Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντά η σύμβαση κατασκευής του έργου για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης και του Βιολογικού Καθαρισμού Σκύρου, προϋπολογισμού 4.422.000 €.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου, υπέγραψαν στις 2 Δεκεμβρίου, τη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης για την κατασκευή του έργου ολοκλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Σκύρου. Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφορία), με προϋπολογισμό 4.422.000 € και πρόκειται να υλοποιηθεί...
 μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για μια σημαντικότατη περιβαλλοντική υποδομή για τη Σκύρο, αφού το έργο ολοκληρώνει το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, έτσι ώστε να λειτουργήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα της διαχείρισης λυμάτων του νησιού.
Επισημαίνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια κατασκευάστηκαν στη Σκύρο μια σειρά έργων αποχέτευσης, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του δομικού τμήματος του ΒΙΟ.ΚΑ, αλλά ως ημιτελή δεν λειτούργησαν. Επιπλέον το αποχετευτικό δίκτυο με την πάροδο του χρόνου υπέστη σοβαρές φθορές, που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα ή σε επιπτώσεις από την ενδιάμεση κατασκευή άλλων έργων.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν :
-          Αποκατάσταση και ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του αποχετευτικού δικτύου (συνολικό μήκος νέων αγωγών : 1.150 μέτρα). Με το δίκτυο θα εξυπηρετείται πλέον όλος ο πληθυσμός του οικισμού Σκύρου.
-          Ολοκλήρωση του ΒΙΟ.ΚΑ (δύο γραμμές επεξεργασίας συνολικής δυναμικότητας 5.000 ισοδύναμου πληθυσμού). Η επεξεργασία των λυμάτων περιλαμβάνει προεπεξεργασία, βιολογική επεξεργασία με σύστημα ενεργού ιλύος και απολύμανση. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στον αποδέκτη, με κλειστό υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 1.052 μέτρων, ο οποίος θα εκβάλει σε βάθος μεγαλύτερο από 14 μέτρα.
-          Προμήθεια οχήματος μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

«Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση δρομολογώντας την έναρξη της κατασκευής μιας πολύ σημαντικής και αναγκαίας παρέμβασης για το νησί της Σκύρου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς τονίζοντας «Μιας παρέμβασης που ολοκληρώνει το αποχετευτικό δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του Βιο.Κα. δίνοντας τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, συμβάλλοντας καταλυτικά στην διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας των θαλάσσιων νερών. Το έργο πραγματοποιείται με τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μας υπηρεσιών αφού η Περιφέρεια με την τεχνογνωσία και τη στελεχιακή επάρκεια που διαθέτει, συνδράμει και θα συνδράμει ουσιαστικά την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, στοχεύοντας στην χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών έργων σε όλη τη Στερεά Ελλάδα. Έργων για τις υποδομές ανάπτυξης, για το περιβάλλον, για την κοινωνία»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο