Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ζητείται η αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.
Η αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. επιβάλλεται μετά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΚ/98/2008 στον Ν. 4042/2012, όπου προβλέπονται μια σειρά ενεργειών και δράσεων όπως είναι η πρόληψη, η εκτροπή των οργανικών απορριμμάτων και η ανάκτηση πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών.
Βασική προϋπόθεση για την αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α αποτελεί η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), διαδικασία η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, όπως αυτή περιγράφεται στο Σύμφωνο Εταιρικής Ευθύνης (Σ.Ε.Σ), θέτει σειρά αιρεσιμοτήτων (προαπαιτούμενα) καθώς και την ύπαρξη ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου στην διαχείριση των απορριμμάτων, προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συγχρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των υπαρχόντων ΠΕ.Σ.Δ.Α όλης της χώρας, τα οποία αποτελούν συρραφή των παλαιών Νομαρχιακών σχεδίων, παραμένουν ως έχουν περίπου για μια δεκαετία.
Ο ΠΕ.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2005 και παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.
Την ευθύνη της αναθεώρησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012 έχουν οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α, οι οποίοι έχουν συσταθεί σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012. (13/06/2012 σύσταση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας)
Στην Περιφέρειά μας, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α, ο οποίος έχει συγκροτηθεί από 09/04/2013, με πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε να συνάψει σύμβαση με την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, προκειμένου να υποστηρίξει την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, μετά από απόφαση της Αιρετής Περιφέρειας για χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της αναθεώρησης, οι οποίες προβλέπουν σειρά διαδικασιών για ενσωμάτωση των στόχων της Ευρωπαϊκής & Ελληνικής νομοθεσίας, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και ευρεία διαβούλευση των Δήμων, Φορέων καθώς και πολιτών.
Με την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, ως φορέας υποστήριξης του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ θα ενημερώνει συνεχώς το σύνολο των εμπλεκομένων μερών.
Παράλληλα και σε ότι αφορά την περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ένας διάλογος με το σύνολο των Φορέων & πολιτών της περιοχής, μέσω του θεσμού της Κοινωνικής Ευθύνης, για τον σχεδιασμό του Φο.Δ.Σ.Α.
Θήβα : 19/06/2014

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος  &
Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας
 Ανώνυμη Εταιρεία Ο.T.A - Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφερειακής Ένωσης Βοιωτίας


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο