Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΠΡΟΣ​ΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 21936/16-8-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 20 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 , σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας : 

1.         Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013-2014 του Δήμου Θηβαίων.

2.         Αποδοχή της ένταξης της πράξης «Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» με κωδικό MIS : 379466 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».

3.         Kαθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4.         Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Κωνσταντίνο Πετεινάρη του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ.Λεύκτρων Δ.Θηβαίων.

5.         Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον Οικισμό Σαράντη».

6.         Λήψη απόφασης για την  έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων για ένα (1) έτος.

7.         Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

8.         Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/20-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «3η Σχολική Επιτροπή (1ο  & 2ο Νηπιαγωγείο Θήβας)», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

9.         Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/30-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «5η Σχολική Επιτροπή (4ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας)», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

10.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/6-7-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «15η Σχολική Επιτροπή (2ο Δημοτικό Σχολείο – 10ο Νηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο Αμπελοχωρίου)» , η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 6-7-2011.

11.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/20-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Νεοχωρακίου Δ.Θηβαίων» , η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

12.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/3-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Προδρόμου Δ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

13.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/30-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Μελισσοχωρίου Δ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

14.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/20-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βαγίων Δ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

15.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/21-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Κλασικού Νηπιαγωγείου Βαγίων Δ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

16.      Έγκριση της υπ’αριθ.4/7-7-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Υπάτου Δ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 7-7-2011.

17.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/20-6-11 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ελλοπίας Δ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού της για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                   ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
 

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 21937/16-8-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως :  «Έκδοση αδειών σε εμπόρους για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη του Δ.Θηβαίων, έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2323/95 όπως ισχύει», για ενημέρωσή σας. 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                   ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο