Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΛΑΦΑ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΙΔΟΣΘέμα:Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1974/15-12-2015 Ερώτηση
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, με θέμα «Μεταφορά - Μετάταξη υπαλλήλων - εργαζομένων του τ. Οργανισμού Κωπαΐδος», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι προωθείται η έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-05-2015) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο πλαίσιο των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34014/20-11-2015 έγγραφο, έχει αποστείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (δια της Υ.Δ.Ε. στο τέως Υπουργείο Εσωτερικών) αίτημα έγκρισης εγγραφής πιστώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις και να σταλεί η εν λόγω Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προς δημοσίευση.
.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο