Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.

Σε σχετική Ερώτηση προς τη Βουλή του Βουλευτή Βοιωτίας Βαγγέλη Μπασιάκου (αριθ.3009/9.02.2016), ζητώντας να ενημερωθεί ποιο είναι το σύνολο των οφειλόμενων προς το δημόσιο φόρων, λόγω υπερφορολόγησης και ποιο είναι το σύνολο των φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού, απάντησε ο Αν.Υπουργός Οικονομικών Τρ.Αλεξιάδης. Στο έγγραφό του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Στα 87.003.283.337,33 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των οφειλόμενων στο δημόσιο φόρων (οφειλές εντός προϋπολογισμού ληξιπρόθεσμες και μη, ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες), σύμφωνα με στοιχεία της 18.2.2016.
Το ποσό αυτό (υπόλοιπο προς είσπραξη) ανά κατηγορία φόρου αναλύεται ως εξής:

1.    'Άμεσοι φόροι: 350.504.555,55 ευρώ
2.    Έμμεσοι φόροι: 46.136.016,35 ευρώ
3.    Μη φορολογικά έσοδα: 471.763,76 ευρώ
4.    Εισόδημα: 15.921.908.330,36 ευρώ
5.    Ειδικές κατηγ. Εισοδ.: 1.864.981.673,83 ευρώ
6.    Φόροι στην περιουσία: 2.809.974.755 ευρώ
7.    Πρόστιμα άμεσοι: 96.337.148,75 ευρώ
8.    Έκτακτοι άμεσοι: 338.104.000,05 ευρώ
9.    Λοιποί Έμμεσοι φόροι: 40.705.535,92 ευρώ
10.    Λοιποί 'Αμεσοι φόροι: 47.674.627,14 ευρώ
11.    ΦΠΑ: 17.286.162.035,95 ευρώ
12.    Μεταβ.και Συγκ. Κεφαλ.: 85.749.685,52 ευρώ
13.    Τέλη και χαρτόσημα: 226.532.982,19 ευρώ
14.    Φόροι κατανάλωσης: 214.952.995,28 ευρώ
15.    Λοιπές εισφορές: 43.588.285,19 ευρώ
16.    Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: 2.511.455,82 ευρώ
17.    Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 56.601.169,36 ευρώ
18.    Τέλη κυκλοφορίας: 252.826.757,82 ευρώ
19.    Πρόστιμα έμμεσων φόρων: 3.677.644.699,27 ευρώ
20.    Μισθώματα: 114.867.002,08 ευρώ
21.    Υπηρεσίες: 23.002.149,52 ευρώ
22.    Δικαστικά έξοδα: 1.294.983.279,97 ευρώ
23.    Αχρεωστήτως καταβληθέντα: 113.831.363,56
24.    Πρόστιμα Κ.Β.Σ.: 30.794.296.467,84 ευρώ
25.    Δάνεια: 8.799.909.136,50 ευρώ
26.    Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 55.996.571,19 ευρώ
27.    Λοιπά πρόστιμα μη-φο: 804.334.721,19 ευρώ
28.    Παράβολα: 221.233,52 ευρώ
29.    Καταλογισμοί: 603.571.736,53 ευρώ
30.    Δασμοί: 1.966.443,62 ευρώ
31.    Τέλη και πρόστιμα τελών: 360.140.037,28 ευρώ
32.    Ακάλυπτες επιταγές: 4.539.293,29 ευρώ
33.    Λοιπά-μη φορολογικά: 660.320.027,68 ευρώ
34.    Διάφοροι φόροι: 7.935.400,28 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 87.003.283.337,33 ευρώ

Αναφορικά με τις επιστροφές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ποια είναι η διαδικασία επιστροφής φόρων και ποιοι είναι οι έλεγχοι που προηγούνται και διαβιβάζει στοιχεία που δείχνουν ότι την 31.12.2015 οι εκκρεμείς επιστροφές έχουν ως εξής:
1. Εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ: 756.861.777,39 ευρώ
2. Μη εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ: 554.259.914,70 ευρώ
3. Αιτήσεις χωρίς ΑΦΕΚ: 2.509.743.524,58 ευρώ


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.820.865.216,67 ευρώ.Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο