλείου
Υπάρχει σχεδιασμός του Δήμου Θηβαίων για αξιοποίηση των ανωτέρω φυσικών και πολιτισμικών δυνατοτήτων;


2) Η Δημοτική Ενότητα Θίσβης περιλαμβάνει εκτός κάποιων αρχαιολογικών και μνημειακών χώρων και τις αξιοζήλευτες παραλίες Σαραντίου, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Νικολάου και Αλυκής. Μπορούμε να συνδέσουμε αυτές τουριστικά και αναπτυξιακά επ’ ωφελεία των κατοίκων της περιοχής και του Δήμου Θηβαίων ευρύτερα;  Να σημειώσω ακόμα ότι οι ανωτέρω τουριστικές περιοχές του Δήμου μας έχουν προβλήματα καθαριότητας, συγκοινωνίας και ύδρευσης.


3) Η Δημοτική Ενότητα Βαγίων εμπεριέχει δύο ξεχωριστούς χώρους:
Το Σφίγγιο όρος – βουνό και
Την Όγχηστο, έδρα της Βοιωτικής Αμφικτυονίας κατά τον 5ο αιώνα πΧ.


Υπάρχουν σκέψεις αναδείξεως και τουριστικής αξιοποιήσεως των δύο ανωτέρω δεδομένων, αλλά και του υπάρχοντος φυσικού πλεονάσματος του πρωτογενούς τομέα παραγωγής;


4) Ο Δήμος Θηβαίων κατέχει μια σημαντική αστική, βιοτεχνική, γεωργική και κτηνοτροφική περιουσία. Η περιουσία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί παραγωγικά και τουριστικά σε σημαντικό βαθμό. Μπορούμε να καταγράψουμε κατ’ αρχήν αυτήν; Μπορούμε να έχουμε μια μελέτη των δυνατοτήτων της; Είναι δυνατό να την αξιοποιήσουμε ενδογενώς ή εξωγενώς προς όφελος της τοπικής κοινωνίας;

5) Η Θήβα χαρακτηρίζεται από την αρχαιότητα έως και σήμερα εθνικά και διεθνικά ως η «επτάπυλη» πόλη. Οι πύλες της απετέλεσαν και αποτελούν ένα συνολικό πολιτισμικό ορόσημο. Μπορούν οι Μνημειακοί αυτοί χώροι να καθαρισθούν, ανακαινισθούν και να αναδειχθούν αρχαιολογικά, παιδευτικά και τουριστικά; Υπάρχει μελέτη και σχέδιο ενοποιήσεως αυτών με ένα καινοτόμο δίκτυο; Μπορούν όλοι οι Μυθολογικοί, Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί χώροι του Δήμου να τεθούν σε μία νέα πολιτισμική λογική και σε ένα ολιστικό μοντέλο σύνδεσης, προβολής και ανάπτυξης;    


6) Το Μουσείο Θήβας πρόκειται κατά τις ενδείξεις και εκτιμήσεις ειδικών και μη, να αναδειχθεί σε πολιτισμικό κέντρο και να αποτελέσει τη βάση της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας. Οι πολιτισμικές, οικονομικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές δυνατότητες είναι απροσμέτρητες. Η οικονομία της πόλης και του Δήμου Θηβαίων μπορούν να τεθούν σε νέα βάση. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των αναμενόμενων επισκεπτών πρόκειται να διαφοροποιηθεί θετικά. Όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, κυρίως όμως και πρωτευόντως τα κυκλοφοριακά και συγκεκριμένα:


Οι είσοδοι της πόλης, οι εσωτερικοί κυκλοφοριακά κόμβοι, η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, η ανυπαρξία δημοτικών πάρκινγκ, η ονοματολογία πολλών οδών, η σηματοδότηση οδών και χώρων, οι εκτός της πόλεως περιφερειακοί οδοί και άλλες κυκλοφοριακές ιδιαιτερότητες.
            «Οι καιροί ου μενετοί»
Τι θα κάνετε για αυτές τις άκρως αναγκαίες παρεμβάσεις;


Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Ερωτήσεις του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Σκούμα


Ερωτήσεις σχετικά με το δημοτικό έλεγχο Ιουνίου 2016 (αφορά τον έλεγχο του α’ εξαμήνου)


ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Σχετικά με το έργο της «ανάπλασης του πεζόδρομου της Επαμεινώνδου»
Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου (12 υπέρ, 7 κατά, 2 λευκά) αποφάσισε προ μηνός περίπου τη νέα παράταση του έργου της «ανάπλασης του πεζόδρομου της Επαμεινώνδου» έως την 31-12-2016!!!.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση ήταν είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 25-06-2015. Υπενθυμίζουμε ότι η πλειοψηφία- παράταξη Σ. Νικολάου είχε εγκρίνει στις 14-12-2015 τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων.
Το έργο υπολείπεται κατά πολύ της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, το οποίο φυσικό αντικείμενο, δηλαδή και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εργασίες στην υπόλοιπη Επαμεινώνδα και στους κάθετους δρόμους, δεν μπορούν οικονομικά να ολοκληρωθούν. Αλλά η δαπάνη του έργου με τον 3ο ΑΠΕ έκλεισε στο ποσό των 2.179.870,83 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση!!!.
Σημειώνουμε, ότι το έργο έχει δημιουργήσει επί 2,5 χρόνια μια αρνητική κατάσταση με πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία και κυκλοφορία της Θήβας. Το τελευταίο εξάμηνο έχει αποκλεισθεί το βόρειο τμήμα της Επαμεινώνδα και εκμηδενιστεί η λειτουργία αυτού του τμήματος της πόλης.
Το έργο είχε παραταθεί έως 24 Απριλίου 2016 και δεν γνωρίζουμε σε ποιο ύψος θα φθάσει το ποσό των δαπανών, όταν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες εργασίες.
Τα ερωτήματα είναι πολλά, αφού η κάλυψη του οικονομικού αντικειμένου, με υπολειπόμενο ένα πολύ μεγάλο τμήμα του έργου (που είχε έκπτωση 43%), δεν μπορεί τεκμηριωμένα να δικαιολογηθεί. Η από πολύ καιρό διατυπωμένη απαίτηση μας, να δημοσιοποιείται η πορεία του έργου (καθώς και να αναρτηθεί σε δημόσιο κεντρικό σημείο της πόλης η μελέτη και η πρόοδος του έργου) δεν εισακούστηκε.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Δήμαρχος :
1. Ποιο τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου καλύπτεται από τα ποσά που δόθηκαν με τον 3ο ΑΠΕ, ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση;
2. Ποια τμήματα εναπομένουν προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, με ποιες πηγές χρηματοδότησης θα πληρωθούν, ποιο το απαιτούμενο ύψος της δαπάνης και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση τους;
3. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των ποσών των αναθεωρήσεων και για ποιους λόγους υπήρξε η αναθεώρηση;
4. Προτίθεστε να φέρετε το θέμα του έργου αυτού προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο με πρόσκληση των πολιτών και των φορέων της πόλης; Και αν έστω και τώρα, προτίθεστε να ενημερώνετε τους δημότες με εβδομαδιαία ανάρτηση σε δημόσιο κεντρικό σημείο της πόλης την μελέτη και την εξέλιξη του έργου;
5.Για ποιο λόγο δίδονται συνεχώς παρατάσεις της ολοκλήρωσης των εργασιών;


ΕΡΩΤΗΣΗ  2 : Συμπληρωματικές συμβάσεις έργων.
Με ευθύνη της δημοτικής αρχής, σε διάφορα έργα, έχουν πλέον των αρχικών συμβάσεων, συμβασιοποιηθεί επιπλέον συμπληρωματικές συμβάσεις με την αιτιολογία –δικαιολογία της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στις αρχικές μελέτες ή προέκυψαν στη συνέχεια. Τα ποσά των συμπληρωματικών συμβάσεων διατέθηκαν σε βάρος άλλων κωδικών και έργων που ανεστάλησαν, και διαπιστώθηκε μια αντικειμενική ανεπάρκεια των μελετών που εκπονήθηκαν για τα έργα αυτά, με τις εννοούμενες συνέπειες στη διαγωνιστική διαδικασία.
Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:
1. Πόσα και ποια είναι τα έργα που έγιναν συμπληρωματικές συμβάσεις και ποιο το ποσοστό έκπτωσης κάθε έργου;
2. Με τι ποσά επιβαρύνθηκαν οι προϋπολογισμοί των έργων (ανά έργο και συνολικά);
3. Σε ποια από αυτά τα έργα οι μελέτες έγιναν από ιδιώτες και με ποια διαδικασία (ανάθεση ή διαγωνισμός) και σε ποια εκπονήθηκαν από την Τ.Υ. Του Δήμου;
4. Η μη επάρκεια των μελετών αυτών οδήγησε τη δημοτική αρχή στη διερεύνηση των λόγων και στην πιθανή λήψη μέτρων; Και αν όχι, γιατί;


ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Διαγωνισμός Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας και μη νομιμότητα του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο με δύο αποφάσεις του (κλιμάκιο και τμήμα), έκρινε ως μη νόμιμη τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., και απέρριψε την έγκριση του προσυμβατικού ελέγχου για το έργο της ΜΕΑ Θήβας, που είχε προκηρύξει η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και το διαγωνισμό ολοκλήρωσε η διάδοχος αυτής «ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.». Για το διαγωνισμό αυτό, δεν ενημερώθηκε το δημοτικό συμβούλιο Θηβών και φυσικά οι δημότες του Δήμου Θηβαίων. Προς το σκοπό αυτό, της ενημέρωσης ζήτησα από τον κ. Δήμαρχο τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό, προσφορές, ενστάσεις, αποφάσεις επί ενστάσεων, αποφάσεις κατακύρωσης, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφάσεις πιθανών αντικαταστάσεων μελών κλπ. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση.


Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:
1) Θα μας χορηγήσει όλες τις αποφάσεις της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και του ΦΟΔΣΑ Στερεάς ΑΕ, που αφορούν όλη τη διαγωνιστική διαδικασία της ανάδειξης αναδόχου του έργου της ΜΕΑ Θήβας (προσφορές διαγωνιζομένων, ενστάσεις, αποφάσεις επί ενστάσεων, αποφάσεις κατακύρωσης, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφάσεις πιθανών αντικαταστάσεων μελών κλπ).;
2) Ποιος είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτού του διαγωνισμού; Η πολιτική στάση της δημοτικής αρχής, μη ενημέρωσης για τα ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων, συνάδει με την υποχρέωση πλήρους ενημέρωσης των πολιτών γι’ αυτό το σημαντικό δημόσιο θέμα;
3) Τα ποσά που καταβλήθηκαν από το Δήμο Θηβαίων στον μη νομίμως συσταθέντα φορέα ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα αναζητηθούν από το Δήμο Θηβαίων;


ΕΡΩΤΗΣΗ 4.  Αποκλεισμός κοινοχρήστου οδού από Θίσβη προς Παραλία Βαθύ Νούσας.


Από την 1-9-2015, η ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, απέκλεισε με αυθαίρετη και μη νόμιμη ενέργεια της την κοινόχρηστη οδό προς την παραλία Βαθύ Νούσας Θίσβης, αποκλείοντας όλους τους πολίτες από τη χρήση του δρόμου και του αιγιαλού παραλίας στο Βαθύ Νούσας. Το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων ενέκρινε ψήφισμα κατά της ενέργεια αυτής. Το ψήφισμα αυτό δεν το είδαμε να δημοσιεύεται κάπου. Η τοπική Κοινότητα Θίσβης, με λαϊκή συνέλευση, κατήγγειλε την ενέργεια αυτή που είχε προαναγγελθεί από τον Αύγουστο 2015. Παράλληλα, αν και ο Δήμος συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, εντούτοις, δεν απαίτησε την αποκατάσταση της αυθαιρεσίας και δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια νόμιμης διεκδίκησης της κοινοχρησίας οδού, παραλίας και αιγιαλού.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Δήμαρχος:
1) Γιατί αποδέχεται η δημοτική αρχή την αυθαιρεσία αυτή;
2) Υπάρχουν δεσμεύσεις από τη δημοτική αρχή προς τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ;
3) Υπάρχουν επαγγελματικές σχέσεις δημοτικών συμβούλων με τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ;
4) Προτίθεται έστω και τώρα να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η κοινοχρησία της οδού, της παραλίας και του αιγιαλού;
5) Πώς υδροδοτούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Θίσβης και ποιο είναι το αντίτιμο της υδροδότησης αυτής;


ΕΡΩΤΗΣΗ: 5. Η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα με εξασθενές χρώμιο.


Η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας με εξασθενές χρώμιο, οδήγησε στην διεκδίκηση και την υδροδότηση του Δήμου Θηβαίων από την ΕΥΔΑΠ. Οι υδρευτικές γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΘ δεν χρησιμοποιούνται, πλην όμως έπαυσε να γίνεται και έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε εξασθενές χρώμιο. Παραμένει το αίτημα μας για έλεγχο της ρύπανσης και των πηγών της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας. Καθώς επίσης και της μελέτης και εφαρμογής απορρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, προκειμένου να μην παραμένει ανενεργό το υδρευτικό δυναμικό της περιοχής. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί, κατόπιν ελέγχων των αρμοδίων αρχών, παραβάσεις της νομοθεσίας για υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σε βάρος υπευθύνων.


Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ :
1) Προτίθενται να ενεργήσουν ελέγχους για το ποσοστό επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του Δήμου μας από εξασθενές χρώμιο και βαρέα μέταλλα;
2) Προτίθενται να επισπεύσουν ενέργειες προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι σε βιομηχανικές χρήσεις για τον πλήρη έλεγχο της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή μας;
3) Προτίθενται να μας χορηγήσουν τις βεβαιωμένες παραβάσεις σε βάρος υπευθύνων για υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου Θηβαίων;
4) Προτίθενται να προκαλέσουν μελέτη εντοπισμού σημείων ρύπανσης και αποκατάστασης της ρύπανσης σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές;
Θήβα 16-05-2016
Ο ερωτών Δημοτικός Σύμβουλος
Θανάσης Σκούμας
Πίνακας Αποδεκτών :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ  κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
***********************

      Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ.
Προέδρους – Εκπροσώπους  Δημ. - Τοπ. Κοινοτήτων

 1. Γεωργακόπουλο Γεώργιο
 2. Γιαννίκα Δημήτριο
 3. Δρένιο Σωτήριο
 4. Καμούτση Αναστάσιο
 5. Κατσάρα Βασίλειο
 6. Κίτσο Σπυρίδωνα
 7. Κοντού Ιουλία
 8. Κουτσοδήμο Δημήτριο
 9. Μητσάκη Γεώργιο
 10. Παπαδημητρίου Ιωάννη
 11. Στάικο Αλέκο
 12. Σκαλή Γεώργιο
 13. Τζουμανέκα Γεώργιο
 14. Τούτουζα Δημήτριο
 15. Τσαραμπάρη Παναγιώτη
 16. Τσίτρα  Χαράλαμπο
 17. Τυρηνόπουλο Κων/νο
 18. Χαρέμη Κων/νο
 19. Χατζησταμάτη Ανδρέα
 20. Χαλβατζή Σταμάτη
 21. Βενιζέλο Κων/νο
 22. Κιούση Θωμά
 23. Αγαπάκη-Αναδιώτου Ελένη
 24. Μέξη Παναγιώτη
 25. Παπαβασιλείου Γρηγόριο
 26. Τριάντη Κων/να
 27. Κόρδατζη Ιωάννη
 28. Σωτήρχο Βασίλειο
 29. Σκούμα Αθανάσιο
 30. Τουλουμάκο Αντώνιο
 31. Παπαναστασίου Παναγιώτη
 32. Κατσέλη Γεώργιο
1.     Σαμιώτη Παναγιώτη - Δ.Κ. Θήβας
2.     Παπαλουκά Ευάγγελο - Δ.Κ. Βαγίων
3.     Κοκοντίνη Χρήστο  - Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
4.     Κιούση Γεώργιο – Τ.Κ. Δομβραίνας
5.     Κατσέλη Δέσποινα – Τ.Κ. Ελεώνος
6.     Σιαπάτη Στέργιο – Τ.Κ. Ελλοπίας
7.     Σάλτα Χρήστο – Εκπ. Τ.Κ. Θίσβης
8.     Ζερικιώτη Παναγιώτη – Τ.Κ. Καπαρελίου
9.     Τσαραμπάρη Χαράλαμπο –Τ.Κ. Λεύκτρων
10. Καγκάδη-Τριανταφύλλου Ιουλία- Τ.Κ. Λουτουφίου
11.   Γιάννενα Γεράσιμο – Τ.Κ. Μελισσοχωρίου
12.   Πέτρου Δημήτριο – Τ.Κ. Μουρικίου
13.   Κατσέλη Αλκιβιάδη- Τ.Κ. Νεοχωρακίου
14.   Κεφαλά Ευστάθιο – Τ.Κ. Ξηρονομής
15.   Φίλη Αλέξανδρο – Τ.Κ. Πλαταιών
16.   Βάθη Δημήτριο – Τ.Κ. Υπάτου
17.   Κατσίβελο Σεραφείμ – Τ.Κ. ΧωστίωνΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο