Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:605/17-6-2014

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΑΡΓΥΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:606/17-6-2014Θέμα: «Περί τροποποίησης της κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη των Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης».

Κύριε Υπουργέ,
Με την υπ’ αριθμ. 90894/18-10-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2655/18-10-2013), «Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων και διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερο¬μένων στο άρθρο 81 του Ν.4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101650/28-11-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 3032/28-11-2013), καθορίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα για την ένταξη των Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνο:
α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β. Να μην έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών και
γ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες και 1,60 μ. οι γυναίκες.
Παρά δε τις σαφείς προβλέψεις των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου σας, γίνεται γνωστό, ότι οι επιτυχόντες στον κλάδο Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, που δεν εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας από τις Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές επιτροπές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, θα κληθούν σύντομα να εξετασθούν από αντίστοιχη Επιτροπή, κάτι το οποίο συνιστά αυθαιρεσία.
Σας επισημαίνουμε ότι, αντίθετα με την κοινή Υπουργική Απόφαση για την ένταξη στην ΕΛ.ΑΣ., στα κριτήρια πρόσληψης στα Καταστήματα Κράτησης που εσείς ο ίδιος καθορίσατε δεν προβλέπονται ψυχοτεχνικές-υγειονομικές εξετάσεις, ενώ η εκ των υστέρων θέσπισή τους είναι καθαρά καταχρηστική και μόνο σκοπό έχει περισσότερες απολύσεις! Εξάλλου, όσοι αποτύχουν δεν δύνανται να καταλάβουν θέση επόμενη στην προτίμηση τους, όπως συνέβη με την ΕΛ.ΑΣ., καθώς όχι μόνο η διαδικασία είναι στο τελικό στάδιο, αλλά έχετε ήδη προχωρήσει στο διορισμό των επιτυχόντων.
Η προχειρότητα και επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζετε το θέμα της κινητικότητας μιας ολόκληρης κατηγορίας υπαλλήλων δημιουργεί εύλογες απορίες. Από πλευράς μας σας δηλώνουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχθούμε να μετακυλήσετε εις βάρος των Δημοτικών Αστυνομικών τις δικές σας αβλεψίες. Δεν διστάσατε να εκδώσετε Φ.Ε.Κ. μετάταξης με βάση προσωρινούς πίνακες, αγνοώντας την κείμενη νομοθεσία,\ και εφαρμόζετε  αποφάσεις «προσωρινής τοποθέτησης» του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που εκδόθηκαν παρανόμως.
Επιπλέον, τώρα, δημιουργείτε νέα προσκόμματα στη διαδικασία, εφευρίσκοντας προϋποθέσεις, που δεν μεριμνήσατε να θεσπίσετε όταν έπρεπε, καταρρίπτοντας στην πράξη τον τίτλο που φέρετε ως Υπουργός, καθώς η περιφρόνηση των Νόμων δεν συνάδει με την έννοια της «Δικαιοσύνης». Η παρέμβαση στο Α.Σ.Ε.Π. για τη μεμονωμένη έκδοση κίβδηλων τελικών πινάκων δεν αρμόζει στη έννοια της «Διαφάνειας», ενώ αμφίβολο είναι αν ο εξαναγκασμός δεκάδων Δημοτικών Αστυνομικών να αλλάξουν πόλη ή φορέα απασχόλησης τρεις φορές μέσα σε 2 μήνες μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της προστασίας των «Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»!
Επειδή οι Δημοτικοί Αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν πέσει θύματα των δικών σας πράξεων ή παραλείψεων, σας καλούμε να προβείτε έστω τώρα στην αποκατάσταση μερικών εκ των αδικιών, επαναπροκηρύσσοντας για τους μη διοριστέους τις 177 θέσεις, που παρέμειναν κενές σε φορείς του Υπουργείου σας, με ταυτόχρονη άρση του ηλικιακού ορίου των 50 ετών.
Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στον κ. Πρωθυπουργό τον οποίο καλούμε να παρέμβει, καθώς η έως τώρα διαδικασία στην κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών βρίθει αδικιών, παρανομιών και παρατυπιών, ενώ ιδιαίτερα η στάση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, μάλλον φανερώνει προσωπική εμπάθεια προς έναν ολόκληρο κλάδο, με εξαίρεση μία συγκεκριμένη υποκατηγορία υπαλλήλων που αντιμετωπίζεται προνομιακά και στην οποία «συμπτωματικά» ανήκε μετακλητός υπάλληλος στο πολιτικό του γραφείο.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
         Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος             Γιάννης Τσούνης

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 605

Προς:
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
Λεωφ. Μεσογείων 96
115 27 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Αντώνη Σαμαρά
2. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Βασ. Σοφίας 15 
106 74 - Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,  

Με έκπληξη διαβάσαμε στο Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στις 3 Ιουνίου 2014 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας με θέμα, «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Αναφέρεται ότι, ο απελθών πλέον Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης απέστειλε στην Υποεπιτροπή της Βουλής, αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς επίσης στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στην ΕΝ.Π.Ε. σχέδιο προτεινόμενου «Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης», καθώς για το θέμα αυτό είχε δεσμευθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Για τη σύνταξη του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι υπήρχε πρόβλεψη στην παρ.9 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για τη συγκρότηση Επιτροπής με αποκλειστικό αντικείμενο το συγκεκριμένο θέμα.
Σε υλοποίηση αυτής της πρόβλεψης εκδόθηκε η αριθμ.: 8641/20-3-2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β4ΩΛΝ-ΘΒ1) η οποία και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 150/29-3-2012.
Στην Επιτροπή αυτή της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και συμμετέχουν πέραν των άλλων και Σύμβουλοι του ΣτΕ και ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου, έχουμε ορίσει, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή σας (Αριθμ. Πρωτ.: οικ.51980/9-12-2011) τον εκπρόσωπό μας με τον αναπληρωτή του.
Έως και σήμερα, η Επιτροπή αυτή, εξ όσων μας είναι γνωστά, δεν έχει συνεδριάσει, αλλά ούτε και έχουμε λάβει οποιαδήποτε έγγραφη ή άλλη πρόσκληση για κατάθεση απόψεων-προτάσεων.
Είναι επομένως εύλογη τόσο η έκπληξή μας για την ανακοίνωση αυτή καθ’ αυτή και για το χρόνο που εκδόθηκε, όσο και για το γεγονός ότι αποκλειστήκαμε κατά τρόπο επιεικώς απαράδεκτο, αν και ρητά προβλέπεται η συμμετοχή μας, και στερηθήκαμε της δυνατότητας κατάθεσης προτάσεων, οι οποίες είναι προϊόν εμπειρίας και νομικής επεξεργασίας από την Ομοσπονδία μας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή το στελεχικό δυναμικό που υλοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο.

Επομένως και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, επίσημα σας ζητάμε:

1. Το σχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.
2. Τα πρακτικά που αφορούν στην επεξεργασία του κειμένου.
3. Τα μέλη και τις ιδιότητες καθώς και τις έγγραφες εισηγήσεις όσων επεξεργάστηκαν το σχετικό κείμενο του ΚΩΔΙΚΑ.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα κ. Υπουργέ, ότι με την αριθμ.:8640/20-3-2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία επίσης έχει δημοσιευθεί στο ίδιο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 150/29-3-2012, έχει συγκροτηθεί Επιτροπή για τη σύνταξη «Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθμού στο Υπουργείο Εσωτερικών», στην οποία επίσης μετέχουμε με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας ως τακτικό μέλος.
Θα ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστο να βρεθούμε στη θέση να αναγνώσουμε νέα παρόμοια ανακοίνωση μέσω Δελτίου Τύπου του Γραφείου σας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
         Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 606

Προς:
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αργύρη Ντινόπουλο
Σταδίου 27
101 83 - Αθήνα

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Γεώργιο Ντόλιο
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
2. Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών
κ. Γιάννη Ιωαννίδη
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
3. Βουλή των Ελλήνων
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης
Βασ. Σοφίας 2
100 21 – ΑθήναΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο