Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΕΗ.

Σε Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τις πρόσφατες περιπτώσεις κλοπών χάλκινων μετασχηματιστών και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην περιοχή της Βοιωτίας, καθώς και για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες πάταξης του φαινομένου αυτού και αποζημίωσης των πληττόμενων.

Στην απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Σκουρλέτη, όπου επισυνάπτεται επιπλέον και σχετικό έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), αναφέρονται τα εξής:


«Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2434/15-3-2016 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο η συνεργασία ανάμεσα στην εταιρεία και την Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα συνεχιστεί, είναι αποτελεσματική. Παρατηρείται, σε πανελλαδική κλίμακα, μείωση των περιστατικών κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, η αντιμετώπιση των κλοπών μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, ερευνούνται οι απαιτούμενες ενέργειες για την οριστική πάταξη του φαινομένου. 
Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ:

Οι Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ έχουν λάβει μία σειρά μέτρων-δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές και λοιπά στοιχεία του δικτύου Διανομής, το οποίο, εκτός από τα προβλήματα διακοπής της ηλεκτροδότησης, επιφέρει, σε σταθερή πλέον βάση, μία σημαντική οικονομική επιβάρυνση στην Εταιρεία μας προκειμένου να αντικατασταθούν τα κλαπέντα ή καταστραφέντα στοιχεία του Δικτύου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνεχή επαφή και συνεργασία με τις τοπικές Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, την αυξημένη επαγρύπνηση των τεχνικών συνεργείων, την ενημέρωση των Δήμων και των τοπικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας και συναγερμού στους μετασχηματιστές, καθώς και τη φύλαξη των δικτύων από εταιρείες ασφάλειας.

Ειδικότερα το σχέδιο δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2013 με στόχο την καταπολέμηση της κλοπής μετάλλων και της παράνομης διακίνησής τους, είχε πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην κλοπή χαλκού από το δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύστερα και από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους συλλογής, εμπορίας και ανακύκλωσης μετάλλων.

Με την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων-δράσεων, και ιδίως με την εφαρμογή του σχεδίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», καταγράφηκε στο σύνολο της χώρας τα έτη 2014 και 2015 μείωση των περιστατικών κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές κατά περίπου 50% έναντι του 2013 (συγκεκριμένα τα έτη 2014 και 2015 καταγράφηκαν 1.718 και 1.656 περιστατικά έναντι 3.395 το 2013).

Ωστόσο, παρά το ότι στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που εντάσσεται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ καταγράφηκε το 2015 μείωση των περιστατικών έναντι αυτών των ετών 2014 και 2013 (893 περιστατικά το 2015 έναντι 917 και 2.072 το 2014 και το 2013 αντιστοίχως), στη Βοιωτία στα υπόψη έτη καταγράφεται αύξηση του φαινομένου (760 περιστατικά έναντι 600 και 550 αντιστοίχως) ενώ στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφηκαν 192 περιστατικά. 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι ναι μεν συνολικά στη χώρα καταγράφεται μείωση των περιστατικών κλοπής μετά το 2013, εντούτοις το φαινόμενο δεν έχει αποτραπεί στο σύνολό του και μάλιστα σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές (π,χ. Βοιωτία, Μεσόγεια) ο απόλυτος αριθμός κλοπών συνεχίζει να παραμένει συγκριτικά υψηλότερος έναντι άλλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας και να εμφανίζει ανησυχητική αυξητική τάση.

Για τη δραστική μείωση των περιστατικών κλοπής θεωρούμε αναγκαία και έχουμε ζητήσει από την ΕΛ.ΑΣ τη συνέχιση και συστηματικότερη εφαρμογή του σχεδίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», ιδίως στις περιοχές που καταγράφεται επίταση του φαινομένου. Το αρμόδιο προσωπικό των κατά τόπους Υπηρεσιών μας (στοιχεία επικοινωνίας έχουν σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ) παραμένουν στη διάθεση της ΕΛ.ΑΣ για την ταυτοποίηση ύποπτης προέλευσης μεταλλικών αντικειμένων που ενδεχομένως έχουν κλαπεί από το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα όσον αφορά στη Βοιωτία, σας ενημερώνουμε ότι οι αρμόδιες τοπικές Υπηρεσίες μας συναντήθηκαν πρόσφατα με τους νέους προϊστάμενους της Αστυνομικής Δ/νσης στη Θήβα και στη Λιβαδειά, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κλοπών στο Δίκτυο Διανομής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Βοιωτίας.

Για την κάλυψη των αναγκών σε μετασχηματιστές και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, οι Υπηρεσίες μας προβαίνουν στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών και δρομολογούν την έγκαιρη εγκατάστασή τους στις θέσεις των κλεμμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η επαναφορά της ηλεκτροδότησης το συντομότερο και η μείωση της όχλησης των καταναλωτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.»
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο