Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 319/29-7-2015 εγγράφου σας με το οποίο παρέχονται νέες διευκρινήσεις επί της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 του Ο.Α.Ε.Δ., έχουμε να επισημάνουμε τα κατωτέρω, διατυπώνοντας την έντονη δυσφορία μας για την παντελή απουσία συνεργασίας από πλευράς των υπηρεσιών σας.
1.       Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 801/22-7-2015 έγγραφό μας, θέσαμε με απόλυτη σαφήνεια, αφενός το νόμιμο της απασχόλησης των υπαλλήλων της ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, ότι δηλαδή δεν μπορούν να εργαστούν στην καθαριότητα, αφετέρου την απόφασή μας να προσφύγουμε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η μη νόμιμη απασχόλησή τους.

2.       Με το επίμαχο υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 319/29-7-2015 έγγραφό σας, στην υπ’ αριθμ.3 διευκρινιστική σας παράγραφο, κάνετε σαφή αναφορά στην απασχόληση στην καθαριότητα της ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, αγνοώντας επιδεικτικά τις νόμιμες επισημάνσεις που ανωτέρω αναφέραμε.
3.       Από το περιεχόμενο των δύο Παραρτημάτων της Πρόσκλησης συνάγονται ευθέως τα εξής:
[α] στο μεν Παράρτημα Α’ περιγράφονται και προβλέπονται διακριτά και οι ειδικότητες Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων και Υ.Ε. Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας
[β] στο δε Παράρτημα Β’ ορίζονται τα προσόντα που κατά Νόμο απαιτούνται και για τις δύο ως άνω ειδικότητες.
Είναι σαφές ότι αν και εξ αρχής είναι σε γνώση σας ότι στην Πρόσκληση 2/2015 που δημοσιοποιήσατε, η ειδικότητα Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων είναι απολύτως διακριτή από την αντίστοιχη που αφορά στην απασχόληση στην καθαριότητα και παρά την έγγραφη όχλησή μας, εσείς επανήλθατε εγγράφως με νέες διευκρινήσεις, εμμένοντας στην εκτός Νόμου θέση για την απασχόληση στην καθαριότητα και της ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων με την επισήμανση «Η αποδοχή ή όχι της θέσεως εργασίας στην ειδικότητα Υ.Ε. «Γενικών Καθηκόντων»-Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα» θα κατατίθεται εγγράφως στον επιβλέποντα φορέα από τον ωφελούμενο».
Κατόπιν όλων των πιο πάνω, θεωρώντας άκρως αντιδεοντολογικό αλλά και προσβλητικό το γεγονός ότι, μετά την αποστολή του υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 801/22-7-2015 εγγράφου μας, δεν μας κοινοποιήσατε το επίμαχο έγγραφό σας, δηλώνουμε ότι εισάγετε και υιοθετείτε νέα διαδικασία λειτουργίας, την οποία βεβαίως και δεν προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε, αλλά ούτε και θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν οιασδήποτε μορφής σκοπιμότητες και παράνομες ενέργειες.
Είναι μη κατανοητή η εμμονή σας για τη μη νόμιμη απασχόληση εργαζομένων, με αποτέλεσμα να εκθέτετε σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους φορείς που πιθανόν θα τους απασχολούσαν παράνομα, αφού σας καταστήσαμε γνωστό ότι θα προσφύγουμε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας.
Τέλος, επιφυλασσόμενοι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας, σας καλούμε για μια ακόμα φορά να ανακαλέσετε ΑΜΕΣΑ το περιεχόμενο των εγγράφων σας, σε ότι αφορά στην απασχόληση της ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων στην καθαριότητα και να εναρμονιστείτε με τις απόψεις της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες εδράζονται στη σχετική με το θέμα νομοθεσία, κοινοποιώντας μας τις σχετικές ενέργειές σας.
Τέλος, οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας καλούνται να παρέμβουν ώστε να ανακληθούν τα έγγραφα των «αναρμοδίων» υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνουμε ότι θα καταθέσουμε ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνοντας και αυτοί την ευθύνη στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην εφαρμογή του Προγράμματος.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος                 Βασίλης Πετρόπουλος


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο