Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 22061/11-9-2015 πρόσκληση για την 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  16  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

1ο. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους έως το τέλος Β’ τριμήνου του έτους 2015.

2ο. 5η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δ.Θηβαίων έτους 2015.

3ο. 7η Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.


4ο. Υποβολή 2ης επικαιροποιημένης – τροποποιημένης πρότασης της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

5ο. Γνωμοδότηση επί του Β1 Σχεδίου της Μελέτης «Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για τη Γεωγραφική περιφέρεια Δήμου Θίσβης (Δ.Ε. Θίσβης Δ.Θηβαίων)».

6ο. Τροποποίηση της υπ'αρ. 395/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση  της σύμβασης υδροδότησης μεταξύ της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Θηβαίων.

7ο. Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή μικρού αποχετευτικού ομβρίων Δ.Δ. Ξηρονομής (Δ.Θίσβης)».

8ο. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του  έργου : «Επισκευή σχολείου Πλαταιών και αντικατάσταση κουφωμάτων».


9ο. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 237/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων και λήψη νέας απόφασης για την επέκταση ή μη δικτύου ηλεκτροφωτισμού  στη δυτική είσοδο της Δ.Ε. Θίσβης για την ηλεκτροδότηση νέου μετρητή για τη λειτουργία δικτύου χαμηλών φωτιστικών».

10ο. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 238/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων και λήψη νέας απόφασης για την επέκταση ή μη δικτύου ηλεκτροφωτισμού  στην παραλία Αγ.Ιωάννη της Δ.Ε. Θίσβης για την ηλεκτροδότηση νέου μετρητή για τη λειτουργία δικτύου χαμηλών φωτιστικών.

11ο. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου σε αποθήκη γενικής χρήσης ιδιοκτησίας Σερεμέλη Στυλιανού του Ισιδώρου (σχετ. η υπ’ αριθ. 82Α/2015 απόφαση της Επ.Π.Ζωής).

12ο. Ακύρωση της υπ’ αριθ.263/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη απόφασης για τον καθορισμό της ειδικότητας (1) ατόμου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015 με κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρους.

13ο. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Ιωάννου Χρήστο του Χαραλάμπους κατοίκου Δημ. Κοινότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων.

14ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.350,00€ εκλογικής αποζημίωσης για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της  5ης Ιουνίου 2015.


                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο