Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ
                  


Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξηςΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 2/12/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 31440/28-11-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)


Θέμα 1ο :    Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αρ. 41 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς
                   Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών Γ. Καλατζή

Θέμα 2ο :     Διάθεση πίστωσης ποσού 610,20 € για τη προμήθεια τριών (3) ελάτων για τον στολισμό του Δήμου τα φετινά  Χριστούγεννα
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Φρόσω Παπαδημητρίου

Θέμα 3ο :    Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Ευγενία Θεοδώρου
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΓΕΛΕΚΑΣ                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)       ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ
3)       ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ                    ΗΛΙΑΣ
4)       ΣΤΑΙΚΟΣ                        ΑΛΕΚΟΣ
5)       ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)       ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)       ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8)       ΝΟΚΑΣ                           ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΚΟΝΤΟΥ                         ΙΟΥΛΙΑ
2)       ΜΙΧΑΣ                            ΠΕΤΡΟΣ
3)       ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4)       ΝΙΚΑΣ                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5)       ΣΒΙΓΓΟΣ                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο