Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Άμεση λύση στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) σε γη υψηλής παραγωγικότητας

 Άμεση λύση στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) σε γη υψηλής παραγωγικότητας
  Από τον Πολιτικό Μηχανικό Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε για μείνουμε στην εγχώρια οικονομία, σε μια κρίσιμη καμπή  με πολλά προβλήματα που δεν είναι ώρα η αναφορά σε αυτά.  Σε αυτή όμως  την χρονική στιγμή (το timing είναι καθοριστικός παράγοντας στη λήψη των αποφάσεων διδάσκουν τα εγχειρίδια  Διοίκησης Επιχειρήσεων), τα  συναρμόδια υπουργεία, Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) επέλεξαν...
 να προσθέσουν άλλο ένα. Με το άρθρο 21 του ν.4015/2011 δημιούργησαν πρόβλημα ανασφάλειας αβεβαιότητας και οικονομική ζημιά στους υποψήφιους επενδυτές. Έτσι λοιπόν αυτό χρειάζεται άμεση επίλυση γιατί είναι ζήτημα -που μακράν των άλλων-  άπτεται ευθέως της αξιοπιστίας του κράτους.
Συγκεκριμένα το άρθρο 21 του ν.4015/2011 αναφέρει ότι: « ….οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν.3851/2010 (Α’ 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΚΥΑ) που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56» .Μέχρι όμως σήμερα  δεν έχει εκδοθεί η – κατ΄ αυτό το άρθρο -Κ.Υ.Α. και παρακωλύεται η διαδικασία αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια χαρακτηρισμένα, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ως Γεωργική Γη Υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3851/2010, περί επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στα  έτσι χαρακτηριζόμενα αγροτεμάχια , επιτρέπονται οι δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., πλην της περιοχής Αττικής και της υπόλοιπης Επικράτειας μόνο αν καθορίζονται ως Γ.Γ.Υ.Π. από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), καθώς και σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Για την εφαρμογή του ν.3851/2010 είχε εκδοθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928/16.12.2010 Εγκύκλιος, με την οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται η διαδικασία έκδοσης, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, της άδειας επιτρεπτού της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. και διευκρινίζεται ότι για τις λοιπές τεχνολογίες Α.Π.Ε. επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε Γ.Γ.Υ.Π. χωρίς τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3851/2010 και μετά , πολλοί υποψήφιοι επενδυτές για  έργα Α.Π.Ε., αγόρασαν αγροτεμάχια με υπεραυξημένες τιμές και ζήτησαν την αδειοδότηση , χωρίς τον χαρακτηρισμό του αγροτεμαχίου σύμφωνα με τα παραπάνω.  Με τη δημοσίευση όμως του ν.4015/2011, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας σταμάτησαν την έκδοση χορήγησης του επιτρεπτού της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π., αναμένοντας την από το άρθρο 21 προβλεπόμενη Κ.Υ.Α. Ύστερα από αυτά  οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος με τη σειρά τους δεν εκδίδουν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όπου δεν τους έχει χορηγηθεί, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, η άδεια του επιτρεπτού της εγκατάστασης σε Γ.Γ.Υ.Π., καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4015/2011, οι διατάξεις περί της εγκατάστασης ή μη έργων ΑΠΕ σε Γ.Γ.Υ.Π. αρχίζουν να έχουν ισχύ δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α., που προαναφέραμε. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι πολλοί υποψήφιοι επενδυτές βρίσκονται  σε δεινή κατάσταση, καθώς ήδη έχουν αγοράσει αγροτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα ως Γ.Γ.Υ.Π. προχώρησαν ύστερα σε ανάθεση εκπόνησης μελετών και επιπλέον το χειρότερο λήγουν οι προθεσμίες των όρων σύνδεσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., γιατί οι ίδιοι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να  εκδοθεί τελικά  η  λεγόμενη « άδεια μικρής  κλίμακας»  από τα κατά τόπους Πολεοδομικά Γραφεία των Δήμων. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η μη χορήγηση της αδείας  εξ αιτίας του άρθρου 21 του ν.4015/2011 είναι ανασταλτικός λόγος της όλης διαδικασίας περαίωσης. Είναι πασιφανές ότι  η αλλοπρόσαλλη αυτή πολιτική , δημιουργεί στους υποψήφιους επενδυτές χωρίς δική τους υπαιτιότητα ,ανασφάλεια, επιφυλάξεις, υπαναχωρήσεις, αβεβαιότητα, ρευστότητα, αλλά και ευρύτερα ένα ασταθές πλαίσιο ανάπτυξης, την ίδια ώρα πού από στόματος κορυφαίων παραγόντων πολιτικών και επιχειρηματικών η ‘’’πράσινη’’ ανάπτυξη.
 Ρωτώ τους συναρμόδιους υπουργούς:  1ο  Γιατί καθυστερεί  η έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 21 Κ.Υ.Α.; 2ο Πώς σκοπεύουν  να αντιμετωπίσουν το όλο ζήτημα που δημιουργήθηκε, με δική της αποκλειστικά ευθύνη; 3ο  Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην εκ των υστέρων άκριτη και αναπάντεχη αυτή επιλογή που θα μπορούσε εξ αρχής να υπάρξει ;
Κλείνοντας επιθυμώ να αποσαφηνίσω , ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν μορφή πίεσης για την ικανοποίηση επαγγελματικών εκκρεμοτήτων αφού το γραφείο  μου  εμπρόθεσμα έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό αναθέσεων Φ/Β μελετών. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι  σε μια τόσο κρίσιμη  χρονική περίοδο, πού από τους ίδιους λέγεται ότι διακυβεύεται το μέλλον του τόπου, μόνο αλλοπρόσαλλες αποφάσεις δεν πρέπει οι ίδιοι ταυτόχρονα να παίρνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο