Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Θανάσης Σκούμας: Ερωτήσεις σχετικά με το δημοτικό έλεγχο Ιουνίου 2016

(αφορά τον έλεγχο του α’ εξαμήνου) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Σχετικά με το έργο της «ανάπλασης του πεζόδρομου της Επαμεινώνδου»
Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου (12 υπέρ, 7 κατά, 2 λευκά) αποφάσισε προ μηνός περίπου τη νέα παράταση του έργου της «ανάπλασης του πεζόδρομου της Επαμεινώνδου» έως την 31-12-2016!!!.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση ήταν είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 25-06-2015. Υπενθυμίζουμε ότι η πλειοψηφία- παράταξη Σ. Νικολάου είχε εγκρίνει στις 14-12-2015 τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων.
Το έργο υπολείπεται κατά πολύ της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, το οποίο φυσικό αντικείμενο, δηλαδή και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εργασίες στην υπόλοιπη Επαμεινώνδα και στους κάθετους δρόμους, δεν μπορούν οικονομικά να ολοκληρωθούν. Αλλά η δαπάνη του έργου με τον 3ο ΑΠΕ έκλεισε στο ποσό των 2.179.870,83 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση!!!.
Σημειώνουμε, ότι το έργο έχει δημιουργήσει επί 2,5 χρόνια μια αρνητική κατάσταση με πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία και κυκλοφορία της Θήβας. Το τελευταίο εξάμηνο έχει αποκλεισθεί το βόρειο τμήμα της Επαμεινώνδα και εκμηδενιστεί η λειτουργία αυτού του τμήματος της πόλης.
Το έργο είχε παραταθεί έως 24 Απριλίου 2016 και δεν γνωρίζουμε σε ποιο ύψος θα φθάσει το ποσό των δαπανών, όταν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες εργασίες.
Τα ερωτήματα είναι πολλά, αφού η κάλυψη του οικονομικού αντικειμένου, με υπολειπόμενο ένα πολύ μεγάλο τμήμα του έργου (που είχε έκπτωση 43%), δεν μπορεί τεκμηριωμένα να δικαιολογηθεί. Η από πολύ καιρό διατυπωμένη απαίτηση μας, να δημοσιοποιείται η πορεία του έργου (καθώς και να αναρτηθεί σε δημόσιο κεντρικό σημείο της πόλης η μελέτη και η πρόοδος του έργου) δεν εισακούστηκε.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Δήμαρχος:
1.Ποιο τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου καλύπτεται από τα ποσά που δόθηκαν με τον 3ο ΑΠΕ, ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση;
2.Ποια τμήματα εναπομένουν προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, με ποιες πηγές χρηματοδότησης θα πληρωθούν, ποιο το απαιτούμενο ύψος της δαπάνης και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση τους;
3. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των ποσών των αναθεωρήσεων και για ποιους λόγους υπήρξε η αναθεώρηση;
4.Προτίθεστε να φέρετε το θέμα του έργου αυτού προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο με πρόσκληση των πολιτών και των φορέων της πόλης; Και αν έστω και τώρα, προτίθεστε να ενημερώνετε τους δημότες με εβδομαδιαία ανάρτηση σε δημόσιο κεντρικό σημείο της πόλης την μελέτη και την εξέλιξη του έργου;
5.Για ποιο λόγο δίδονται συνεχώς παρατάσεις της ολοκλήρωσης των εργασιών;


ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Συμπληρωματικές συμβάσεις  έργων.
Με ευθύνη της δημοτικής αρχής, σε διάφορα έργα, έχουν πλέον των αρχικών συμβάσεων, συμβασιοποιηθεί επιπλέον συμπληρωματικές συμβάσεις με την αιτιολογία –δικαιολογία της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στις αρχικές μελέτες ή προέκυψαν στη συνέχεια. Τα ποσά των συμπληρωματικών συμβάσεων διατέθηκαν σε βάρος άλλων κωδικών και έργων που ανεστάλησαν, και διαπιστώθηκε μια αντικειμενική ανεπάρκεια των μελετών που εκπονήθηκαν για τα έργα αυτά, με τις εννοούμενες συνέπειες στη διαγωνιστική διαδικασία.
Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:
1.Πόσα και ποια είναι τα έργα που έγιναν συμπληρωματικές συμβάσεις και ποιο το ποσοστό έκπτωσης κάθε έργου;
2.Με τι ποσά επιβαρύνθηκαν οι προϋπολογισμοί των έργων (ανά έργο και συνολικά);
3.Σε ποια από αυτά τα έργα οι μελέτες έγιναν από ιδιώτες και με ποια διαδικασία (ανάθεση ή διαγωνισμός) και σε ποια εκπονήθηκαν από την Τ.Υ. Του Δήμου;
4. Η μη επάρκεια των μελετών αυτών οδήγησε τη δημοτική αρχή στη διερεύνηση των λόγων και στην πιθανή λήψη μέτρων; Και αν όχι, γιατί;    

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Διαγωνισμός Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας και μη νομιμότητα του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο με δύο αποφάσεις του (κλιμάκιο και τμήμα), έκρινε ως μη νόμιμη τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., και απέρριψε την έγκριση του προσυμβατικού ελέγχου για το έργο της ΜΕΑ Θήβας, που είχε προκηρύξει η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και το διαγωνισμό ολοκλήρωσε η διάδοχος αυτής «ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.». Για το διαγωνισμό αυτό, δεν ενημερώθηκε το δημοτικό συμβούλιο Θηβών και φυσικά οι δημότες του Δήμου Θηβαίων. Προς το σκοπό αυτό, της ενημέρωσης ζήτησα από τον κ. Δήμαρχο τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό, προσφορές, εντσάσεις, αποφάσεις επί ενστάσεων, αποφάσεις κατακύρωσης, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφάσεις πιθανών αντικαταστάσεων μελών κλπ. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση.

Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:
1)Θα μας χορηγήσει όλες τις αποφάσεις της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και του ΦΟΔΣΑ Στερεάς ΑΕ, που αφορούν όλη τη διαγωνιστική διαδικασία της ανάδειξης αναδόχου του έργου της ΜΕΑ Θήβας (προσφορές διαγωνιζομένων, ενστάσεις, αποφάσεις επί ενστάσεων, αποφάσεις κατακύρωσης, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφάσεις πιθανών αντικαταστάσεων μελών κλπ).;
2)Ποιος είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτού του διαγωνισμού; Η πολιτική στάση της δημοτικής αρχής, μη ενημέρωσης για τα ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων, συνάδει με την υποχρέωση πλήρους ενημέρωσης των πολιτών γι’ αυτό το σημαντικό δημόσιο θέμα;
3) Τα ποσά που καταβλήθηκαν από το Δήμο Θηβαίων στον μη νομίμως συσταθέντα φορέα  ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα αναζητηθούν από το Δήμο Θηβαίων;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Αποκλεισμός κοινοχρήστου οδού από Θίσβη προς Παραλία Βαθύ Νούσας
Από την 1-9-2015, η ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, απέκλεισε με αυθαίρετη και μη νόμιμη ενέργεια της την κοινόχρηστη οδό προς την παραλία Βαθύ Νούσας Θίσβης, αποκλείοντας όλους τους πολίτες από τη χρήση του δρόμου και του αιγιαλού παραλίας στο Βαθύ Νούσας. Το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων ενέκρινε ψήφισμα κατά της ενέργεια αυτής. Το ψήφισμα αυτό δεν το είδαμε να δημοσιεύεται κάπου. Η τοπική Κοινότητα Θίσβης, με λαϊκή συνέλευση, κατήγγειλε την ενέργεια αυτή που είχε προαναγγελθεί από τον Αύγουστο 2015.  Παράλληλα, αν και ο Δήμος συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, εντούτοις, δεν απαίτησε την αποκατάσταση της αυθαιρεσίας και δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια νόμιμης διεκδίκησης της κοινοχρησίας οδού, παραλίας και αιγιαλού.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Δήμαρχος:
1)Γιατί αποδέχεται η δημοτική αρχή την αυθαιρεσία αυτή;
2)Υπάρχουν δεσμεύσεις από τη δημοτική αρχή προς τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ;
3)Υπάρχουν επαγγελματικές σχέσεις δημοτικών συμβούλων με τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ;
4)Προτίθεται έστω και τώρα να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η κοινοχρησία της οδού, της παραλίας και του αιγιαλού;
5)Πώς υδροδοτούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Θίσβης και ποιο είναι το αντίτιμο της υδροδότησης αυτής;

ΕΡΩΤΗΣΗ: 5. Η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα με εξασθενές χρώμιο.
Η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας με εξασθενές χρώμιο, οδήγησε στην διεκδίκηση και την υδροδότηση του Δήμου Θηβαίων από την ΕΥΔΑΠ. Οι υδρευτικές γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΘ δεν χρησιμοποιούνται, πλην όμως έπαυσε να γίνεται και έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε εξασθενές χρώμιο. Παραμένει το αίτημα μας για έλεγχο της ρύπανσης και των πηγών της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας. Καθώς επίσης και της μελέτης και εφαρμογής απορρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, προκειμένου να μην παραμένει ανενεργό το υδρευτικό δυναμικό της περιοχής. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί, κατόπιν ελέγχων των αρμοδίων αρχών, παραβάσεις της νομοθεσίας για υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σε βάρος υπευθύνων.
Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. Της ΔΕΥΑΘ:
1)Προτίθενται να ενεργήσουν ελέγχους για το ποσοστό επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του Δήμου μας από εξασθενές χρώμιο και βαρέα μέταλλα;
2)Προτίθενται να επισπεύσουν ενέργειες προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι σε βιομηχανικές χρήσεις για τον πλήρη έλεγχο της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή μας;
3)Προτίθενται να μας χορηγήσουν τις βεβαιωμένες παραβάσεις σε βάρος υπευθύνων για υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου Θηβαίων;
4)Προτίθενται να προκαλέσουν μελέτη εντοπισμού σημείων ρύπανσης και αποκατάστασης της ρύπανσης σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές;

Θήβα 16-05-2016
Ο ερωτών Δημοτικός Σύμβουλος

Θανάσης Σκούμας


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο