Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 24779/18-8-2014 πρόσκληση για την 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις  22  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1ο. Έκδοση αδειών σε εμπόρους για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη στην Δ.Κ. Θήβας, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2323/95 όπως ισχύει.

2ο. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου : «Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τμήμα από διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως Κόμβο» (θέμα από αναβολή).
3ο. Αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader Βοιωτίας.
4ο. Λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης της προμελέτης με τίτλο : "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Θηβαίων", στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : “«Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ»”  του ΕΠ “Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007- 2013”, για υποβολή πρότασης στην ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΑΠΕ για το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014.
5ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.872,28€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων για τη χρονική περίοδο 1/5/2014 έως 31/8/2014 (χρηματ.εντολή 30859/2014).

6ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.667,64€ από το ΥΠ.ΕΣ. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 (χρηματ.εντολή 29364/2014).

7ο. Έγκριση της υπ’αριθ. 13/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2014, ποσού 71.692,30€ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 221/2014 Α.Δ.Σ.).

8ο. Έγκριση της υπ’αριθ. 14/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2014, ποσού 72.971,66€ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων (σχετ. η υπ’ αριθ. 195/2014 Α.Δ.Σ.).

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο