Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Θερίζει και στη Βοιωτία το πράσινο σκουλήκι

Aύξηση, τόσο για το πράσινο, όσο και για το ρόδινο σκουλήκι παρουσιάζουν οι συλλήψεις ακμαίων στο δίκτυο των
φερομονικών παγίδων από τις 19/7 μέχρι σήμερα στην περιοχή της Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις.


Η αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων είναι πολύ μεγαλύτερη για το πράσινο σκουλήκι και εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές βαμβακοκαλλιέργειας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, όπως καταγράφει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας.

Οι αρμόδιοι γεωπόνοι απευθύνονται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους, για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Γενικά, οι μέχρι τώρα επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που έχουν διενεργηθεί από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας στις περιοχές που εμφανίζουν μία αυξανόμενη δραστηριότητα ακμαίων του πράσινου σκουληκιού, έδειξαν σποραδικές και κατά τόπους προσβολές, κυρίως ανθέων, με ταυτόχρονη παρουσία νεαρών προνυμφών έως 3ου σταδίου ανάπτυξης και μήκος έως ένα (1) εκατοστό περίπου.Οι αντίστοιχοι επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν για το ρόδινο σκουλήκι, κυρίως σε περιοχές με αυξημένες συλλήψεις ακμαίων, δεν έδειξαν προσβολές στα άνθη (ροζέτες), ούτε την παρουσία προνυμφώνΝα σημειωθεί ότι τα επίπεδα προσβολής που διαπιστώθηκαν και για τα δύο έντομα, ήταν μέχρι τώρα μικρότερα από τα προταθέντα όρια επέμβασης. Βέβαια, σύμφωνα με τους γεωπόνους, υπήρξαν αναφορές για προσβολές από τετρανύχους, σποραδικά και σε όλες τις περιοχές βαμβακοκαλλιέργειας. Οι πληθυσμοί των τετρανύχων φαίνεται ότι ευνοήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες (38-40 0C) που επικράτησαν κατά τις τελευταίες δέκα (10) ημέρες. Ωστόσο, μικρός αριθμός καλλιεργητών προέβη στην εφαρμογή ακαρεοκτόνων σκευασμάτων.

Γενικά η μέχρι τώρα εξέλιξη των βαμβακοφύτων, βοηθούντων και των καιρικών συνθηκών, θεωρείται ικανοποιητική. Ο βαμβακοκαλλιέργειες όλων των περιοχών βρίσκονται συνεχώς υπό στενή παρακολούθηση, για την έγκαιρη διαπίστωση πιθανής έξαρσης εντομολογικής προσβολής, σε επίπεδα ανώτερα από τα όρια επέμβασης.

Συστάσεις και καλλιεργητικές πρακτικές

Συστήνεται στους παραγωγούς να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων. Η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη βλάστηση (ύψος φυτών, μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα, συνεχείς εκπτύξεις νέων βλαστών και χτενιών) και ταυτόχρονα μειώνουν ανάλογα το ρυθμό άνθισης και καρπόδεσης. Η διαμόρφωση ανώριμων φυτικών ιστών λόγω βλαστομανίας, καθώς και η καθυστέρηση του σχηματισμού και της εξέλιξης των καρποφόρων οργάνων, δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την προσέλκυση των εντομολογικών εχθρών και κυρίως του πράσινου σκουληκιού, αλλά και ασθενειών.

Για τους παραπάνω λόγους, και στην περίπτωση των βαμβακοφυτειών που παρουσιάζουν συμπτώματα βλαστομανίας, η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης με εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία mepiquat chloride σε δύο εφαρμογές: η πρώτη τέλος Ιουλίου–αρχές Αυγούστου και η δεύτερη 15 ημέρες μετά, με τις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση δοσολογίες και τη συνέχιση των αρδεύσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Αυτή την εποχή και σε αυτή την φάση της καλλιέργειας, οι ψεκασμοί εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, συνιστάται να γίνονται μόνο εφόσον μετά από τακτικές επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες, διαπιστώνεται υπέρβαση των προτεινόμενων ορίων επέμβασης. Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγονται οι αλόγιστοι ψεκασμοί είναι:

1. Αυτή την περίοδο, οι πληθυσμοί των εχθρών είναι σε επίπεδα, που τα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά και παρασιτοειδή) έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν και συνεπώς η δράση τους δεν πρέπει να καταργηθεί από τη χρήση εντομοκτόνων και κυρίως αυτών της κατηγορίας του ευρέως φάσματος, όπως πυρεθροειδή και οργανοφωσφορούχα. Η εφαρμογή τέτοιων εντομοκτόνων προκαλεί την εξολόθρευση των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την πληθυσμιακή έκρηξη άλλων εχθρών της καλλιέργειας, όπως αφίδων, θριπών και τετρανύχων, αλλά και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

2. Τα βαμβακόφυτα, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης είναι οριακά ακόμη σε θέση να αναπληρώνουν πλήρως την απώλεια των καρποφόρων οργάνων. Συνεπώς, χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντομοκτόνων αυτή την εποχή, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας κυρίως του πράσινου σκουληκιού και ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά το κόστος καλλιέργειας.

Υπενθυμίζεται, ότι οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με εντομοκτόνα. Οι φερομονικές παγίδες είναι απλώς μέσα πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου προσβολής, αλλά και του ύψους της προσβολής. Ο μοναδικός τρόπος πρόγνωσης και εκτίμησης του κινδύνου από τους εντομολογικούς εχθρούς και ιδιαίτερα από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, είναι οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου οι βαμβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται ως απαραίτητο, να επισκοπούν τις καλλιέργειές τους δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα:Για το πράσινο σκουλήκι

Συνιστάται στους βαμβακοκαλλιεργητές να ελέγχουν τις βαμβακοφυτείες κάθε 3 μέρες και να επεμβαίνουν με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από 4 μικρές προνύμφες (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) σε 100 φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση διαγωνίως) ή εναλλακτικά πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμισι (1,5) μέτρου επί της γραμμής. Από τα εγκεκριμένα σκευάσματα συνιστάται η χρήση σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου, diflubenzuron, spinosad και emamectin. Στην περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού, καλό είναι να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προιόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Ο ψεκασμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός όταν γίνεται νωρίς, δηλαδή σε νεαρές προνύμφες μήκους μέχρι ένα (1) εκατοστό. Συνεπώς, ο έγκαιρος ψεκασμός είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού και για την αποφυγή ζημιών οικονομικής σημασίας.Για το ρόδινο σκουλήκι

Το όριο επέμβασης όσον αφορά την προσβολή στα άνθη είναι είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

Το όριο επέμβασης στα νεαρά καρύδια είναι πέντε ως οκτώ (5─8) προνύμφες μέσα σε καρύδια ηλικίας περίπου δύο ως τριών (2─3) εβδομάδων, σε τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο της φυτείας. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση της προσβολής στα καρύδια απαιτεί απαραίτητα δειγματοληψία και προσεκτική εξέταση του εσωτερικού των καρυδιών με μεγεθυντικό φακό.

Ψεκασμοί εναντίον του ρόδινου σκουληκιού συνιστώνται μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των ανωτέρω ορίων.

Επίσης, οι επεμβάσεις είναι αποτελεσματικές μόνο όταν διενεργούνται έγκαιρα, δηλαδή πριν οι νεαρές προνύμφες του ρόδινου εισχωρήσουν μέσα στο καρύδι. Η θανάτωση των προνυμφών που προλαβαίνουν να μπουν στο καρύδι είναι πρακτικά αδύνατη και συνεπώς η καταστροφή του καρυδιού είναι βέβαιη.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Οι ψεκασμοί καλό είναι να διενεργούνται βραδινές ώρες για την προστασία των μελισσών και διότι τα ακμαία του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

2. Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
ΘΗΒΑGR

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο