Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 17602/18-8-2016 πρόσκληση για την 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΑΡΜΟΝΙΑ» του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας,  στις  22  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  1. Έγκριση για τον ορισμό της αίθουσας «ΑΡΜΟΝΙΑ» στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, ως χώρου συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών διαμόρφωσης της αίθουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλαιό Δημαρχείο Θηβών (απόλυτη πλειοψηφία).

  1. Έγκριση για την ανάληψη της αρμοδιότητας χορήγησης  προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Θηβαίων.

  1. Έγκριση για την υποβολή πρότασης του Δήμου Θηβαίων για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων»  στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

  1. Έκδοση αδειών σε εμπόρους για τη συμμετοχή  τους στην εμποροπανήγυρη στην Δ.Κ. Θήβας, έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2323/95 όπως ισχύει.

  1. Έγκριση για τη συμπλήρωση της  υπ’ αριθ. 217/2016 Α.Δ.Σ. με τη χορήγηση της δυνατότητας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στους προβλεπόμενους χώρους (ντεκ) στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  που βρίσκονται εντός στοών (σχετ. η υπ’ αριθ. 88/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).
  1. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση υφιστάμενων αποδυτηρίων δημοτικού γηπέδου Ελλοπίας».

  1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  

  1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

  1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανής κινηματογραφικής προβολής.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο