Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

26η Συνεδρίαση Οικονομική​ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΚαλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξηςΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 5/09/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 24072/31-08-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)


Θέμα 1ο :    Διατύπωση στο ορθό της υπ΄ αριθ. 92/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τις διατάξεις του νόμου δυνάμει των οποίων ο Δήμος Θηβαίων θα  αιτηθεί δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα, για την εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων.
Εισηγητής: Οικονομική  Υπηρεσία

Θέμα 2ο :    Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του 9ου Νηπιαγωγείου Θήβας
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπ.-Τμήμα Προμηθειών κ. Γ. Καλατζή   

Θέμα 3ο :    Διάθεση πίστωσης για επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)
                   Εισηγητής: Προιστάμενος Οικονομικής  Υπηρεσίας   
                  
Θέμα 4ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για καταβολή εξόδων κηδείας του Δημοτικού υπαλλήλου Τσάμπου Δημήτρη
                    Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτρης Τσακανίκας

Θέμα 5ο :    Διάθεση, εκ νέου, πιστώσεων οφειλομένων (ΠΟΕ) ποσού 31.243,00 € τα οποία δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν κατά το παρελθόν έτος.
                    Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτρης Τσακανίκας

Θέμα 6ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 2.775.00€ για εκτυπώσεις σχεδίων , εγγράφων κ.α. της υπηρεσίας τεχνικών έργων
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτρης Τσακανίκας

Θέμα 7ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 29.257.38€ για την εξόφληση 2ου λογ/σμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγία Τριάδα».
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτρης Τσακανίκας

Θέμα 8ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 4.587.21€ για την εξόφληση του έργου «Αναβάθμιση φωτισμού εισόδου στο Δ.Δ. Πλαταιών».
                        Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτρης Τσακανίκας

Θέμα 9ο :     Διάθεση πίστωσης ποσού 736,77 € για συντήρηση λογισμικών εφαρμογών της υπηρεσίας τεχνικών έργων
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτρης Τσακανίκας

Θέμα 10ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης για όλες τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές ενέργειες για καταπάτηση τμήματος δρόμων στον οικισμό «Πλατανάκι» του Δ.Δ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων.
                   Εισηγητής: Ευστρ. Στρατέλος, Τοπογράφος-Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Θ.

Θέμα 11ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.200 ευρώ στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Κουμπέ, για το ΚΤΕΟ των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.      
                   Εισηγητής: Νικ. Κουμπές, υπαλληλος Γραφ. Κίνησης

Θέμα 12ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 9.717,00 € για την παροχή υπηρεσιών για την διαχειριστική παρακολούθηση πράξεων του Δήμου Θηβαίων που συγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ.
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτρης ΤσακανίκαςΑποδέκτες Πίνακα Διανομής:
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΓΕΛΕΚΑΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)       ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)       ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ          ΗΛΙΑΣ
4)       ΣΤΑΙΚΟΣ              ΑΛΕΚΟΣ
5)       ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)       ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)       ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8)       ΝΟΚΑΣ                 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΚΟΝΤΟΥ               ΙΟΥΛΙΑ
2)       ΜΙΧΑΣ                  ΠΕΤΡΟΣ
3)       ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4)       ΝΙΚΑΣ                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5)       ΣΒΙΓΓΟΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο