Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΕ.

Ποιος θα ενημερώσει τους πολίτες;
Πραγματικά δεν γνωρίζω, πότε θα αποφασίσει ο κ. δήμαρχος Θηβαίων να ενημερώσει του δημότες και το δημοτικό συμβούλιο της Θήβας, για το θέμα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ΑΕ και των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αφού δεν το κάνει εκείνος, ως έχει υποχρέωση, πληροφορώ τους συμπολίτες μας, ότι με την υπ' αριθμό 758/18-03-2016 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI), το ΕΣ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ανάκλησης της εκδοθείσας 374/2015 πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (για την οποία είχαμε επίσης ενημερώσει εμείς του συμπολίτες μας).

Οι αιτήσεις ανάκλησης της παραπάνω απόφασης του κλιμακίου του ΕΣ, (με την οποία διαπιστωνόταν η μη νόμιμη σύσταση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ΑΕ και δεν επικυρωνόταν η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία του έργου της ΜΕΑ Θήβας), είχαν ασκήσει οι 1) η ανώνυμη εταιρεία των ΟΤΑ "Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ” και 2) η υπό σύσταση Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΙΝΡΑΚΟΜ ΚΑΕΤΕ κ ΜΚ- WATT ΑΕ» καθώς και τα μέλη που την απαρτίζουν δηλ. η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών» και η “Watt AE”
Με την απόφαση αυτή (758/2016) κρίθηκε με πληρέστατη και αναλυτική αιτιολόγηση, ότι «ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει συσταθεί κατά παράβαση της νόμιμης διαδικασίας ενώ και η διαπίστωση της συγχώνευσης της προύφιστάμενης αυτού ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ σε αυτόν έχει γίνει από αναρμόδιο όργανο (ΣΣ: θυμίζουμε ότι πρόκειται για την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαθωμά). Κατά συνέπεια η ως άνω εταιρεία δεν έχει καταστεί καθολικός διάδοχος στην κινητή και ακίνητη περιουσία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ (που ήταν κύριος του έργου και αναθέτουσα αρχή στον ελεγχόμενο διαγωνισμό) και δεν έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού. Επομένως, μη νομίμως η εταιρεία ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, προέβη στην έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης ως αναθέτουσα αρχή και δεν νομιμοποιείται να υπογράψει το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο σύμβασης ως κύριος του έργου, το οποίο κατά συνέπεια, δεν δύναται να υπογραφεί, δεδομένου ότι και η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ μετά την 107/9.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λυθεί».  Και το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει ότι η προσβαλλόμενη πράξη του κλιμακίου του ΕΣ δεν πρέπει να ανακληθεί και ότι οι αιτήσεις των ανωτέρω προσφευγόντων πρέπει να απορριφθούν.
Θυμίζουμε επίσης ότι το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ ΑΕ είχε υποβάλλει και μήνυση κατά του ασκούντος χρέη ΓΓ Αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος υποστήριζε με τις αποφάσεις του, στα πλαίσια της νομιμότητας, όσα δέχθηκε και έκρινε και το Ελεγκτικό Συνέδριο.         
Καλούμε το Δήμαρχο Θηβαίων να δώσει στη δημοσιότητα τις παραπάνω αποφάσεις και όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού της ΜΕΑ Θήβας (ενστάσεις, κατακυρωτική απόφαση, μέλη της επιτροπής διαγωνισμού κλπ).
Η εξ αρχής τοποθέτηση μας για διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, για να μη γίνει Ανώνυμη εταιρεία ο φορέας διαχείρισης και για μια αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, με τη συμμετοχή και τον πλήρη κοινωνικό έλεγχο, πρέπει να είναι η επιλογή στη διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα αυτά τα αρνήθηκε με πείσμα και ανακρίβειες η δημοτική αρχή της Θήβας και η ηγεσία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προκειμένου να ευνοήσει και μάλιστα πρόχειρα και μη νόμιμα, το φιλοεργολαβικό σχεδιασμό και την αδιαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων με αποτέλεσμα την διάθεση μεγάλων ποσών αδιαφανώς και σε βάρος των αναγκών της πόλης και των πολιτών, ενώ διάφορα ποσά έχουν διατεθεί σε μια μη νομίμως συσταθείσα εταιρεία.
Η δημοτική αρχή της Θήβας θα αναλάβει τις ευθύνες της;  
Ποιος θα ενημερώσει για όλα αυτά τους πολίτες της Θήβας;
Θανάσης Σκούμας

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο