Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Πρόσκληση για την 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 7812/15-4-2016 πρόσκληση για την 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


συ
 1. Έγκριση  για τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης στο Δήμο Θηβαίων.

 1. Έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας, με κάλυψη από ιδίους πόρους.

 1. Έκφραση πρόθεσης  για  την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Κων. Μπενέτου στη Θήβα προς ορισμό ορκωτού εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας αυτού.

 1. Έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Θήβας».

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Βοιωτίας για διαγράμμιση δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων.

 1. Έγκριση για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

 1. Έγκριση για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:  «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αγ. Σωτήρας».

 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο  "Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Ελλοπίας Δήμου Θίσβης. "   

 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) για το έργο:   «Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς Δομβραίνας».

 1. Έγκριση παράτασης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς Δομβραίνας»

 1. Έγκρισης για την 3η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (σχετ. η υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής).

 1. Έγκριση για τον καθορισμό της αμοιβής των δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή και Αντωνίου Σηφάκη για τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφου παρέμβασης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά επί της με ΑΚ. 223/15 αιτήσεως των Στάμου Χατζηδούρου κ.λ.π., κατά της υπ’ αριθ. 2160/51769/2015  απόφαση  του Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας και εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση και ανάκληση της υπ’αριθ. 369/2015 όμοιας απόφασης Δ.Σ., λόγω μη προηγούμενης διάθεσης του ποσού της αμοιβής με απόφαση της Οικον. Επιτροπής.

 1. Έγκριση για τον καθορισμό της αμοιβής του  δικηγόρου Μάριου Χαϊνταρλή για τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφου  Αιτήσεως Ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς κατά των υπ’ αριθ. 6/2015 και 3/105 Πρακτικών του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ..Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας που αφορούν στο υπ’ αριθ. 2249/29-6-2006 Σήμα διακοπής οικοδομικών εργασιών που είχαν εγκριθεί δυνάμει της υπ’ αριθ. 890/4-4-2006 έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, παράσταση και υποβολή υπομνήματος κατά την εκδίκαση (σχετ. η υπ’αριθ. 114 Α/2016 απόφαση Οικον.Επιτροπής).  

 1. Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου στο παλαιό Νοσοκομείο Θηβών στον Αγροτικό Σύλλογο Φυτικής Παραγωγής Θηβών προς στέγαση των γραφείων του.

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2016.

 1. Έγκριση μελέτης ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης για φωτοβολταϊκά συστήματα κτιρίου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βαγίων.

 1. Έγκριση μελετών για επεκτάσεις Φ.Ο.Π. στην Δ.Ε. Θίσβης, στον Αγ. Ιωάννη Θίσβης, στην παραλία Σαράντη και στην παραλία Αλυκής της Δ.Ε. Θίσβης.

 1. Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ κ. Νικ.Στρατέλου,  μετά από παραίτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου.

 1. Έγκριση για την ανανέωση της παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του κ. Μουτζούρη Αργυρίου του Αποστόλου στις Εργατικές Κατοικίες Θήβας ΙΙΙ  της συνοικίας Ταχίου, για την εξυπηρέτηση ανάπηρου τέκνου του δυνάμει της με αριθ. 159/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Θηβαίων (σχετ.  η υπ’ αριθ. 36/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).


            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο