Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

Πρόσκληση για την 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 8405/16-4-2015 πρόσκληση για την 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  20  AΠΡΙΛΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο.            Έγκριση του προτεινόμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για το Δήμο Θηβαίων στα πλαίσια της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

2ο.            Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΘ (απόλυτη πλειοψηφία).


3ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί τροποποίησης Κανονισμού του Προσωπικού αυτής (απόλυτη πλειοψηφία).

4ο.            Έγκριση της υπ’αριθ. 49/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού αυτής έτους 2015 (απόλυτη πλειοψηφία).

5ο.            Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου « Εργασίες υγρομόνωσης και στεγάνωσης κτηρίων Δημοτικής Αγοράς».

6ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων και των Νομικών Προσώπων αυτού.

7ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

8ο.            Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6MW της εταιρείας «Θηβαϊκός Άνεμος Θίσβης» στη θέση «ΣΠΑΡΤΑ» Δημοτ. Εν.Θίσβης του Δ.Θηβαίων (Σχετ. η υπ’αριθ. 26/2015 Απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής).

9ο.            Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στ.Ελλάδος Χορωδιακής Συνάντησης αφιερωμένης στο Μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, στις 16 & 17 Μαϊου 2015 στη Θήβα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

10ο.            Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκδοση Tourist Guide  of Greece 2015 (αγγλική γλώσσα) για την τουριστική προβολή του Δήμου Θηβαίων.

11ο.            Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού στο Δήμο Θηβαίων.

12ο.            Συγκρότηση Επιτροπών ελέγχου Λαϊκών Αγορών αρμοδιότητας Δήμου Θηβαίων.

13ο.            Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας άσκησης πλανοδίου εμπορίου Τύπου Α’ του κ. Βλάσση Βίκτωρα του Ευαγγέλου, κατοίκου οικισμού Αλυκής Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.

14ο.            Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας άσκησης πλανοδίου εμπορίου τύπου Β’ του κ. Τσάκωνα Θεόδωρου του Αντωνίου, κατοίκου Τ.Κ Υπάτου Δήμου Θηβαίων.

15ο.            Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του ΕΠΑΛ για χρήση από το Σύλλογο Φωτογραφίας και Καλλιτεχνικής έκφρασης «ΕΛΕΙΤΡΟΧΟΣ» (σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2015 απόφαση της Δημοτ.Επ.Παιδείας).

16ο.            Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του ΕΠΑΛ για χρήση από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θηβαίων. (σχετ. η υπ’ αριθ. 2/2015 απόφαση της Δημοτ.Επ.Παιδείας).

17ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 12.130,50€ από το ΥΠ.ΕΣ. για το έργο δημοτική οδοποιία στη Δ.Ε. Βαγίων.

18ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσών 46.305,00€ και 46.305,00€ από ΥΠ.ΕΣ. και  αφορούν  1η και 2η  εντολή ΣΑΤΑ 2015 αντίστοιχα, για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

19ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού  46.305,00€   από ΥΠ.ΕΣ. που   αφορά την 3η εντολή ΣΑΤΑ 2015   για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

20ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.955,00€ εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

21ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 12.936,10€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 5/1/2015 έως και 2/3/2015.

22ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 91.351,60€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Β’ κατανομή έτους 20154 για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων και  κατανομή αυτού.

23ο.            Διαγραφή ποσού 40,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 659/2014 που αφορά παράβαση Τροχαίας της εταιρείας ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε. και επαναβεβαίωση αυτού στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.


                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο