Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γνωστοποίηση δημοσίευσης προσκλήσεων για την Υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των Μέτρων:
1.1 Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων,
2.1 – Υδατοκαλλιέργεια και
2.3 – Μεταποίηση & Εμπορία,
του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013»

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ανακοινώνει ότι, υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ακόλουθες Αποφάσεις
– Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, www.et.gr, στο σύστημα Διαύγεια του Υπουργείου, καθώς και στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.alieia.gr .

Για το
1. Μέτρο 1.1: Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων (αφορά βιτζότρατες):
Υπ’αρ. 870/10-07-2014 ΥΑ,  ΦΕΚ 1997/Β/21-07-2014, ΑΔΑ: 7Π1ΚΒ-Υ20

2. Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια
Υπ’αρ. 698/10-07-2014 ΥΑ,  ΦΕΚ 1975/Β/21-07-2014, ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε

3. Μέτρο 2.3: Μεταποίηση & Εμπορία
Υπ’αρ. 699/10-07-2014 ΥΑ,  ΦΕΚ 1976/Β/21-07-2014, ΑΔΑ: 6ΞΒΔΒ-ΣΗΔ


Αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ μέχρι κάλυψης των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου υποβάλλεται και στο Τμήμα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και για περισσότερες πληροφορίες.

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο