Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Παράταση εγγραφών στο Μητρώο Νέων του Δήμου Θηβαίων

Παρατείνεται μέχρι τις 8 Μαΐου 2016 η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Νέων του Δήμου Θηβαίων με σκοπό την επαναλειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.  Ως εκ τούτου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  οι νέοι  ηλικίας από  15 έως 28 ετών ( γεννημένοι από 1/1/1988 έως 31/12/2001) να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής τους στο Μητρώων Νέων του Δήμου (προκειμένου να επικαιροποιηθεί το ήδη υπάρχον).


Πως υποβάλλω αίτηση;
H αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο “Γίνε το + στο Δήμο σου” ο ενδιαφερόμενος νέος μπορεί να κατεβάσει την αίτηση και να την αποστείλει ηλεκτρονικά στο e-mail: dimosthivas@thiva.gr . Μόλις το e-mail του αναγνωσθεί από το διαχειριστή θα λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης.

Τι είναι το Τοπικό Συμβούλιο Νέων ( ΤΟΣΥΝ):

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη διαδικασία συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Νέων συμμετέχουν προαιρετικά οι νέοι από 15 έως 28 ετών ( γεννημένοι από το 1988 έως το 2001)  και έχουν τόσο το δικαίωμα του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι, αρκεί πρώτα να έχουν εγγραφεί στο μητρώο νέων του Δήμου ή Κοινότητάς τους (όπου δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι). Την ευθύνη για την εποπτεία και εξασφάλιση των προϋποθέσεων συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και τη διενέργεια των απαραίτητων εκλογικών διαδικασιών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές για το Τοπικό Συμβούλιο Νέων;

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων εγγραφής, θα οριστεί ημερομηνία εκλογών και θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους καθώς και με e-mail, όσοι νέοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων.Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο