Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Απόφαση και Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για τον χαμό του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Κωνσταντίνου Μίχου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
98/2016

         Στη Λαμία, σήμερα 2 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.292/2-6-2016 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνας Παπαναστασίου, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 2ο
Απότιση φόρου τιμής στον απελθόντα Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνο Μίχο.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Παρόντες
  • Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
  • Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου
  • Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
  • Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
  • Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός
  • Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως:

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας
Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
Α/Α
«Αλλάζουμε
στην Καρδία της Ελλάδας»
Παρών/ούσα
Απών/ούσα
Α/Α
«Η Στερεά σε Νέα Τροχία -Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρών/ούσα
Απών/ούσα
1
Αναστασίου Γεώργιος

1
Αγγελέτος Ιωάννης

2
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

2
Αλαμπάνου Δέσποινα

3
Αργύρης Δημήτριος

3
Ζαννιάς Αθανάσιος

4
Αργυρίου Δημήτριος

4
Γρεβενίτης Θωμάς

5
Βαρδακώστας Κων/νος

5
Κουλούρης Γεώργιος

6
Βουρδάνος Δημήτριος

6
Μελισσάρης Ιωάννης

7
Γκάβαλης Σταμάτιος

7
Παπαδιώτης Αθανάσιος

8
Καλαντζή Αικατερίνη

8
Στουπής Νικόλαος

9
Κάππος Ευστάθιος

9
Τιμπλαλέξης Δημήτριος

10
Καραγιάννης Κων/νος

10
Τσολάκη Σοφία

11
Καρακάντζας Αθανάσιος


«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
12
Κατσαγούνος Ευάγγελος

11
Γεωργούλης Αδαμάντιος

13
Κατσαρός Χαράλαμπος

12
Γιαννάκης Μιχαήλ

14
Κελαϊδίτης Γεώργιος

13
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

15
Κοντζιάς Ιωάννης

14
Ευαγγελίου Παναγιώτης

16
Κούκουζας Ευάγγελος

«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
17
Κυρίτσης Δημήτριος

15
Γκλέτσος Απόστολος

18
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη

16
Πάνος Θεόδωρος

19
Μπακομήτρος Κων/νος

«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
20
Μπουρμάς Ηλίας

17
Γκικόπουλος Γεώργιος

21
Παπαναστασίου Ασημίνα

18
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία

22
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων

«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
23
Περγαντάς Ιωάννης

19
Χαϊνάς Κων/νος

24
Περλεπές Ιωάννης


«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»
25
Σανίδας Ηλίας

20
Ζούμπος Βασίλειος

26
Σανιδάς Χαράλαμπος


27
Ταγκαλέγκας Ιωάννης

28
Τσιτσάνης Λάμπρος

29
Φακίτσας Βασίλειος

30
Χειμάρας Θεμιστοκλής

31
Ψυχογιός Γεώργιος

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας
20
11
Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας
10
10

         Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα (30), η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
      
         Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου, ανέφερε ότι με την αγγελία του απρόσμενου θανάτου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας Κώστα Μίχου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 2 Ιουνίου 2016 στην αίθουσα της οδού Αινιάνων,  το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα, εκτιμώντας την μεγάλη προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην τοπική κοινωνία. Να αποδώσει την πρέπουσα  και επιβαλλόμενη τιμή στον άνθρωπο που διακρίθηκε  καθ’ όλες τις εκφάνσεις ζωής του, στην εργασιακή του διαδρομή καθώς ήταν πολιτικός μηχανικός  και πολλά άλλα υπήρξε ένας άνθρωπος  μετριοπαθής στα λόγια και τις πράξεις με υψηλό αίσθημα ήθους, ένας εξαιρετικός “κύριος” με αξίες τις οποίες και υπηρέτησε. Η είδηση του θανάτου του βύθισε τη Φωκίδα και ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα σε βαθύ πένθος.
Ο Κώστας έφυγε σήμερα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 49 ετών. Σε αυτό το σύντομο διάστημα του βίου του, κατάφερε να ξεχωρίσει ως προσωπικότητα αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην οικογένειά του, στο λαό της Φωκίδας, στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Οι δημοκρατικές και κοινωνικές του ευαισθησίες, η αγωνιστικότητά του, που δεν τον εγκατέλειψε μέχρι την ύστατη στιγμή του, η επιστημονική του κατάρτιση, η κοινωνική του προσφορά καθώς φυσικά και η ενεργός συμμετοχή του στα κοινά από το αξίωμα του Αντιπεριφερειάρχη αποτελούν για όλους μας, φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση.
Ο Κωνσταντίνος Μίχος γεννήθηκε στον Κονιάκο Φωκίδας. Ήταν απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου σπούδασε Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Συνέχισε τις σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης, αποφοιτώντας με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού.
Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στην εταιρεία ALFA BETON όπου συμμετείχε μεταξύ των άλλων και στα Ολυμπιακά έργα: Μετρό, Αττική Οδό, Αεροδρόμιο των Σπάτων. Ταυτόχρονα εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα τελευταία έξι χρόνια διατηρεί γραφείο μελετών – κατασκευών στην Ερατεινή Φωκίδας. Ως έφεδρος αξιωματικός υπηρέτησε στο Δ΄ Σώμα Στρατού, στην Ξάνθη(ΔΕΣΕ).
Ο Περιφερειάρχης, η Πρόεδρος, οι Αντιπεριφερειάρχες, και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στη σύζυγό του Νικολέτα και τα παιδιά Δήμητρα και Νίκο και συμπαρίστανται ολόψυχα στο πένθος τους.
Έπειτα από τα παραπάνω ο Περιφερειάρχης ζήτησε  να εκδοθεί ψήφισμα  για τον εκλιπόντα, να παραστεί σύσσωμο το Περιφερειακό  Συμβούλιο  κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του, να εκφράσει τη βαθιά θλίψη του και τα ειλικρινή  συλλυπητήρια του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος, να γίνει η κηδεία με δαπάνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του και να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος στην εξόδιο ακολουθία.                                        
       


         Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,

Αποφασίζει
την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής για τον θάνατο του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας Κώστα Μίχου, ως ακολούθως:
1.Να  παραστεί  σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του.
2.Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, στους οικείους του Εκλιπόντος.
3.Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος στην εξόδιο ακολουθία του από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
4.Την ημέρα της κηδείας, Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας να παραμείνουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι υπηρεσίες των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων, να παραμείνουν κλειστές από τις 12:00 π.μ. έως και τις 3:00 μ.μ., σε ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τον εκλιπόντα Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας.
5.Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες από σήμερα μέχρι και αύριο στις 3:00 μ.μ..
6.Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλιπόντος, για λογαριασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου.
7.Να γίνει η κηδεία του με δαπάνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
8.Η παρούσα Απόφαση να αναγνωσθεί στην εξόδιο ακολουθία, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να δημοσιευτεί στο τύπο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:  
                                                                           
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ


         Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 7:00 μ.μ. σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, για την απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Κωνσταντίνο Μίχο, και σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής για τον θάνατό του προέβη στην λήψη της αριθμ.98/2016 ομόφωνης Απόφασης για την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:
1.Να  παραστεί  σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του.
2.Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, στους οικείους του Εκλιπόντος.
3.Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος στην εξόδιο ακολουθία του από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
4.Την ημέρα της κηδείας, Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας να παραμείνουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι υπηρεσίες των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων, να παραμείνουν κλειστές από τις 12:00 π.μ. έως και τις 3:00 μ.μ., σε ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τον εκλιπόντα Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας.
5.Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες από σήμερα μέχρι και αύριο στις 3:00 μ.μ..
6.Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλιπόντος, για λογαριασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου.
7.Να γίνει η κηδεία του με δαπάνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
8.Η παρούσα Απόφαση να αναγνωσθεί στην εξόδιο ακολουθία, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να δημοσιευτεί στο τύπο.

                                                                           
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο