Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


         Σας προσκαλούμε στην 7η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

                          
  • Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνας Δ. Παπαναστασίου,
  • Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

Θέμα 1ο
Έγκριση για την μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 30η Μαΐου 2016 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δομοκό Φθιώτιδας.
Εισηγήτρια
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κα Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου

                  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 2ο
Έγκριση πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πραγματοποίηση  μέρους της πρακτικής  άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων  (άρθρο 13 παρ. 3 και 5  ν.4194/2013) όπως ισχύει και του άρθρου 244 του Ν.3852/2010.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
                
Θέμα 3ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

                  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Θέμα 4ο
Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου ως εκπροσώπου στην Οργανωτική Επιτροπή του ετήσιου «Φεστιβάλ ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κ. Φάνης Σπανός

                  ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 5ο
Έγκριση ανάθεσης της μελέτης του έργου με τίτλο: Μελέτη έργου «Προστασία Πρανών στη θέση Ακόνια» με βάση την διαδικασία των διαπραγματεύσεων των περ. γ & στ της παρ. 2 (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρόσκλησης) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, ποσού 17.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος ΚαραΐσκοςΘέμα 6ο
Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2 και ΣΑΕΠ 356/2.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 7ο
Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 766, ΣΑΜΠ 766, ΣΑΕΠ 066, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 166, ΣΑΕΠ 366 και ΣΑΜΠ 366.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 8ο
Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2016, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 9ο
Έγκριση πίνακα υποέργων (1η τροποποίηση), στα πλαίσια του ενάριθμου 2013ΕΠ06600007 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της  ΣΑΕΠ 066.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 10ο
Έγκριση πίνακα υποέργων (3η τροποποίηση), στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 11ο
Έγκριση χρηματοδότησης υποέργων στα πλαίσια  του έργου «5ο  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ                    ΛΑΜΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ Α1 ΚΑΙ Β) (π.κ. 2010ΣΕ54000000)» της ΣΑEΠ366 της                    Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κ.Α.: 2015ΕΠ36600003.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 12ο
Έγκριση χρηματοδότησης υποέργων στα πλαίσια  του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΥΚΙ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κ.Α. 2016ΜΠ06600002.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά στο  πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- τροπ.02).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο
Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 15ο
Έγκριση Προγράμματος από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ Βοιωτίας Τροπ.02  έτους 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 16ο
Έγκριση 1ης Τροποποίησης (τροπ.01)  Προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ-ΣΑΕΠ και 1ης Τροποποίησης (τροπ.01) του Προγράμματος από πιστώσεις ΣΑΕ048 (Κτιριακές υποδομές Α.Ε.) ΠΕ Φωκίδας έτους 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 17ο
Έγκριση Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.00 ) έτους 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 18ο
Έγκριση της 1ης Τροποποίησης  (Τροπ.01) του Τεχνικού προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 19ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την διαγράμμιση των δημοτικών οδών του.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 20ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων για την διαγράμμιση των δημοτικών οδών του.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 21ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για την διαγράμμιση των δημοτικών οδών του.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 22ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων για την διαγράμμιση των δημοτικών οδών του.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 23ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντικύρας για την διαγράμμιση των δημοτικών οδών του.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 24ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την διαγράμμιση των δημοτικών οδών του.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
Θέμα 25ο
Έγκριση δωρεάς οικοπέδου, ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (πρώην ΝΑΒ) στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 26ο
Τροποποίηση της αριθμ.87/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Περί ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά Ιδρύματα».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα 27ο
Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση της έκθεσης εκτίμησης Ορκωτών Λογιστών.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Θέμα 28ο
4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).                                                                                     

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I.
Αποδέκτες
1
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης     
2
κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας
3
κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας


II.
Κοινοποίηση
1
κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2
κ. κ. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
3
Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


III.
Γνωστοποίηση
1
Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2
κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
3
Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
4
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο