Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο 2 Μαΐου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων, στις 4 MAΪΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στασυνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΠ Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 4-5-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΠΡΩΤ9599/30-4-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( Άρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)


1.      Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

2.      Έγκριση για τη μετακίνηση αιρετών στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαϊου 2015, στη Χαλκιδική και διάθεση σχετικής πίστωσης.

3.      Γνωμοδότηση επί του Β1 σταδίου της Μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (Δ.Ε. Πλαταιών του Δ.Θηβαίων)».

4.      Έγκριση της υπ’αριθ. 20/2015 απόφασης της Επ.Ποιότητας Ζωής, για την απόρριψη της υπ’αριθ. 930/12-5-2014 ένσταση των Αρετής, Απόστολου και Φίλιππου Παναγιωτόπουλου κατά της υπ’αριθ. 70/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 271 για την ιδιοκτησία κληρ. Επαμεινώνδα Τζουβελέκη.

5.      Έκφραση γνώμης σχετικά με τη ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36MW της εταιρείας VIOTIAAIOLOS A.E. στη θέση «ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ» Δήμου Θηβαίων.

6.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2015 απόφαση της Επ.Π.Ζωής για την κοπή ενός κυπαρισσιού στο Κοιμητήριο Πυρίου, μετά από αίτημα του κ. Ρουπάκα Σωτηρίου.

7.      Έγκριση της υπ’αριθ. 4/2015 απόφαση της Επ.Π.Ζωής για τη μη κοπή μιας ακακίας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγ. Ελένης 43 στο Συνοικισμό.

8.      Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μελέτη κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών Δ.Θηβαίων».

9.      Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Βουρδουμπά στην ιδιοκτησία του ΟΤΕ Θηβών έμπροσθεν της εισόδου γκαράζ.

10.  Διάθεση πίστωσης ποσού 1.245,37 € για δαπάνη τουριστικής προβολής του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ' αρ. 97/2015 ΑΔΣ).

11.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Φίλη Ιωάννα του Γεωργίου κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων.

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο