Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΚΥΡΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ και ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ...


...που ενέγραψε και εκτέλεσε η ΑΤΕ από το 2000 (και υπό προϋποθέσεις από το 1992) μέχρι σήμερα

Έχουν βγεί ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 
ΑΓΡΟΤΕΣ ΞΗΣΗΚΩΘΕΙΤΕ: 
ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΒΙΟΣ ΣΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ.

Η ΑΤΕ με τα άρθρα 8, 12-15 του ιδρυτικού της νόμου 4332/1929απέκτησε ορισμένα δικονομικά προνόμια, με τα οποία ενέγραφε (συναινετικές) και αναγκαστικές προσημειώσεις, υποθήκες,  κατασχέσεις και πλειστηριασμούς σε ακίνητα οφειλετών της, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, δηλαδή, χωρίς εκτελεστό τίτλο (χωρίς διαταγή πληρωμής ή άλλη εκτελεστή τελεσίδικη απόφαση (απόγραφο). 
Η εκτέλεση (προσημειώσεις, υποθήκες,  κατασχέσεις και πλειστηριασμούς σε ακίνητα οφειλετών) γινόταν μόνο με την προσκόμιση του συμβολαίου δανειακής σύμβασης στον συμβ/φο και στο υποθ/κειο, ακόμα και χωρίς να καταστεί το δάνειο ληξιπρόθεσμο (χωρίς να καταγγελθεί). Με άλλα λόγια το συμβόλαιο της δανειακής σύμβασης είχε την ισχύ «εκτελεστούν» τίτλου κι έτσι η εκτέλεση γινόταν έξω από τα άρθρα 915 επ. του ΚΠολΔ.
Κι όλα αυτά τα προνόμια είχαν αποδοθεί στην ΑΤΕ, διότι είχε «ιδρυματικό» (υποτίθεται) χαρακτήρα, που απέβλεπε στην ανάπτυξη! της γεωργίας. Μπορούσε δηλ. η ΑΤΕ, με μόνο της επίδειξη του συμβολαίου δανείου στον Υποθηκοφύλακα, χωρίς δικαστική απόφαση και με μόνο τον μονομερή της ! ισχυρισμό ότι –δήθεν-ο οφειλέτης δεν εξοφλά το δάνειό του, να εγγράψει υποθήκη και κατάσχεση σε ακίνητο το οφειλέτη ακόμα κι εν αγνοία του, πράγμα που δεν ίσχυε...
για τις άλλες τράπεζες φυσικά.
Από το 2000 όμως (και υπό προυποθέσεις κι από το 1992), με τον ν. 2844/2000 (άρθρο 20 παρ.2), όταν η ΑΤΕ έγινε πλέον εμπορική τράπεζα και μπήκε στο ΧΑ, τα παραπάνω δικονομικά της προνόμια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ από το 2000. Η ΑΤΕ όμως ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να εγγράφει υποθήκες και κατασχέσεις όπως και παληά, κάνοντας δηλαδή χρήση καταχρηστικά και παράνομα των παλαιών της –και καταργηθέντων πλέον-δικονομικών της προνομίων.
Αυτές τις άκυρες και παράνομες υποθήκες και κατασχέσεις από το 2000 κι εντεύθεν, ζητώ, με την πρόταση νόμου, να καταργηθούν αυτόματα και χωρίς δικαστήριο (όπως κι επιβλήθηκαν!) από τους Υποθηκοφύλακες όλης της χώρας, δηλαδή χωρίς δικαστικές ταλαιπωρίες και έξοδα των δικαιούχων (και με ορισμένες σύντομες, απλές και φθηνές δικαστικές διαδικασίες, ζητώ επίσης να ακυρωθούν και υποθήκες και κατασχέσεις που ενεγράφησαν από το 1992 μέχρι σήμερα) για τους ίδιους λόγους (Διαβάστε την σχετική ανάρτησή μου στο 
link στο τέλος του κεφαλαίου).

Ιδού μερικά από τα επίμαχα άρθρα του νόμου 4332/1929.

Άρθρο 12. H ATE δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράφη υποθήκην επί ακινήτων των οφειλετών εκ γεωργικού δανείουκαι συνυποχρέων,  δυνάμει των δανειστικών πάσης φύσεως εγγράφων της,  ή του αποδεικτικού της απαιτήσεως,  προς ασφάλειαν των απαιτήσεών της –ως αύται καθορίζονται εν άρθρω 8 παρ.1 του καταστατικού της νόμου.
Η εγγραφή της υποθήκης αυτής, ως και της συμβατικής τοιαύτης είναι απηλλαγμένη παντός τέλους, ή δικαιώματος.
Άρθρο 13. 1 : Η αναγκαστική εκτέλεσις επί ακινήτων των οφειλετών και συνυποχρέων προς την ΑΤΕ ενυπόθηκων ή μη αυτή, ενεργείται επί τη βάσει του δανειστικού εγγράφου ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου αποδεικτικού της απαιτήσεως αυτού, αποτελούντων τίτλον εκτελεστόν άνευ οιασδήποτε περιαφής τύπου εκτελέσεως, άρχεται δε δι επιδόσεως επιταγής προς πληρωμήν…Η επιταγή άμα τη επιδόσει εγγράφεται, αιτήσει του επισπεύδοντος εις το βιβλίο των κατασχέσεων, κατατιθεμένου αντιγράφου της παρά των υποθηκοφύλακι, η δε τοιαύτη εγγραφή ισχύει ως αναγκαστική κατάσχεσις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν.δ. 17 Ιουλίου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών.
Και το άρθρο 20 παρ.2 του νόμου αρ.2844/2000 (ΦΕΚ 220/12-10-2000) με το οποίο: «καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4332/1929 και οι διατάξεις του Ν.Δ.572/1948…..».


Δικαστικές Αποφάσεις: α) Το 2006 κατέθεσα την αρ. 174484/9468/20006 αγωγή στο ΠολΠρΑθηνών για το παραπάνω θέμα και η ΑΤΕ έπεσε στα πόδια μου κι έλυσε το θέμα εξωδικαστικά για να μην βγεί απόφαση κι ήρε την υποθήκη στο σπίτι μου στο χωριό για δάνεια 3000 ευρώ!, β) Στην συνέχεια έγινε επερώτηση στην βουλή από τον Φ. Κουβέλη και τέλος γ) βγήκε η αρ.419/2010 τελεσίδικη απόφαση του ΠολΠρΝαυπλίου και η σχετική αμετάκλητα απόφαση του ΑΠ (…θα την δημοσιεύσω), δ) Το θέμα το έβγαλα δημόσια το 2011 στον Κόντρα Τσάνελ με τον Κουίκ! και ε) στο διαδίκτυο από τότε (www.zoidosia) αλλά τώρα γίνεται γνωστό.
Έλληνες: Κάντε αγωγές ακύρωσης των υποθηκών κλπ. σύμφωνα με τον ν. περί κτηματολογίου και ζητείστε κι αποζημίωση από την ΑΤΕ (νυν Πειραιώς). Να δούμε ποίος χρωστάει σε ποίον.
Επειδή πιστεύω ότι το θέμα αυτό πρέπει να διευθετηθεί ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ (για να αποφευχθεί η δικαστική ταλαιπωρία των πολιτών), έχω ετοιμάσει ένα Σχέδιο Νόμου, το οποίο μπορείτε να δείτε στο παρακάτω likk:
http://zoidosia.blogspot.gr/2012/07/a.html (σχέδιο νόμου για την αυτοδίκαιη ακύρωση των εμπραγμάτων ασφαλειών της ΑΤΕ από το 2000 κι εντεύθεν).
http://youtu.be/6OI7jDi9wfU (video: οι αποκαλύψεις μου για την ΑΤΕ στο Κόντρα ΤV το 2011).

Συνέντευξη στους δημοσιογράφους Τ. Κουίκ, Τ. Παπαδόπουλο και Ν. Λυμπεράκη (Kontra Channel).

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο