Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Νεότερη Απάντηση Αποστόλου σε Μπασιάκο για ζημιές απο Βροχοπτώσεις

ΘΕΜΑ:  «Ζημιές από βροχοπτώσεις στην Π.Ε. Βοιωτίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση  1307/30-3-2015
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις πλημμύρες του Μαρτίου 2015 σε διάφορες καλλιέργειες (χειμερινών σιτηρών, κρεμμυδιών κ.λ.π.) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις.

Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων για τις καλλιέργειες που ζημιώθηκαν από τις πλημμύρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., είναι σε εξέλιξη.
Στη συνέχεια θα  κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι  ασφαλιστικά ενήμεροι.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΑΠΕΝ) δύναται να συμβάλλει στην αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, μετά από τεκμηριωμένη και κοστολογημένη εισήγηση και τεχνική έκθεση, της εποπτεύουσας υπηρεσίας αυτών. Τα εν λόγω αιτήματα συγκεντρώνονται και συνεξετάζονται στα πλαίσια των εκάστοτε (κατ’ έτος) διατιθέμενων πιστώσεων.
Αναφορικά με τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εκτός περιμέτρου Εγγειοβελτιωτικών Έργων που το Υπουργείο έχει κατασκευάσει, καθώς και για τα έργα καθαρισμού και διευθέτησης στην κοίτη ποταμών και χειμάρρων, σημειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3881/ 58 «Περί Εγγείων Βελτιώσεων» επιλαμβάνεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Τέλος, σε ότι αφορά στις ζημιές που έχουν υποστεί οι αγροτικές υποδομές, επισημαίνεται ότι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ, εφόσον τους υποβληθούν σχετικά αιτήματα (εκτιμήσεων ζημιών για αποκατάσταση) των αντίστοιχων τοπικών υπηρεσιών θα επιληφθούν σχετικά.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών
   Ναυτιλίας και Τουρισμού – Γρ. κ. Υπουργού
2. Υπουργείο Εσωτερικών,
   και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. κ. Υπουργού

3.Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο