Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Διευκρίνιση από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας, για αποκατάσταση της αλήθειας

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας, ως καθολικός διάδοχος 6 τοπικών Φο.Δ.Σ.Α της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Δ.Ε.Π.ΟΔ.Α.Θ, ανέλαβε από την 8η Οκτωβρίου 2015 την διαχείριση και του ΧΥΤΑ Θήβας.

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της συνολικής τοποθέτησης της Λαϊκής Συσπείρωσης Θήβας, για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων και για αποκατάσταση της αλήθειας, σε ότι αφορά το ποσό που κατέβαλε ο Δήμος Θηβαίων προς τον Φο.Δ.Σ.Α (ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ) (η ανακοίνωση αναφέρει ότι αυτό ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (1.994.281,89), για το έτος 2014), με βάση τα στοιχεία, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:


Η αναφορά της ανακοίνωσης στο ποσό του 1.994.281,89 ευρώ μάλλον θα έγινε από παραδρομή, αφού ο συνολικός προϋπολογισμός της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ για το έτος 2014 ανήλθε απολογιστικά στο ύψος των 2.218.134,00 ευρώ και αφορά το σύνολο των 4 Δήμων – Μελών της (Θηβαίων, Τανάγρας, Αλιάρτου & Ορχομενού).

Ο προαναφερόμενος προϋπολογισμός αφορά τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες :
- Υγειονομική ταφή απορριμμάτων των 3 Δήμων (Θηβαίων, Τανάγρας & Αλιάρτου)
- Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδοι)
- Ενίσχυση της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων
- Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα, κλαδιά κ.α) με γερανοφόρο όχημα
 - Πλύσιμο κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων & κάδων ανακύκλωσης
- Καθαρισμό δρόμων με μηχανικό σάρωθρο (για τον Δήμο Θηβαίων)
- Τέλος περιλαμβάνει την προβλεπόμενη από τον νόμο δημιουργία αποθεματικού αποκατάστασης & μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ, όταν αυτό κορεστεί.

Για τον Δήμο Θηβαίων το συνολικό ποσό που κατέβαλε στη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για το έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των 891.849,93 ευρώ.
Από το συνολικό κόστος,
Ποσό 611.212,78 αφορά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, η ποσότητα των οποίων για τον Δήμο Θηβαίων ανήλθε σε 15.804.220 kgr.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αναλογία του Δήμου Θηβαίων για το κόστος αποθεματικού αποκατάστασης & μεταφροντίδας για τον ΧΥΤΑ.
Ποσό 280.637,15 ευρώ αφορά τις παρακάτω υποστηρικτικές δράσεις :
- Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδοι), για διάστημα 4 μηνών (από 01/01/2014 μέχρι 30/04/2014) Από την 1η Μαΐου 2014, την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών ανέλαβε ο ίδιος ο Δήμος Θηβαίων
- Ενίσχυση της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης
- Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα, κλαδιά κ.α) με γερανοφόρο όχημα
- Πλύσιμο κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων & κάδων ανακύκλωσης
- Καθαρισμό δρόμων με μηχανικό σάρωθρο

Το κόστος ανά τόνο διαχείρισης των απορριμμάτων για την υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Θήβας συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών αποκατάστασης & μεταφροντίδας ανήλθε το 2014 σε 37,06 ευρώ/τόνο.
Όλα τα ποσά περιλαμβάνουν και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Τα προαναφερόμενα στοιχεία έχουν εγκριθεί με σειρά αποφάσεων των οργάνων του Φο.Δ.Σ.Α, έχουν δημοσιοποιηθεί και είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, με την πλήρη ανάλυσή τους.

 Από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε Θήβα : 15/03/2016


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο