Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 υπογράφηκε η σύμβαση με την Κοινοπραξία «Σταυρίδης Αναστάσιος – Γιαννακόπουλος Χρήστος» χρηματοδοτούμενου ποσού 114.573,79 € από το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», της πράξης «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού 220.137,56 €.
Το αντικείμενο της προαναφερόμενης πράξης αφορά στη βελτίωση του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου στα Βάγια και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θα υλοποιηθεί από τα ακόλουθα υποέργα:

1ο υποέργο:  Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, προϋπολογισμού 210.137,56 €
2ο υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 10.000,00 €

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 1ου υποέργου είναι οι παρακάτω:
- βελτίωση της μόνωσης στην οροφή του κτιρίου με συμπληρωματική ενίσχυσή της ώστε να εξασφαλισθεί καλύτερη υγρομόνωση,
- αντικατάσταση παραθύρων και στο υπόγειο, με όμοια νεότερης σειράς και διπλούς υαλοπίνακες ώστε να εξασφαλισθεί καλύτερη θερμομόνωση και υγρομόνωση του κτιρίου,
- αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών,
- επίστρωση όλου του δαπέδου με πλακίδια δαπέδου,
- επισκευή και στίλβωση της επίστρωσης με μάρμαρο στο τμήμα που υπάρχει ήδη αποξήλωση διαχωριστικών,
- κατασκευή ψευδοροφής με επένδυση ορυκτών ινών,
- κατασκευή WC για ΑΜΕΑ και προσωπικού με τις ανάλογες διαρρυθμίσεις (κατασκευή θύρας, τοποθέτηση ανάλογων ειδών υγιεινής κλπ) κατασκευή ανελκυστήρα στην είσοδο για εξασφάλιση πρόσβασης των ΑΜΕΑ.
- επισκευές στα επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά όπου έχουν φθαρεί καθώς και στα σημεία που θα γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις (κουφώματα κλπ) καθώς επίσης και χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά.
- αντικατάσταση του καυστήρα και του λέβητα,
- αντικατάσταση των ηλεκτρικών γραμμών και του ηλεκτρικού πίνακα, κατασκευή γραμμών ασθενών ρευμάτων,
- τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και φωτοβολταϊκών στην οροφή του κτιρίου καθώς και
- οι απαραίτητες γραμμές ύδρευσης και αποχέτευσης στα WC προσωπικού και ΑΜΕΑ
Παράλληλα με την υλοποίηση του 1ου υποέργου και με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, θα υλοποιηθεί και το 2ο υποέργο (προμήθεια εξοπλισμού)
Το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών θα έχουν περαιωθεί έως τις 15/11/2015.
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο