Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΕΜΑ:  Οδικά έργα στη Βοιωτία

ΣΧΕΤ:  Η Ερώτηση 4513/12.11.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
  o Βουλευτής κύριος Ευάγγελος Μπασιάκος

ΚΟΙΝ:
1) Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο
2) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,        τα εξής :

Τα οδικά έργα που κατασκευάζονται, ή βελτιώνονται στα όρια του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, είναι τα παρακάτω :
-  Ολοκλήρωση Οδικού Άξονα Σχηματάρι – Χαλκίδα.
-  Συντήρηση – βελτίωση : α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας – Λάρισας από το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έως τον Α.Κ. Αγίας Μαρίνας,  β) του οδικού έργου Σχηματάρι – Χαλκίδα.
- Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας από χ.θ. 5+250 έως χ.θ. 180+000,  β) του οδικού άξονα Σχηματαρίου – Χαλκίδας.
- Εκτέλεση εργασιών σήμανσης – ασφάλειας : α) στο παράπλευρο δίκτυο (SR) του αυτ/μου Αθηνών – Λαμίας – Λάρισας από χ.θ. 5+250 έως χ.θ. 180+000,  β) του οδικού άξονα Σχηματαρίου – Χαλκίδας.
- Συντήρηση πρασίνου, καθαρισμοί φρεατίων, τάφρων, αγωγών, ερεισμάτων, ρείθρων και διαβάσεων του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας από χ.θ. 5+250 έως χ.θ. 180+000  και του οδικού άξονα Σχηματαρίου – Χαλκίδας.
- Συντήρηση – βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού : α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του αυτ/μου Αθηνών – Λαμίας από χ.θ. 5+250 έως χ.θ. 90+000  β) του οδικού άξονα Σχηματαρίου – Χαλκίδας.
- Συντήρηση – βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του αυτ/μου Αθηνών – Λαμίας – Λάρισας από χ.θ. 90+000 έως Α.Κ. Ευαγγελισμού σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ.
Επίσης, στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου, βρίσκονται υπό εξέλιξη οι παρακάτω μελέτες :
α) «Ανατολική παράκαμψη Θηβών», η οποία αποτελεί νέα χάραξη μήκους 3,5 km περίπου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό κατασκευής 15.000.000 ευρώ.
β) «Παράκαμψη Αράχοβας», μήκους 3,6 km περίπου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό κατασκευής 150.000.000 ευρώ, περιλαμβανόμενης σήραγγας μήκους περίπου 1500 μ.
Ακόμη, προγραμματίζεται η άμεση ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της μελέτης «Βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας-Λειβαδιάς-Λαμίας», η οποία θα περιλαμβάνει  μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την άμβλυνση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους Δήμους που βρίσκονται κατά μήκος της ΠΕΟ Θήβας-Λειβαδιάς-Λαμίας, στους Ν. Βοιωτίας και Φθιώτιδας (π.χ. Θήβα, Αλίαρτος, Χαιρώνεια, Αμφίκλεια κλπ.). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των έργων εκτιμάται σε 10.000.000 ευρώ.

                     
Εσωτ. Διανομή                                                                        
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ  ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ”
                                                                         

                                                                                               
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο