Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Δύο σημαντικές προτάσεις έργων βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών υπέβαλε ο Δήμος Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων γνωστοποιεί ότι στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης της νέας προγραμματικής περιόδου  για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του, υπέβαλε δύο προτάσεις για έργα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06:
“Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ)- και αναμένει τη σχετική απόφαση ένταξής τους.

Πρόκειται για τις πράξεις :
  • «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων» συνολικής δημόσιας δαπάνης 57.634,02 ευρώ.
  • «Ανάπλαση της πλατείας Κεραμοπούλου Δήμου Θηβαίων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 200.000,00 ευρώ.

H πρώτη πράξη αφορά  διεύρυνση του περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων στη Θήβα, κατασκευή στο σημείο αυτό βαθμίδων, σε αντίστοιχη διάταξη με τις προϋπάρχουσες, φυτεμένα πρανή, κατασκευή παρτεριών και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων, προβλέπεται  αντικατάσταση ορισμένων από τα τσιμεντένια κολωνάκια, που βρίσκονται επί της οδού Αυλίδος με τρία κιγκλιδώματα σχήματος Π, καθώς και η μετατόπιση πέντε εξ΄ αυτών στη συμβολή των οδών Αυλίδος και Π. Καραμαγκιώλη και η τοποθέτησή τους ακτινωτά στο συγκεκριμένο σημείο.

Η δεύτερη πράξη αφορά την ανάπλαση της πλατείας Κεραμοπούλου στη Θήβα, δημοτικός κοινόχρηστος χώρος επιφανείας περίπου 1150 τ.μ., ο οποίος εφάπτεται του ευρύτερου χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών και χώρου ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού, που προορίζεται για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης του Μουσείου. Η προαναφερόμενη πλατεία αποτελεί τον κύριο δημόσιο χώρο υποδοχής των επισκεπτών του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Θήβας και η διαμόρφωσή της έχει στόχο την οργάνωση και ανάδειξη της περιοχής, έτσι ώστε να λειτουργεί ως χώρος περιπάτου, στάσης, προσωρινής παραμονής, σκίασης και διέλευσης, μιας και σήμερα η εν λόγω έκταση είναι αδιαμόρφωτη και λειτουργεί ως πεζόδρομος και καταχρηστικά ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Με την παρέμβαση αυτή εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων και η άνετη πρόσβαση του κοινού στην κεντρική είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Όλες οι προαναφερόμενες διαμορφώσεις πληρούν τους κανόνες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο