Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΘΗΒΑΣ

Τι γίνεται με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) και την χρηματοδότηση του από τον Δήμο Θηβαίων;

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά πλειοψηφία του Δήμου Θηβαίων  εγκρίθηκε  πίστωση ποσού 126.777,14 € για εισφορά υπέρ του Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Απόφαση με αυξ. αριθμό  434 / 2015 στις 23/12/2015 αναρτημένη στην Διαύγεια). Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία με απόφαση πάλι της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε πίστωση ποσού 74.038,22 € για εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. (Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  433 / 2015 αναρτημένη επίσης στην Διαύγεια).

Παρά τις ενστάσεις της Αντιπολίτευσης που κατήγγειλαν αυτές τις αποφάσεις διότι:
1) Η σύσταση του εν λόγω φορέα –Περ. ΦΟΣΔΑ έχει κριθεί ως μη νόμιμη και μάλιστα πρόσφατα από την απόφαση του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΠΡΑΞΗ 374/2015  και με συνεδρίαση του στις 18/12/2015 και κοινοποίηση του στον Περ. ΦοΔΣΑ στις 22/12/2015).
2) Διότι δεν έχει αποφασιστεί από τον Δήμο μας νέο αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας που να εναρμονίζεται με τον νέο ΕΣΔΑ, όπως οφείλαμε για την εφαρμογή του νέου νόμου.
3) Ο φορέας Περ. ΦΟΣΔΑ Α.Ε. δεν ελέγχεται για τις δαπάνες του (ενοικιάσεις γραφείων, προσλήψεις προσωπικού και συμβάσεις έργων) από το Δημοτικό Συμβούλιο.
4) Διότι δεν έχει κατατεθεί ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ με βάση τον νέον ΕΣΔΑ.
5) Διότι η ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. δεν υφίσταται από τον 9/2015 ούτε χαρακτηρίζεται ως νόμιμος ανάδοχος της ο Περ. ΦοΔΣΑ για να λαμβάνει τις εκκρεμείς οικονομικές απολαβές της.
Για τους λόγους αυτούς που παραβιάζουν κάθε έννοια νομιμότητας καταθέτουμε την έντονη διαφωνία μας και δεν  συμβάλουμε στην παρανομία αυτή. Επίσης ζητούμε να μην εκδοθούν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου τα σχετικά εντάλματα της πίστωσης αυτής.
ΘΗΒΑ        11/1/2016Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο