Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 8782/28-4-2016 πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  4  MAIOY του 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


Ενημέρωση επί του Σχεδίου Νόμου για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ..Α.) και έκφραση γνώμης επ’ αυτού.

Έγκριση για την ανάθεση της αρμοδιότητας εκτέλεσης εργασιών αποψίλωσης σε χώρους πρασίνου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θηβαίων, σε ιδιώτη (απόλυτη πλειοψηφία).

Λήψη απόφασης για την μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Οικισμού Αλυκής του Δ.Θηβαίων (σχετ. η υπ’αριθ. 41/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.)(απόλυτη πλειοψηφία).

Προκήρυξη για τη διενέργεια  εκλογών για το Συμβούλιο Νέων.

Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 (σχετ. η υπ’ αριθ.  143/2016 απόφαση Οικον. Επιτροπής).

4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (σχετ. η υπ’αριθ.  144/2016 απόφαση Οικον. Επιτροπής).

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θίσβης 2016».

 Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Πλαταιών 2016». 

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Βαγίων 2016».

Έγκριση μελέτης για την εγκατάσταση ηλεκτρικής παροχής από τη ΔΕΔΔΗΕ Θήβας, σε κατάστημα της Δημοτικής Αγοράς.

Έγκριση μελέτης για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π.  από τη ΔΕΔΔΗΕ Θήβας, στον οικισμό Καλαμάκι της Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων.

Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και υλικών οδικής ασφάλειας.

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού  επισκευής και συντήρησης των οχημάτων Δήμου και λήψη απόφασης για την εκ νέου προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Λήψη απόφασης για την παράταση της ισχύος του συμβατικού χρόνου της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων.

Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων συμπληρωματικών των απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχον δίκτυο για την Τ.Κ. Χωστίων – Δομβραίνας – Θίσβης για τις ανάγκες της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή".

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ κ. Νικ.Στρατέλου, μετά από παραίτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου (θέμα από αναβολή).

Αποδοχή πίστωσης ποσού 91.950,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2016 (β’ κατανομή) και κατανομή αυτού .

Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία αφορά  την παραχώρηση χώρων του Δημοτικού Σχολείου Πλαταιών στην Αθλητικό Σύλλογο «Ο ΕΥΧΙΔΑΣ» στις 7 και 8 Μαΐου 2016 στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα «17ος Ευχίδειος Άθλος».

Έγκριση πρακτικής άσκησης του Δρόσου Δημητρίου του Κων/νου σπουδαστή στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) στο Δήμο Θηβαίων.

Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γεωργική αποθήκη ιδιοκτησίας Μπεκρή Δημητρίου στη θέση «ΝΑΒΑΡΙ» της Τ.Κ. Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων.(σχετ. η υπ’αριθ. 48/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γεωργική αποθήκη ιδιοκτησίας Θεοδώρου Ελένης του Χαραλάμπους, στη θέση «ΝΤΟΥΣΚΟΥΘΙ» της Δ.Κ. Βαγίων του Δ.Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο