Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Δήμος Θηβαίων : Ενημέρωση για την Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος PIAAC.

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους δημότες του για το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC- Programme for the International Assessment of Adult Competencies), στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα.

Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αποτίμηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ενηλίκων 16-65 ετών. Στο PIAAC  συμμετέχουν 33 χώρες.

Η έρευνα που γίνεται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, αποτιμά τις βασικές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον δηλαδή τον γραμματισμό, τον αριθμητισμό και την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης παρακολουθεί την ανάπτυξη, τη διατήρηση ή την απώλεια μέρους των δεξιοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής .Στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, προετοιμασία και επιστημονική υποστήριξη της διενέργειας της έρευνας PIAAC και τον ποιοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης της εμπειρικής έρευνας από τον ανάδοχο φορέα και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι  υπεύθυνη για την δειγματοληψία.

 Η Πανελλαδική Έρευνα PIAAC  διενεργείται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων βάσει των διεθνών προδιαγραφών και εργαλείων του PIAAC και περιλαμβάνει ερωτήματα κατανόησης εννοιών και κειμένων, απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. Τα ερωτήματα συμπληρώνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που φέρει μαζί του ο ερευνητής ή στα έντυπα φυλλάδια της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν  με στόχο την καταγραφή των αναγκών του ενήλικου πληθυσμού σε βασικές δεξιότητες για να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Η κύρια έρευνα PIAAC θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014 και πρέπει να  συμπληρωθούν 5.000 ερωτηματολόγια. O ερευνώμενος πληθυσμός στην Ελλάδα αποτελείται από το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 16- 65 ετών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Αυτά επιλέγονται τυχαία από ένα ευρύτερο αντιπροσωπευτικό δείγμα περιοχών της χώρας μας ώστε να αντιπροσωπεύονται διαφορετικές ηλικίες, επαγγέλματα και άλλες κατηγορίες του γενικού πληθυσμού.

Είναι σημαντικό να διευκολύνουμε τους ερευνητές στην υλοποίηση αυτής της έρευνας και να συμμετέχουμε, διότι μέσω αυτής θα γίνουν γνωστά, στοιχεία σημαντικά για υλοποίηση σχεδίων ανάπτυξης του τόπου μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση  ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο