Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Θήβας

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Θήβας πρόκειται να υλοποιήσει σύντομα πρόγραμμα με τίτλο: ¨Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».Το εν λόγω Πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 δράσεις:• ΔΡΑΣΗ 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up).


Η Δράση 1 στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


• ΔΡΑΣΗ 2: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.


Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού όπότε δεν απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή.


Σε ποιους απευθύνεται:


ΔΡΑΣΗ 1:


 ανέργους ηλικίας από 18 – 64 ετών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων


 υφιστάμενες επιχειρήσεις από έχουν ιδρυθεί από 01/01/20


ΔΡΑΣΗ 2:


Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 01/01/2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, (εκτός των τομέων που αναγράφονται στο Οδηγό του Προγράμματος).
Πληροφορίες – Εγγραφές:


Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Θήβας


τηλ: 22620 81044 (ώρες 10:00 π.μ – 13:00 μ.μ.)
ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΗΣ ΟΕΒΕΘ


Ο πρόεδρος ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Ο Αντιπρόεδρος ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο