Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

Οι ποσότητες απορριμμάτων που εναποτέθηκαν στους 4 ΧΥΤΑ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, το Α΄ εξάμηνο του 2016

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε διαχειρίζεται 4 ΧΥΤΑ (Λαμίας, Θήβας, Χαλκίδας & Ιστιαίας), οι οποίοι διαθέτουν όλες τις
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ΑΕΠΟ και Άδειες λειτουργίας).


Στους 4 ΧΥΤΑ εναποθέτουν απορρίμματα 18 Δήμοι, από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 455.970 κατοίκων (83,30% του συνόλου του πληθυσμού των 547.390 κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που απασχολείται στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε ανέρχεται σε 120 άτομα.

Οι συνολικές ποσότητες απορριμμάτων που εναποτέθηκαν στους 4 ΧΥΤΑ το Α΄ εξάμηνο του 2016 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

* Ως ιδιώτες αναφέρονται οι τρίτοι (εκτός Δήμων), όπως στρατιωτικές μονάδες, νοσοκομεία, κ.α καθώς και επιχειρήσεις, οι οποίες εναποθέτουν απορρίμματα προσομοιάζοντα με τα αστικά.

Οι παραπάνω ποσότητες αφορούν τα απορρίμματα που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή, μετά τις δράσεις διαλογής στην πηγή από τους Δήμους (ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, οικιακή κομποστοποίηση κ.α).

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της μείωσης των απορριμμάτων, που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή, έχουν υποβληθεί προτάσεις για έργα διαχείρισης απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 86.340.183,66 ευρώ και αφορούν την μονάδα κομποστοποίησης & ΧΥΤΥ Φωκίδας (βρίσκεται ήδη στο στάδιο της κατασκευής), την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας (βρίσκεται στην διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου για την υπογραφή της σύμβασης) και των 2 ΜΕΑ (Λαμίας & Χαλκίδας).

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υποβάλλουν προτάσεις και οι Δήμοι για χρηματοδότηση έργων & δράσεων διαλογής στην πηγή (πράσινα σημεία, κάδους διακριτών ρευμάτων κ.α).

Όλος ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση τόσο του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε όσο και των Δήμων, γίνενται σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α).

Θήβα : 03/08/2016

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο