Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Απάντηση Αποστόλου σε Μπασιάκο για πορεία Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ:   «Πορεία ΕΣΠΑ και Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης»

ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  3953/7-7-2015

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το ΠΑΑ 2007-2013 είναι το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) και μαζί με το ΕΠΑΛ είναι τα μόνα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Δ’ Π.Π. που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι ανεξάρτητα. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ένα μέσο ποσοστό περίπου 83 %.

Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα (13η Έκδοση), εγκρίθηκε από την RDC στη συνεδρίαση της 16.07.2014 και διαθέτει Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) ύψους 4,73 δις €, αποτελούμενη από 3,9 δις € Κοινοτική Συμμετοχή (ΚΣ) και 0,83 δις €  Εθνική Συμμετοχή (ΕΣ). Μαζί με την Ιδιωτική Συμμετοχή ύψους 1,2 δις €, το ύψος του Συνολικού Κόστους (ΣΚ) των έργων και επενδύσεων που ενισχύονται από το ΠΑΑ αναμένεται να φτάσει σε 5,95 δις €.
Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 3,53 δις ευρώ, ήτοι ποσοστό απορρόφησης 74,3% της Δ.Δ. του ΠΑΑ 2007-2013.
Σημειώνεται ότι, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προχωρήσει:
σε απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου σε συγκεκριμένα Μέτρα του Π.Α.Α.
σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών για την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού
σε συνεχή επικοινωνία με τις περιφερειακές μονάδες και τους μελετητές για την βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων φακέλων των αιτημάτων πληρωμής
σε ανακατανομή Πιστώσεων όπου απαιτείται μεταξύ των ΣΑΕ του Υπουργείου με μεταφορά πιστώσεων από Μέτρα χαμηλής απορρόφησης σε Μέτρα που επιδεικνύουν αυξημένο βαθμό υλοποίησης.
Παράλληλα και για να εξασφαλιστεί η πλήρης χρήση των κοινοτικών πόρων της περιόδου 2007-2013 και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όσο το δυνατό περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων και δημοσίων έργων, καθώς και η επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ 2007-2013 το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει, ήδη, προβεί σε σειρά ενεργειών με σκοπό την αξιοποίηση και απορρόφηση όλων των κοινοτικών πόρων του προγράμματος. Ειδικότερα:
1. Υποβλήθηκε στις 5/3/2015 επίσημο αίτημα παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 κατά 12 μήνες ήτοι μέχρι τις 31/12/2016 για το οποίο όμως ελήφθη  αρνητική απάντηση από την Ε.Ε.
2. Έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. αίτημα τροποποίησης (6.1γ) του ΠΑΑ 2007-2013 με την οποία γίνεται μεταφορά κοινοτικών πόρων από μέτρα χαμηλής απορρόφησης σε Μέτρα που επιδεικνύουν αυξημένη υλοποίηση
3. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνώνται μέθοδοι αύξησης της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2007-2014.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. 2839820/7-7-2015 έγγραφό της γνωστοποίησε, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΑΠΕΝ, ότι ποσό ύψους 74,5 εκατ. ευρώ (εκ των 171 εκατ. ευρώ που ήταν το έλλειμμα σε σχέση με το στόχο επίτευξης του κανόνα ν+2 για το 2014) δεν θα συμπεριληφθεί στον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης για το 2014 και επομένως θα είναι διαθέσιμο για την πληρωμή επενδύσεων και για το 2015.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο